Unexpected Affection

All Rights Reserved ©

Chapter 9

HINDI ako makapaniwala kung bakit nandito kami sa condo niya. Bakit dito niya ako hinatid?

"Bakit nandito ako?"

"Dito ka na lang matulog."

"Ano?! Baka magtaka ang Mommy mo kung bakit wala ako do'n."

"Relax, okay? I'm gonna call Mom to tell her that you're here." May pipindutin na sana siya sa kanyang cellphone pero pinigilan ko siya.

"Hoy jusko Cremer! Hindi mo ba naisip na baka mas lalong magtaka ang Mommy mo kung ano ang ginagawa ko dito?" Napaface-palm ako at iritadong tiningnan siya.

"Ako na lang ang tatawag," sabi ko at naupo sa sofa.

Tinawagan ko nga si Tita Roxie pero iba ang sinabi ko. Ang sinabi ko ay sa bahay ng kaklase na lang ako matutulog dahil sa daming gawain. Sinabi ko rin na marami naman kami. Hindi na rin naman nagtanong si Tita kaya pinush ko na ang pagsisinungaling.

"Liars go to hell," wika ni Cremer nang maibaba ko na ang phone.

"Tumahimik ka nga diyan! Nang dahil 'to sa kagaguhan mo. Ba't ba kasi hindi mo na lang ako hinatid padiretso do'n?"

"Eh, gusto kong nandito ka," sabi niya at ngumuso.

Tinaasan ko siya ng kilay at mapanuri siyang sinuri. "Huwag mo akong bastusin Cremer baka akala mo hindi ko narinig ang babaeng umuungol. Saka dito pa talaga kayo gumawa ng kababalaghan no?"

"Sa condo niya 'yon," he chuckled.

May gana pa talaga siyang tumawa? Pwes, hindi siya nakakatuwa!

"I don't care kung saan niyo 'yon ginawa."

"Okay. Well, follow me to the kitchen. Am gonna cook something." Naglakad ito habang nakapamulsa.

"Kakasundo mo pa nga sa akin sa Silantro. Kaya malamang tapos na akong kumain."

"I'm gonna make a snack and uhmm I'm gonna try my new recipe. And you'll be the judge of it."

Napilitan akong sumunod sa kanya. Nakaupo lang ako sa upuang malapit sa kanya habang ang dalawa kong siko ay nakatungtong sa mesa habang nakasiklop ang dalawa kong kamay.

"Something so simple like cumin seeds in a flatbread dough is a nice little level up for curry companion." Sabi niya at nilingon pa talaga ako.

"Hindi ko nga alam kung ano 'yang cumin seeds na 'yan Cremer." Natatawa kong wika.

"Uh-huh. Cumin seeds are just dried seeds that are used as a spice in cooking," aniya na nakatalikod na sa akin.

"And I'm gonna make a basic pizza dough, slightly wetter. And should be rolled out as thin as possible and pan fried with oil until it blistered." He added.

Kumunot ang noo ko. Kanina pa siya english ng english ah. "Hoy Cremer para kang gumawa ng vlog diyan!"

"Ikaw yung kausap ko Jaella. Baka kasi mainip ka diyan kakatitig sa likod ko."

I rolled my eyes. Tumayo na lang ako at lumapit sa kanya para silipin ang mga ingredients na inihanda niya.

"Tulungan mo na lang akong i-roll ang mga ito Jael. As what I've said, manipis lang dapat."

Naghugas ako ng kamay nang matapos ko ang inuutos niya. Bumalik ako sa upuan at kinuha ang cellphone ko.

"Hoy Cremer nakita ko kanina na may PLDT ka dito. Pa-connect naman."

"Yup. Complete name ko lang ang password."

"Ano nga pala ang complete name mo?"

"Rex Cremer Galmer. And by the way, dapat small letters lahat at walang space."

"Okay. Salamat."

Nang maka-connect na ako ay nag-vibrate naman ang cp ko. Jones is calling through messenger, video call.

Agad akong lumipat ng upuan. Baka kasi makita niya ang nakatalikod na si Cremer.

"Crem 'wag ka munang magsalita ha? Kakausapin ko pa kasi ang boyfriend ko."

Tumango lang naman siya at nanahimik na. Nilakasan ko na rin ang speaker.

"Hello Jones!" Masiglang bungad ko.

"Jael, I have a good news!" Masayang wika ni Jones na sobrang lapad ang ngiti.

"Ano naman 'yon?"

"Magbabakasyon ako diyan pero hanggang ten days lang. But at least magkikita na ulit tayo."

"Really? OMG!" Hindi ko alam kung maiiyak ba ako pero sobrang na-miss ko na talaga siya.

"So saan mo ba gustong magbakasyon Jones?" Ngingiting-ngiting tanong ko.

"Sa Palawan. 'Di ba hindi ka pa nakapunta do'n?"

Napalunok ako nang marinig ang sinabi niya. Napalingon rin naman si Cremer habang seryosong nakatingin sa akin.

"Sa Palawan? Sa iba na lang Jones. Ayoko do'n."

"Huh? Hindi ba gustong-gusto mong makapunta do'n Jael?"

"Ah oo, sige doon na lang tayo."

Kitang-kita ko ang pagkunot ng noo niya pero ngumiti lang din naman. "Okay see you there! I love you so much."

"I love you..."

Nang matapos na kaming nagpaalam sa isa't-isa ay napatunganga ako. I don't know pero sobrang nagi-guilty ako kay Jones. Am I cheating?

