Unexpected Affection

All Rights Reserved ©

Chapter 10

NASA main library kami. Sobrang lapit na talaga ng finals kaya review ng review ako. Siniko ako ni Shamin at naiinip na tinignan ako.

"Last week hindi natuloy ang pagba-bar natin because you said, you're too busy. Don't tell me, even now you're gonna utter that same excuse so that hindi tayo matutuloy ulit?"

"Oo nga Jaella. Pareha naman tayong Accountancy tapos natapos na rin naman natin lahat ng requirements. So, anong ikina-busy mo?" Tinaasan ako ng kilay ni Phinah.

"Hindi ba kayo napapagod? Saka 'di ba kayo nangangamba sa finals?" Pagod kong ibinaba ang hawak kong libro.

"Nangangamba? Oh come on Jaella! I'm sure, pasa ka na agad. Look at you, you're being so studious na."

"Ano pa bang magagawa ko? Kapag ikaw na talaga ang pumilit sa akin Sham, walang-wala na talaga akong choice."

Ngumisi naman siya ng malapad. "By the way Jaella, I want to ask you something."

"Ano?"

"Well, I saw Cremer's instagram story." She arched her left brow. "So what are you doing there to his condo huh?"

"T-talaga?"

"Talagang-talaga. Ini-screenshot kaya 'yon ni Shamin at sinend sa akin." Singit ni Phinah.

"Wala naman."

"Wala naman? Stop lying Jaella."

Nagkibit lang ako ng balikat. Hindi ko na lang pinansin ang kanilang mapanuring tingin at nagpatuloy na sa pagbabasa.

"I think Jaella is hiding something," bulong ni Shamin kay Phinah. Bulong pa ba 'yan? O sinadya lang para marinig ko?

"Tama, tama." Pagsang-ayon pa ni Phinah. Tss.

Pagkatapos kong nagbasa ay sumunod na rin naman sila sa akin papalabas ng main library. Sumama lang yata 'tong dalawang 'to para magbulungan.

Sa Beta Way na kami dumaan. Well, Beta Way is just in front of Paloma Hall and the AS parking lot. Sobrang presko rin ng hangin dito kasi ang daming punong nakapalibot. And this is one of my favorite spot here in UP Diliman. Bukod dito, marami pa namang nagagandahang spot dito sa UPD. Sobrang laki kasi ng university na 'to. Hanggang ngayon nga ay manghang-mangha pa rin ako sa mga nakikita ko.

"Any plans in vacation? Ikaw Jael, saan ka magbabakasyon?"

"Dunno," tipid kong sagot.

Napansin naman nilang wala ako sa mood magsalita kaya sila na lang ang nag-uusap.

Nakasalubong namin ang kuya ni Shamin kaya sandaling tumigil kami.

"Hi Kuya Ranx, sabay na tayo?"

Tumango lang ang Kuya niya. Napansin ko naman ang pagkaputla ng mukha ni Phinah.

"Okay ka lang?" Bulong ko sa kanya.

Napakunot ako ng noo nang bigla siyang nagulat.

"Ayy uuwi na agad ako kasi, kasi may emergency!"

"What?! What about mamaya?" Nag-aalalang tanong sa kanya ni Shamin.

"Game pa rin naman ako. Text me the address. Bye!" Patakbong naglakad siya palayo sa amin.

Nagkatinginan pa kami ni Shamin habang napapailing. Napatingin naman ako sa kapatid ni Shamin na sinundan ng tingin si Phinah. Uh-huh?

"Mauna na lang din kayo, may hihintayin pa ako."

Nakapamewang akong hinarap ni Shamin. "Really? And who is it?"

"Just a friend."

Hinila naman siya ng Kuya niya kaya nakahinga ako ng maluwag. Thanks God! Susunduin kasi ako ni Cremer sa AS parking lot. Yung babaeng 'yon pa naman ay ang daming tanong kaya ayokong makita niya kami.

Nang makatanggap ako ng mensahe kay Cremer na nando'n na siya ay nagmamadali akong naglakad.

"Hatid na kita?"

