Dị Thế Trùng Sinh Chi Nghịch Thiên Chí Tôn - Tô Manh Manh

All Rights Reserved ©

Chương 024 : Ngươi thật lợi hại

Thành Linh Nhi nhất trương mặt cười bị tức đến đỏ bừng, cũng không quản có bao nhiêu người ở đây, thanh âm bén nhọn nói, “Mau cấp bổn cô nương cút ngay!”

Hơn nữa Triệu Vô Sản kia phì trọng thân thể, cũng đem nàng ép tới cơ hồ không thở nổi.

Nàng lớn như vậy, còn chưa bao giờ thử qua như thế mất mặt.

Mặc Tuấn Hàn sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, hắn liền tranh thủ đặt ở Thành Linh Nhi trên người Triệu Vô Sản đẩy ra, sau đó lại nâng dậy Thành Linh Nhi.

Thành thân là lúc ra loại sự tình này, vô luận là Mặc gia vẫn là thành gia, trên mặt đều không dễ nhìn lắm.

Kỳ thật Triệu Vô Sản chính mình cũng mộng trụ, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra chính mình êm đẹp tại sao lại đột nhiên ngã sấp xuống?

Hoa Thành tứ đại gia tộc tuy rằng vẫn luôn ở trong tối lưu mãnh liệt, nhưng vi trấn áp Hoa Thành cái khác thế lực, tứ đại gia tộc cũng không sẽ chân chính mà xé rách da mặt.

Đây là Hoa Thành tứ đại gia tộc đều ngầm hiểu trong lòng sự.

Mà lần này Triệu Vô Sản là đại biểu Triệu gia tới tham gia hôn lễ , hiện giờ lại đã xảy ra loại này ngoài ý muốn sự kiện, làm hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào mới tốt, muốn là đổi lại những cái đó tiểu gia tộc nói, ngược lại không cần để ý, nhưng Mặc gia cùng thành gia tại Hoa Thành trong, đây chính là cùng bọn họ Triệu gia sóng vai tồn tại.

Vạn nhất lộng không hảo, Triệu gia chính là muốn đồng thời đối thượng Mặc gia cùng thành gia lưỡng cái thế lực .

Loại này không xong trạng huống hắn nhưng chịu không nổi.

Ai cũng không nghĩ ra, tại sắp muốn bái đường thời điểm, lại sẽ phát sinh loại này ngoài ý muốn, bởi thế Mặc Nguyên Kiệt cùng Ngô Lan Hương cùng với Thành Linh Nhi cha mẹ giờ phút này sắc mặt đều cực vi khó coi, dù sao bọn họ đều là hảo mặt mũi người.

Mặc Quân Dạ lôi kéo Tuyết Khuynh Nhan lặng yên ly khai hiện trường, dù sao hiện nay người ở chỗ này cũng không có tại lưu ý bọn họ, tất cả đều bị Thành Linh Nhi cùng Triệu Vô Sản sự hấp dẫn lực chú ý.

Về phần Mặc gia cùng thành gia sau đó sẽ như thế nào cùng Triệu gia can thiệp, kia liền không liên quan chuyện của bọn họ , dù sao bọn họ cũng không biết việc này vẫn là Mặc Quân Dạ giở trò quỷ.

Ly khai thành thân hiện trường Mặc Quân Dạ cùng Tuyết Khuynh Nhan, trực tiếp về tới bọn họ tại mặc gia cư trú sân.

Thấy chung quanh đều không có người, Tuyết Khuynh Nhan mới đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra, đạo, “Quân Dạ, ngươi là làm sao biết cái kia triệu Nhị gia sẽ ngã sấp xuống ?”

“Bởi vì là ta ám toán hắn .” Mặc Quân Dạ nhíu mày sao, trực tiếp thừa nhận là hắn giở trò quỷ, hơn nữa hắn nhưng không có ý định cứ như vậy tử buông tha đầu kia tử phì heo, dù sao hắn ghét nhất phiền toái, còn phải làm đầu kia tử phì heo về sau đều không thể lại đến dây dưa Tuyết Khuynh Nhan mới đối.

Kỳ thật tại Tuyết Khuynh Nhan khôi phục dung mạo sau, Mặc Quân Dạ cũng đã biết bọn họ ngày không có khả năng sẽ vẫn luôn bình tĩnh .

Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có, muốn là gặp phải những cái đó mạnh mẽ bá đạo đồ háo sắc, liền tỷ như lúc trước Triệu Vô Sản, vậy khẳng định là muốn có phiền toái.

Tuy rằng Triệu Vô Sản còn không có đối Tuyết Khuynh Nhan làm ra cái gì thực chất tính thương tổn đến, nhưng là không thể không đề phòng, hơn nữa hắn nhìn Triệu Vô Sản vừa rồi bộ dáng, chỉ biết Triệu Vô Sản sẽ không dễ dàng buông tha Tuyết Khuynh Nhan.

Nghĩ đến còn là bởi vì hắn tại Mặc gia thân phận không đủ, muốn là hắn giống Mặc Tuấn Hàn như vậy bị Mặc gia coi trọng nói, như vậy Triệu Vô Sản khẳng định sẽ không khởi cái gì oai tâm tư .

Tuyết Khuynh Nhan nhất thời cảm thấy kinh ngạc , ngơ ngác mà nhìn Mặc Quân Dạ, không nghĩ tới dĩ nhiên là hắn giở trò quỷ.

“Ta không thích hắn nhìn ánh mắt của ngươi.” Mặc Quân Dạ thản nhiên nói, đáy mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một tia lãnh liệt hàn ý.

Biết được Mặc Quân Dạ là vì chính mình mới chỉnh cổ Triệu Vô Sản, Tuyết Khuynh Nhan trong lòng cảm động, cũng không biết nên như thế nào biểu đạt, chỉ phải cười nói, “Quân Dạ, ngươi thật lợi hại!”

Mặc Quân Dạ chính là cười cười, không có lại tại chuyện này thượng nói thêm cái gì, dù sao có chút tương đối âm u sự tình, hắn còn không muốn làm cho Tuyết Khuynh Nhan biết.

Bất quá nghe được Tuyết Khuynh Nhan như thế tán chính mình, Mặc Quân Dạ vẫn là cảm thấy thật cao hứng .

Nghĩ đến kế tiếp hành động, Mặc Quân Dạ khóe môi không khỏi hơi hơi gợi lên, đôi mắt gian xẹt qua một tia quỷ dị u mang.

Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.