Unexpected Affection

All Rights Reserved ©

Chapter 2

AGAD akong bumaba nang tinawag ako ni Manang Joy para sumabay na ng dinner kina Tita Roxie. Ano ba 'to! Pakiramdam ko belong na rin ako sa pamilyang ito.

Napahinto ako nang makita ang anak nila na kasamang kumakain sa kanila. Ano pa ba ang inaasahan ko? Malamang, magulang niya sila.

Nagmano ako sa kanila at nahuli kong tinitigan ako ni Cremer habang nakataas ang kilay.

"Sasabay siya sa atin Mom? Is she our new maid, right?"

"Son, don't you notice her? She looks like her mother. Remember your Tita Jenna? She's her daughter."

"Talaga? Tita Jenna is really pretty. Honestly, she's prettier than her daughter." Sarkastikong sabi nito.

I scoffed. Walang modo talaga 'tong lalaki na 'to! Sinaway siya ni tita Roxie at pinangaralan.

"Mana ka talaga ng Dad mo Cremer. Napaka-sarkastiko niya no'ng time na hindi pa kami. And he always bully me! Right Rezon?" Wika ni tita habang binigyan ng makahulugang tingin ang kanyang asawa.

"But I'm not a playboy like him. Baka namana niya sa'yo ang pagiging playgirl mo." Tito Rezon smirked.

Nakaramdam ako ng lungkot. Kung buo siguro ang pamilya namin, talagang masasaksihan ko rin ang sweetness nila katulad nina tito Rezon at tita Roxie. How I wish na may ganito rin akong pamilya. Sayang nga lang kasi may pasaway silang anak. Kung ganito siguro ang buhay ko, paniguradong behave na behave ako.

Nagmamadali akong kumain at agad na tumayo. Bigla na lamang akong nawalan ng ganang kumain. Nakakalungkot lang isipin na parang may kulang.

"Oh iha, tapos ka na?" Tanong sa akin ni tito Rezon.

"Ah busog na po ako."

"Pagkatapos mong kumain, magpapahinga ka agad? Swerte mo naman. You should wash the dishes first. You're acting like a princess here."

Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi nito. Napakasama niya naman. Gano'n ba ang tingin niya sa akin?

"S-sorry sir Cremer." Pilit kong paghingi ng paumanhin.

"Anak! Stop being suplado!"

"Yeah, whatever. Babalik na ako sa condo."

"He's really a jerk." Napapailing na wika ni Tito Rezon habang naaawang napatingin sa akin.

Isinama ako ni Tita Roxie mag-grocery. Habang nakapila kami ay kung saan-saang lupalop umabot ang pinag-iisip ko. Bukas na. Bukas ay pasukan na namin. At sobra akong kinakabahan! First time ko pang makaapak sa isang private university kaya halo-halo na rin ang nararamdaman ko.

Pinauna niyang ipinahatid kay Manong Ronie ang mga groceries dahil may bibilhin pa daw kami.

"May collection ka ba ng bags or any shoes?" Tanong sa akin ni Tita Roxie habang nakatingin sa mga mamahaling bags.

"Ayy, can't afford po eh." Nahihiya ko pang sabi. I mean, kaya naman. Pero mas maraming dapat i-prioritize than collecting unimportant things.

"Naalala ko kasi si Jenna. She likes collecting bags and sandals. Siya lang yung kaklase ko na sobrang yaman. Nagkataon lang na nawala sa kanya lahat when someone betrayed her." Malungkot niyang wika.

"Ahh.. hindi niya nasabi sa akin 'yan."

"What about your father? Did she told you everything about him?"

Natahimik ako sa tanong niya. Even me, I'm curious but as what I've said, I respect my mother.

"I see. Sana maintindihan mo siya."

"Palagi ko po siyang inintindi because I always respect her decision."

Matamis siyang ngumiti. "You're so mabait iha. I hope my son was that kind like you."

Nakita ko kung paano naningkit bigla ang kanyang mga mata. "Jaella, is that my son?"

Sinundan ko ng tingin ang nakaturo niyang kamay. Well, it was him. Nakaakbay siya sa babae.

"Yes po Tita. Siya po 'yon with his.. girlfriend?" Hindi ako sure pero napakalapit nila sa isa't-isa kaya siguro sila nga.

"Well, I thought he changed. As usual, hihiwalayan niya na naman 'yan tomorrow. So playboy. Goodness!"

Natawa na lang din ako. Pasaway talaga ang anak niya. Masyadong spoiled! Pero nasabi rin sa akin ni Tita na he's grades ay sobrang okay naman daw kahit minsan hindi nagseseryoso si Cremer sa studies niya.