"Tapos na. Tikman mo na."

Hindi ko napansin na nakalagay na pala sa mesa ang niluto niya.

"Wow," napanganga kong pinagmasdan ang resulta ng gawa niya. Kahit sa tingin pa lang, alam kong masarap 'to.

"That's Cumin Seed Curry Mop," aniya.

"Grabe! Speechless ako dito."

"Really?"

"Oo, wala akong ibang masabi kundi ang sarap nito. Super! Naniniwala talaga ako na balang-araw ay isa ka na sa mga kilalang Chef."

"Wait, pipicturan ko ha? Para naman may mailagay ako sa instagram story." Sabi ko at mabilis na kinunan ito ng larawan.

"What's your instagram account?" Tanong niya."

"@jaelcamz pero hindi ako masyadong updated sa ig kasi more on facebook ako eh. I mean, pareho naman akong updated sa dalawa pero hindi ako mahilig mag-post sa instagram."

"Okay, follow back na lang. By the way, your facebook account?"

"Jaella Camazon lang."

"Sige, confirm mo ako ha? Then, don't forget to follow me back in instagram."

"Yeah sure."

Ako lang yata ang nakaubos sa gawa niya. Sobrang nakakakalam kasi at ang sarap lang talaga.

Siya na ang naghugas. Bahala siya do'n, siya naman ang nagyaya sa akin dito.

Chineck ko ang Instagram ko at nag-follow agad ako sa kanya. Ang Instagram account niya pala ay @rcgalmer. I'm definitely sure, na shortcut ang RC sa Rex Galmer. Tinignan ko ang ig story niya nang may mapansin. Wait, ako ba 'to? Shocks! Ako nga. Nakayuko ako dito habang nakatingin sa Cumin Seed Curry Mop niya at parang excited ng tikman ito. Tss. I also accepted his friend request sa Facebook.

"Nilagay mo pa talaga sa instagram story mo no?" Tanong ko at ipinakita sa kanya ang instagram story niya nang tumabi siya sa akin.

"Gusto ko kasi yung smile mo diyan."

"Bigyan mo na nga ako ng unan kasi inaantok na ako. Dito na lang din ako matutulog sa sofa."

"Nope. Do'n ka na sa kama ko matulog."

"At saan ka naman?"

"Sa tabi mo," he smirked.

"Ano?! Hindi tayo pwedeng magkatabing matulog. Baka pagnasaan mo pa ako."

"Malaki naman yung kama ko. And don't worry, you're not my type. I like the wild one."

"So what? Sige na nga!"

Komportableng humiga ako sa kama niya. Sanay na rin naman ako. Yes, nakakatulog na ako katabi ang isang lalaki noon, ilang beses pa nga. Pero walang malisya 'yon kasi madami lang talaga akong ka-close na mga lalaki sa probinsya namin. At malaki ang respeto namin sa isa't-isa.

"Hindi ka man lang ba naiilang?" Tanong niya. Ramdam ko ang paglapit niya sa akin. Nakatalikod kasi ako sa kanya.

Hinarap ko siya at tinaasan ng kilay. "Sanay na akong makatabi ng mga lalaki kaya 'di na ako maiilang."

Kitang-kita ko ang pag-iba ng timpla ng mukha niya. Problema niya?

"Ang dami mo palang naging ex," mahinang bulong niya.

"For your information, wala akong ex. Si Jones lamang ang nag-iisa kong boyfriend. At mga kaibigan kong lalaki ang nakatabi ko noon. Lalo na kapag may mga dance competition ay sila ang nalalapitan ko."

"So you're a dancer?"

"Sort of. 'Yan ang nagiging racket ko dati. May pagkakataon nga na ang laki ng premyo. Besides, 'yan ang dahilan kung bakit nakapasok ako sa UP Diliman."

Nagulat ako dahil mas lumapit pa siya sa akin.

"Bakit naman 'yan ang naging dahilan na makapag-aral ka sa UP Diliman? Sobrang laki ba ng premyo?"

"Scholarship yung premyo."

"Wow. Kung gano'n, ang galing galing mo sigurong sumayaw? Grupo ba kayo o solo ka lang?"

"May grupo ako pero ang contest kasi na 'yon ay pang-solo lang kaya game agad ako. Sa Cebu pa nga 'yon naganap eh kaya umutang ako sa friend ko para makasali agad."

Napatango-tango lang siya. "I'm so proud of you Jael."

Pinagmasdan ko ang nakangiti niyang mukha. Proud siya sa akin? Pero ang mga katagang 'yan ay hindi ko pa narinig kay Jones. Si Jones kasi yung tipong ayaw niya sa mga gano'ng raket ko. Mas gusto niya pang tulungan ako. Saka noong araw na 'yon ay pinilit niya pa nga akong 'wag sumali sa dance contest na 'yon dahil gusto niya, sasama ako sa kanya sa Canada.

"Sana all ganyan ka-proud." Biro ko.

"Bakit yung boyfriend mo, hindi ba proud sa'yo?"

Hindi ko siya sinagot at tumalikod na. Bigla kong naramdaman ang mainit niyang hininga sa batok ko.

"I'm always here. And I'm always proud of you."

Pinaharap niya ako at mahigpit na niyakap. I let him hugged me. I don't know, but I'm more comfortable to his hug. Ito yung unang pagkakataon na naramdaman ko na parang malayang-malaya ako.

Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.