Unexpected Affection

All Rights Reserved ©

Chapter 4

NANG tinignan ko siya ulit ay mabilis akong napaiwas dahil nakatingin pa rin siya sa akin. Pinigilan ko ang hindi matawa.

"You damn girl!" Sabi niya na naman. Sigurado ako na ako ang tinutukoy niya.

Napatingin naman ako sa kanya.

"Anong problema mo?"

"Ikaw! Tinatawanan mo 'ko." Galit niyang tugon habang sobrang sama ng tingin.

"Woy, tahimik lang ako dito no."

"Fuck! I can't... breath."

Napapatingin na sa kanya ang ibang tao dahil ang ingay ingay niya at panay reklamo.

"Woy, ang arte-arte mo naman." Suway ko sa kanya. Tss, ako ang nahihiya sa kanya.

"Fuck! You asshole just stop first!" Sigaw niya sa driver.

Galit na inihinto naman ng driver ang jeep kaya nagmamadali siyang bumaba at inabot niya ang isang-daan sa bintana ng driver.

Hindi ko alam pero sinundan ko siya. Napamura ako ng malakas nang agad na umandar ang jeep. Hay shemay naman eh!

"Kasalanan mo 'to kasi ang arte mo!"

Hindi niya ako pinapansin dahil busy siya kakapindot sa cell phone niya.

He arched his brow. "Bakit mo 'ko sinundan?"

"Duh. Nadala lang ako sa kaartehan mo."

"Just leave. Parating na ang kotse ko." Casual niyang wika.

"Ano? Hindi mo ako isasabay?" Pinanlakihan ko siya ng mata.

"And who do you think you are?"

Natahimik naman ako. Ayy oo nga no? Sino nga ba ako para sumakay sa kotse niya?

"You're not my type. At ayokong umaaligid-aligid ka sa akin when I'm with my friends. I don't like cheap girls."

Ayy gago pala 'to! Cheap girls? Eh yung mga ka-flings niya ang mas cheap, pumapatol sa kanya dahil sex lang ang hanap.

May papalapit na sasakyan sa amin at lumabas doon ang isang lalaki na agad na tumawa.

"Kumusta ang dare pre? Mabango ba ang hangin sa loob ng jeep?"

"Shut up! Muntik na akong hindi makahinga do'n."

"Pakshet ka pala pre, dare nga 'di ba? Saka ang simple lang no'n, palibhasa sobrang yaman."

"Whatever, let's go." Aya niya sa lalaki.

Napalunok ako nang makaalis na sila. Ang kapal ng mukha! Bumaba pa ako para alamin kung okay lang ba siya, pero siya? Ayon, umalis man lang na parang 'di ako kilala. I mean, hindi niya naman ako literal na kilala pero, wala man lamang siyang konsensya?

Hindi na humihinto ang mga jeep dahil punong-puno na kaya patuloy na lamang ang mga ito sa pagbyahe habang para naman ako ng para. Jusko! Medyo madilim na rin kaya.

Nakasimangot akong pinapasok ng guard sa gate.

Nakita ko naman na naghihintay si Tita Roxie sa labas at nang makita niya ako ay agad niya akong sinalubong.

"Where were you? I'm so worried about you."

"Sinabi mo po ba kay Mama, Tita?"

"Nope. Tatawagan ko pa nga sana siya, buti na lang nakita kita."

"Bakit ka ginabi? Si Cremer kanina pa naman nakauwi. Dito kasi siya magpapalipas ng gabi. Pati nga siya ay nag-aalala."

Nasamid ako sa sariling laway? 'Yon, nag-aalala? O sadyang mapagpanggap lang dahil kaharap niya ang Mommy niya.

"Traffic po kasi." Alam kong nahahalata niya na nagsisinungaling lamang ako pero tumango pa rin siya.

Pagkatapos kong kumain ay inutusan ako ni ate Lani, isa sa mga kasambahay dito.

"Pwedeng pakibigay 'to kay Sir Cremer? May gagawin pa kasi ako." Nagmamadali niyang wika.

Binitbit ko na ang baso na may lamang gatas. Ang malas ko naman, 'di ba pwedeng kay Tita Roxie ko na lang 'to ibigay? Hays.

