[Xuyên nhanh] 100 chiêu công lược nam thần - Ngã Si Tức Ngã Cuồng

All Rights Reserved ©

Chương 245: Không được tự nhiên huynh khống thụ vs ôn nhu sủng đệ công (chung)

Lâm Chiêu cũng không biết Lâm Hi Thần bị thương, chính là nhìn Lâm Hi Thần liếc mắt một cái, ánh mắt có chút né tránh.

“Ca...”

Giống như là làm sai sự tình gì nhất dạng.

“Ân, ta tại.”

Lâm Chiêu bây giờ còn có chút nghĩ mà sợ, thậm chí cũng không biết, tại sao mình tỉnh lại ngay tại bệnh viện .

“Ngươi không nghĩ hỏi tại sao không?”

Lâm Hi Thần nhướng mày, “Vì cái gì muốn hỏi? Là hắn bắt cóc ngươi.”

Lâm Chiêu rũ mắt, “Là ta cho hắn mở cửa, ta tưởng ngươi trở lại, cũng không từng nghĩ hắn lại đột nhiên xuất hiện.”

“Cho nên đâu?”

Lâm Chiêu nâng mắt nhìn Lâm Hi Thần, “Ngươi không trách ta sao?”

Lâm Hi Thần nhịn không được gõ một chút Lâm Chiêu đầu, “Ngươi là ngốc sao? Tỉnh lại liền hỏi cái này sao không đầu không đuôi vấn đề. Liền tính ngươi không cấp hắn mở cửa, nếu là hắn tưởng đối với ngươi làm như thế nào, tùy thời đều có cơ hội.”

“Chính là... Hắn là ta thân sinh phụ thân, ca... Không muốn biết vì cái gì hắn sẽ đem ta bắt cóc sao?”

Lâm Hi Thần thở dài, “Tính tình của ngươi ta còn không biết sao? Ngươi không muốn nói, ta hỏi ngươi cũng không có trả lời , cho nên ta tại chờ ngươi chính mình nói cho ta biết ngày đó.”

Lâm Hi Thần mềm nhẹ cười, coi như vĩnh viễn sẽ không sinh khí nhất dạng, đối Lâm Chiêu chính là như vậy phá lệ sủng nịch .

Lâm Chiêu đáy lòng đau xót, bật người nghiêng người tiến lên ôm lấy Lâm Hi Thần.

Đại khái đụng phải Lâm Hi Thần phía sau lưng miệng vết thương, nhịn không được hút một hơi.

Lâm Chiêu phát hiện khác thường, mới chợt phát hiện Lâm Hi Thần mặc trên người chính là bệnh phục.

Lâm Chiêu bật người rối rắm khuôn mặt, “Ca, ngươi như thế nào xuyên bệnh phục?”

Lâm Hi Thần bất đắc dĩ vừa buồn cười, “Ta còn tưởng rằng ngươi không sẽ phát hiện đâu.”

Lâm Chiêu cũng không nghe đi vào những lời này, lo lắng nhìn Lâm Hi Thần, Lâm Hi Thần cũng không đành lòng trêu đùa Lâm Chiêu .

“Không có việc gì, chính là bị đâm một đao, không nghiêm trọng.”

Lâm Chiêu vừa nghe, bật người sắc mặt ngưng trọng lên, “Cái gì gọi là chính là bị đâm một đao? Còn không nghiêm trọng? Cho ta xem miệng vết thương!”

“Không cần.”

“Ca!”

Lâm Chiêu mang theo một chút tiểu oán khí dường như tăng thêm ngữ khí.

Lâm Hi Thần lòng mền nhũn, liền xoay người lại, cởi bỏ bệnh phục.

Hảo tại đã gói kỹ miệng vết thương, cho nên cũng nhìn đoán không ra.

Lâm Chiêu đáy mắt đau lòng chi sắc tẫn hiển, tưởng muốn nhìn miệng vết thương trình độ, nhưng lại sợ va chạm vào Lâm Hi Thần miệng vết thương.

“Ca, một đao kia kỳ thật là muốn giết ta đi.”

Lâm Hi Thần nghe được thanh âm, bật người mặc vào bệnh phục, mới xoay người lại nhìn Lâm Chiêu.

“Chuyện này, không chuẩn lại đi suy nghĩ! Chuyện trước kia, ta cũng không muốn biết. Ngươi bây giờ là ta Lâm Hi Thần đệ đệ, là người yêu của ta, chính là bị quan ta họ!”

Bị chính mình thân sinh phụ thân đau hạ sát thủ, ai cũng sẽ không hảo quá.

Tuy rằng hắn muốn biết giờ Lâm Chiêu rốt cuộc đã trải qua cái gì, nhưng so với cái này, hắn không nghĩ Lâm Chiêu lâm vào kia đoạn thống khổ hồi ức.

Một cái dám đối với con mình hạ thủ nam nhân, có thể hảo đến chỗ nào đi? Cũng khó trách hắn ba nói Lâm Chiêu phụ thân là nhân tra .

Lâm Chiêu ngược lại là bị Lâm Hi Thần câu nói sau cùng chọc cho dở khóc dở cười, “Kia rõ ràng là mẹ của ta với ngươi ba sửa , như thế nào đã bị quan ngươi họ ?”

Lâm Hi Thần buồn cười nhướng mày, “Chẳng lẽ ngươi không họ Lâm?”

... Hắn họ Lâm.

“Nếu họ Lâm, chẳng lẽ còn không phải là bị quan ta họ?”

Hắn nhưng lại vô pháp phản bác.

“Còn có trách ngươi chuyện này sẽ không tồn tại, nhưng là trừng phạt vẫn là muốn có .”

Lâm Chiêu đầu tim nhảy dựng, “Cái gì trừng phạt?”

“Quên ta lần trước trừng phạt ? Hiện tại ngươi không có phương tiện, có thể trước thiếu .”

... Lâm Hi Thần, ngươi thật đúng là không mặt mũi không da , loại này thời điểm đều có thể đem đề tài chuyển dời đến phương diện kia đi lên!

Lâm Chiêu nhìn Lâm Hi Thần liếc mắt một cái, lần thứ hai nghiêng người tiến lên, trực tiếp ôm Lâm Hi Thần.

“Hảo, thiếu , chỉ cần ca không có việc gì, liền tính vài ngày không xuống giường được đều không quan hệ.”

“Đây chính là a chiêu nói .”

“Ân, ta nói .”

Lâm Hi Thần câu môi cười nhạt, “Làm như thế nào? Ta hiện tại bỗng nhiên cảm thấy ngươi cũng không có gì không có phương tiện .”

...

Hắn có thể thu hồi miệng tiện nói ra khỏi miệng câu nói kia sao?

Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.