[Xuyên nhanh] 100 chiêu công lược nam thần - Ngã Si Tức Ngã Cuồng

All Rights Reserved ©

Chương 226: Không được tự nhiên huynh khống thụ vs ôn nhu sủng đệ công (10)

Lâm Hi Thần sững sờ ở tại chỗ, thật lâu không có kịp phản ứng.

Thật sự không nghĩ ra Lâm Chiêu vì cái gì sẽ có lớn như vậy phản ứng.

Thẳng đến cửa phòng bị phịch một tiếng đóng lại, Lâm Hi Thần mới kịp phản ứng.

Âu Mỹ Viện kịp phản ứng, cũng mới biết được Lâm Hi Thần hôm nay vì cái gì sẽ có phản ứng như thế .

“Ngươi... Ngươi tối hôm qua đi công ty?”

Lâm Hi Thần nghe được Âu Mỹ Viện thanh âm, mới xoay đầu lại nhìn Âu Mỹ Viện, không nói gì, chấp nhận.

Âu Mỹ Viện cắn răng, “Cho nên hôm nay, ngươi muốn theo ta chia tay sao?”

Lâm Hi Thần nhéo nhéo ấn đường, “Liền tính không có chuyện tối ngày hôm qua, ngươi cũng thấy đấy, a chiêu có bao nhiêu phản đối, lúc trước chúng ta cùng một chỗ thời điểm, hắn khi đó liền không nguyện ý chúng ta cùng một chỗ.”

Âu Mỹ Viện biết là chính mình phách chân (ngoại tình) trước đây, nhưng như trước vẫn là không cam lòng.

Dù sao Lâm Hi Thần muốn sự nghiệp có sự nghiệp, muốn lòng cầu tiến có lòng cầu tiến, hơn nữa người lại thực ôn nhu săn sóc.

Cho dù là công ty tụ hội uống rượu một loại đều là nói đến liền ngừng, trễ nhất thập điểm liền sẽ bật người hồi gia.

Có đôi khi trên đường Lâm Chiêu một chiếc điện thoại đánh tới, đều sẽ bật người chạy trở về.

Đối Lâm Chiêu cũng là sủng nịch đến cực hạn, nam nhân như vậy tuyệt đối là đương lão công như một lựa chọn.

Nói thật, Âu Mỹ Viện căn bản không suy xét quá có một ngày Lâm Hi Thần sẽ cùng chính mình chia tay.

Hơn nữa những cái đó nam nhân, nàng vốn là liền tính toán triệt để chặt đứt, cố tình còn bị Lâm Hi Thần cấp phát hiện .

“Cho nên hôm nay liền tính ta không có phách chân (ngoại tình), không có nam nhân khác, ngươi cũng muốn theo ta chia tay ?”

Lâm Hi Thần không có nhìn Âu Mỹ Viện, chính là ngẩng đầu nhìn thoáng qua nhắm chặt cửa phòng, “Ta trước liền nói cho ngươi quá, ta mặt khác một nửa nhất định đến tiếp thu Lâm Chiêu.”

“Nhưng hai năm nay đến, ngươi không chỉ một lần trong tối ngoài sáng biểu hiện ra chán ghét a chiêu, ta cũng biết a chiêu tính nết, nghĩ có lẽ ngày lâu, hắn liền sẽ tiếp thu.”

“Nhưng hiện tại xem ra, là ta sai, ta quên suy xét a chiêu nhân tố, không chỉ là muốn nàng có thể tiếp thu a chiêu, còn nhất định đến a chiêu tiếp thu mới được.”

Âu Mỹ Viện trên mặt tức giận mười phần, không chút nào cảm thấy chuyện này rõ ràng là chính mình làm sai, “Chẳng lẽ là, hắn cả đời đều không cho ngươi nói bạn gái, cả đời đều không cho ngươi kết hôn, ngươi cũng còn muốn làm thỏa mãn hắn tâm nguyện hay sao?”

Lâm Hi Thần cũng là biểu hiện đến thực bình tĩnh, “Thì tính sao? Nếu hắn không nghĩ, ta liền cả đời cùng hắn.”

Âu Mỹ Viện sách một tiếng, cũng không giả bộ , rõ ràng vẻ chán ghét, “Ghê tởm!”

Tiếp quay đầu, ngẩng đầu ưỡn ngực liền ly khai.

Giống như người thắng là nàng nhất dạng.

Lâm Hi Thần lười cùng Âu Mỹ Viện so đo, hơn nữa đối với chuyện này, Lâm Hi Thần lại biểu hiện đến xuất kỳ bình thản, ít nhất không có chính mình trong tưởng tượng như vậy thương tâm.

Tương phản, chính mình đảo là để ý Lâm Chiêu nhiều chút.

Lâm Hi Thần thẳng lên lầu, gõ Lâm Chiêu cửa phòng.

“A chiêu.”

Lâm Chiêu không có phản ứng, Lâm Hi Thần liền nghĩ mở cửa, mới phát hiện Lâm Chiêu khóa trái .

Lâm Hi Thần bất đắc dĩ, “A chiêu, ngươi thật sự sinh khí ca ca ?”

Như trước không có phản ứng.

“Xin lỗi, ca ca trước chưa cùng ngươi thương lượng, về sau cũng sẽ không , đã cùng nàng phân , ngươi đi ra hảo sao?”

Thật lâu sau gian phòng truyền ra cực vì tức giận rống giận, “Nếu muốn cùng nàng cầu hôn, kia liền đi a! Ta lại không ngăn đón ngươi! Miễn cho đến lúc đó lại trách ta!”

Lâm Hi Thần nghe, chỉ biết Lâm Chiêu đây là nói khí nói .

“Ngươi nói? Ta đây thật sự đi a.”

Một giây sau lại truyền đến một trận tiếng gào, “Không chuẩn đi!”

Lâm Hi Thần bất đắc dĩ mỉm cười, “Nếu không nghĩ ta đi, vậy ngươi đi ra?”

Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.