Minsan natatawa rin talaga ako kapag kausap si Tita Roxie kasi napapa-english rin ako. Well, gano'n rin kami minsan ni Mama. Masyadong englishera si Mama kaya minsan na-aadapt ko rin. Nagtataka nga ako kung bakit Filipino ang kinuha niyang major. Baka kapag nagtuturo siya ay taglish gamit niya at sigurado ako na more on english ng english siya. Pero kapag kaharap ko ang ibang tao ay nahihiya akong magsalita ng english, gano'n din naman si Mama.

Ginabi na kaming umuwi dahil kung saan saan niya ako isinama. Well, that was fun! Na-eenjoy naman akong kasama siya! Pakiramdam ko magkasing-edad lamang kami.

Pagkababa namin sa kotse ay nakasabay naming pumasok sa gate ang mga kaibigan ni Cremer. Mas madami na sila ngayon.

"Anong meron?" Nagtatakang tanong ni Tita.

"Pinapapunta kami dito ni Cremer Tita. Pool party daw.. kasi wala si.. Ninong?"

Pinapanood lang namin silang nagtutulakang pumasok habang nagkakantyawan.

"Hays masyado na talaga siyang abusado." Napapahilot si Tita sa kanyang sentido habang napabuntong-hininga.

"But don't get me wrong Jaella, hindi ko naman siya ini-spoiled eh. I know, someday magbabago siya at iba na ang kanyang pagkakaabalahan kaya I want him to enjoy tutal at the end of the day marami na siyang resposibilities na dapat gampanan." Dagdag pa niya.

Pumunta ako ng kusina para uminom ng tubig pero nagulat ako nang nando'n ang mga barkada niya habang tinutulungan siyang ilagay ang mga pagkain sa mesa.

"Ang bango nito Chef!" Sabi ng lalaki na nakaharap kay Cremer habang inamoy-amoy pa ang mga pagkain na nasa mesa.

"Chef! Yung chick mo!"

Agad akong nataranta nang lahat sila ay lumingon sa akin.

Sinamaan niya ako ng tingin habang tinanggal niya ang kanyang suot na apron at lumapit sa akin.

"What are you doin' here?" Malalim ang tono na pagkakasabi niya.

"Tubig? Uhmm iinom ako ng tubig!" Medyo tumaas ang boses ko dahil sa kaba.

Tinaasan niya lang ako ng kilay. Kaya nagmamadali akong uminom at patakbong umalis. Rinig ko naman ang pagtatawanan ng mga kasama niya.

Mas lalo akong kinabahan nang mabangga ko si Manang Joy.

"S-sorry po. Sorry po Manang." Nakangiti kong usisa habang nag-peace sign pa.

Kumunot lamang ang kanyang noo at tumango. Kaya nahihiyang nagpaalam ako. Grabe naman 'yon. Ba't ba kasi ako kinakabahan?!

In-open ko na lang ang laptop ko at chineck kung online ba si Jones. At yes! Online siya!

"Ayy mas lalo ka yatang gumwapo diyan!" Masaya kong wika nang tumambad sa akin ang nakangiting mukha ni Jones.

"You too. Mas lalo kang gumanda." He chuckled.

Agad siyang nagpaalam dahil may schedule siya ngayon kaya napasimangot na lamang ako. Hindi pa nga kami nagtagal sa pag-uusap. Naiinis na napakamot na lamang ako sa ulo nang bigla na namang nanuyo ang lalamunan ko. Ba't ba naman palagi na lamang akong inuuhaw? Nakakahiya pa namang bumalik do'n!

Wala akong choice kundi bumalik do'n. Good thing dahil wala sila. Sabagay, pool party nga pala ang ipinunta nila dito. Kaya malamang nando'n sila ngayon.

Umakyat agad ako sa kwarto at naghilamos. Pagkatapos ay humiga na rin sa kama. Duh. Pasok na namin bukas kaya dapat maaga akong matulog kasi maaga din dapat akong gumising. Namangha naman ako sa anak ni Tita Roxie. May gana pa talagang mag-pool party eh. Sanay na sanay na siguro kaya hindi na nakapagtataka.

Pero grabe rin talaga! Gwapo pala siya lalo na kapag nakasuot siya ng apron. Iba talaga ang dating. Chef na chef! Ang galing niya sigurong magluto.

Bigla akong natahimik. Bakit ko naman siya iniisip? Lagot ako nito kay Jones. Natatawa ko na lamang na ipinikit ang aking mga mata.

Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.