Nagulat ako nang biglang inakbayan ako ng isang lalaki kaya napalingon ako. Si Gree lang pala.

"Huwag na Gree. May sumundo na sa akin," binigyan ko siya ng matamis na ngiti.

Napakamot lang siya sa batok kaya natatawa akong tinapik ang balikat niya.

Habang papalapit ako ay napansin kong kausap ni Cremer ang magandang babaeng lumapit sa kanya no'ng isang araw. Umiiyak ito habang nakikipag-usap sa kanya. Rinig ko rin ang mga pinagsasabi nito.

"Stop breaking up with me Cremer! Gano'n lang ba kadali lahat sa'yo ang hiwalayan ako? Then, tell me the truth Cremer! Mahal mo pa ba si Patriz?! You're just waiting for her comeback, right?!"

"Oh come on Patria, you're her half sister at ayokong pumatol sa magkadugo." Walang pag-aalinlangang wika ni Cremer na parang wala lang sa kanya.

"So what? Kung mahal mo talaga ako, ipaglalaban mo ako!"

"Hindi ka naman manhid Patria. Alam mong hindi kita mahal. So stop forcing yourself to me. You're just being desperate." Aniya. Napabaling ang tingin niya sa akin kaya ako na mismo ang lumapit.

"A-anong nangyari?" Nagbubulag-bulagan kong tanong.

"Not so important." Walang ganang wika niya at pinagbuksan ako ng pintuan ng kanyang sasakyan.

"Cremer sa condo mo na lang ako ihatid," sabi ko nang makapasok na sa loob.

"Hmmm?" He winked.

Sinuntok ko ang braso niya. Ano bang iniisip nito?!

"Magba-bar kami ni Shamin mamaya. At iisa lang naman ang building niyo 'di ba? Kaya 'wag kang mag-isip ng iba. Tss. Assuming!"

"Alam ko naman Jaella, Shamin invited me also. Huwag ka na lang magpakita sa unit niya. I'm the one who will take you there."

"Pupunta ka rin?"

"Yup."

"And by the way, I already changed my mind. Huwag na lang tayong magbakasyon sa Palawan." Dagdag niya.

Napalingon naman ako sa kanya.

"O-okay. Siguro may ibang gagawin ka pa kaya tinanggihan mo ang sarili mong offer." Maliit na boses na wika ko. I don't know, I'm just disappointed on what I heard.

"Maybe we'll spend our vacation in our resort there in Batangas."

Nagulat ako sa sinabi niya. Akala ko pa naman ayaw niya na akong isama sa mga plano niya sa bakasyon.

"May resort pala kayo?"

"Yeah, Recurso Brica. My sister owned it."

"May kapatid ka pala?!" Gulat kong tanong.

Tita Roxie didn't even mention about that.

"Yeah. She's kind of rebellious so she's not that close to our parents. Yes, I'm a jerk sometimes but she's more than that."

"So galit ang parents mo sa kanya?"

"Not really. Si ate Brith lang talaga ang may malaking galit. Pero close kami no'n."

Gusto ko pa sanang magtanong kung ano ang dahilan pero baka masyadong confidential.

"Hindi ba masyadong awkward kung malaman ng ate mo na may dala kang babae do'n?" Nahihiya kong tanong.

"Why? It's not a big deal though. We're just friends and she's not going to think in a malicious way." He cooly said.

Bumigat naman ang paghinga ko. Right! Kaibigan lang naman kami. Ano nga ba ang iniisip ko? Silly me.

Pagbukas pa lang ng unit niya ay patakbo akong umupo sa kanyang sofa. Ugh! I'm so so tired. Tapos magba-bar pa kami? Siguro utak ko lang ang pagod. Pakiramdam ko kasi ay lumulutang na ang mga salitang nababasa ko kanina. Maganda na siguro ang magpakasaya para naman ma-relax ko ang sarili ko.

"Magluluto ako. What do you want?"

"Wala. Luto mo lang."

Tumawa lang siya at nauna na sa kusina. Umupo muna ako habang nakasandal sa sofa at sandaling ipinapahinga ang sarili.

Mabilis akong tumayo. Nilapitan ko siya at napangiti naman ako. He's really passionate in terms of cooking. I comfortably sat on a round chair on his counter top. Sumulyap siya sa akin at nilapag niya sa harap ko ang baso na may lamang juice sinamahan pa niya ng sandwich.

"Thanks," nakangiting wika ko.

Pagkatapos naming kumain ay inilahad niya ang kanyang toothbrush. Yes, sa mga araw na minsan natutulog ako dito ay hinahayaan niya akong ipagamit sa akin ang kanyang toothbrush. Weird right? Pero hindi ako nakaramdaman ng pandidiri and so was he. May time nga na nagdala ako ng bagong bili kong toothbrush para may akin naman dito sa condo niya pero ewan ko sa kanya kung bakit niya tinapon.

Napatingin naman ako sa drawer niya. May mga iilang damit kasi akong nakalagay do'n. Karamihan ay regalo ni Shamin sa akin. Nakakapagod namang ihatid pauwi kaya dito ko na inilagay ang lahat na natanggap ko galing kay Shamin.

Suot ko na ang yellow cropped jacket at highwaist pants. Kinuha ko rin ang black na boots na bigay rin sa akin ni Shamin. Hinayaan ko na rin ang buhok kong nakalugay.

"Masyado ka namang sexy diyan," ngumuso siya.

Tinaasan ko lang siya ng kilay. Masyado ngang takip ang katawan ko. Hindi rin naman kita ang pusod ko dahil sa suot kong highwaist.

"OA mo Cremer." Inismiran ko siya at nauna ng lumabas ng kanyang unit.

Napahinto ako bago makapasok sa elevator para hintayin si Cremer. May isang lalaking papalapit at tinaasan ako ng kilay.

"Jaella palagi ka ba dito?" Tanong ng Kuya ni Shamin.

"Yes K-kuya?"

Nakakailang na tawagin siyang Kuya.

"No need to call me Kuya," he chuckled.

"Let's go."

Nagulat ako sa biglang paghila niya ng kamay ko papasok ng elevator. May pinindot siya kaya hindi na nakapasok si Ranx.

"Cremer naman eh. Kita mo namang may kausap ako."

Malamig na tingin ang iginawad niya sa akin.

"Porket nalaman mo lang na bet ka niya, nakikipaglandian ka na agad."

What did he just say? Ako? Nakikipalandian?

"Excuse me? Nag-uusap lang kami."

"Whatever."

Pagbukas ng elevator ay nanlalaki ang mga matang napalingon ako sa gawi nila Shamin na kakalabas lang din sa katabing elevator. Napanganga ito habang papalit-palit ng tingin sa aming dalawa ni Cremer. Uminit ang pisngi ko sa kahihiyan.

She approached us with a smirk. Nasa likuran niya rin si Phinah na walang pakialam at parang kinakabahan.

"Well, well, well! What do we have here?"

"Shamin..." Pigil ko sa kanya.

"Crem anong meron sa inyong dalawa?" Bumaling naman siya sa akin. "And also you Jaella. I thought pupunta ka sa unit ko? But you end up heading to Cremer's condo huh?"

"Uhmm..." Wala akong masabi. Wala ring lumabas na salita sa bibig ko.

"She used to visit me here. So what's wrong with that? I'm the one who always invited her anyway to drop in my unit." Cremer directly answered.

Napatakip ng bibig si Shamin at pinandilatan ako ng mata. Pero kalaunan ay lumapad ang kanyang ngisi.

"Woah! So see you there sa XYLO at The Palace, alright?" Agad siyang tumalikod at mabilis na hinila si Phinah.

"Hindi mo sana sinabi," hinarap ko si Cremer.

Sure na sure ako na papaulanan ako ng maraming tanong ng babaeng iyon. Hindi pa naman gumagana ang mga excuse ko sa kanya.

"Don't think too much," he pinched my left cheek.

Habang naglalakad kami papalabas ng building ay bigla niya akong inakbayan. I froze for a seconds. It really felt strange. My heart is pounding so hard on my chest.

Continue Reading

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.