Pumunta ako sa living room at nakita ko naman siya do'n. Nakaupo siya sa sofa habang nakapatong sa kanyang hita ang laptop. Tumayo ako sa kanyang harapan habang masama ang tingin sa kanya.

"What?!" Agad na tanong nito habang focus pa rin sa kanyang laptop.

"Whatatops!" Biro ko.

"You're so annoying." Mahinang sabi niya.

"Wow. Ako, amazing? Thank you!"

"Can I kill you? Please..." Nagtitimpi niyang wika habang marahas na napasuklay sa kanyang buhok.

"Hala siya! You want to kiss me? Sorry huh pero reserved na 'tong lips ko para sa special someone ko."

Nagulat ako nang bigla siyang tumayo kaya nahulog ang laptop sa sahig. Hala!

Agad kong inilapag ang gatas sa mesa at patakbong umakyat sa hagdan. Nerbyos na ngumiti ako kay Tita Roxie nang makasalubong siya sa hagdan.

Malalim na ang gabi at hanggang ngayon ay gising pa rin ako. Hindi ko alam kung bakit hindi ako makatulog.

Napakunot ako ng noo nang mag-chat sa akin si Betsy na gusto niyang makipagvideo-call. "Woy Betsy ba't gising ka pa?"

Siya yung kaibigan kong inutangan para makapunta sa Cebu.

"Ikaw nga rin eh." Tumawa siya at tumambad ang naka-braces niyang ngipin.

"Hala, sana all lumelevel-up! Ganda ng braces ah? Kanino galing 'yan? Sa sugar daddy?"

"Gaga! Anong sugar daddy ka diyan! Duh. Nanalo lang sa sayawan tapos malaki-laki ang premyo at yung sobra binigay ko kay Mama."

Inis na tinuro ko siya. "Woy ba't 'di mo 'ko in-inform? Isali mo naman ako sa mga raket mo diyan. Kakainis ka!"

She just rolled her eyes. "Alam mo namang nasa Cebu ako 'di ba?"

"So? Pwede naman akong umutang ulit sa'yo!"

"Sige sa susunod, tatawagan kita. Matulog na tayo dahil pasok pa natin bukas. Sweet dreams, borikat!"

"Hoy borikat huwag ka pang matulog!"

"Inaantok na 'ko eh. Saka ang ingay mo. 'Wag ka ngang sigaw ng sigaw diyan. Sa susunod bumisita ka dito sa apartment ko kasi alam ko namang miss mo lang ako." Aniya habang may inilagay na cream sa mukha.

"Alam mo nakakainggit ka na ah. Ang laki na siguro ng ipon mo, pero ba't ang dami mo namang pera? Baka may sugar daddy ka na."

Bumuntong-hininga siya. "Sabi ko naman sa'yo na dito ka na lang mag-college. Tapos pinili mo naman diyan sa Manila kaya hindi tuloy kita maisama sa mga raket ko. Saka na-miss na rin kita no."

Agad kong in-end ang video-call. Nakakalungkot lang isipin. Kasi nga, gusto ko rin sa Cebu pero si Mama ang sinunod ko kasi nga dito ako tutuloy kila Tita Roxie. Actually, nag-offer na rin naman si Betsy na siya na ang magbabayad sa aparment tapos sa kuryente at tubig na lang kami maghahati ng bayad.

May bigla akong narinig na nagtugtog ng gitara kaya lumabas ako. Sa harapan kong kwarto ay medyo nakabukas ang pintuan.

Nagsimula itong kumanta kaya alam kong yung Cremer ang may-ari ng boses. Pahinto-hinto ito sa pagkalabit ng gitara. Napataas pa ako ng kilay nang parang may kinakausap siya habang mahinang humihikbi tapos kakanta na naman.

Ayaw ko talagang makialam pero umaandar ang pagiging chismosa ko kaya sumilip ako sa kwarto niya. Nakaupo ito sa kanyang kama habang may mga bote ng alak ang nasa tabi niya. Lumuluhang nakatingin siya sa picture frame na nasa kama niya.

Akala ko ba playboy 'to? Eh ba't parang brokenhearted? Marunong palang masaktan eh.

Nagmamadali akong bumaba upang magtimpla ng gatas. Kumuha ako ng dalawang baso upang salinan ng gatas at mainit ng tubig. Inubos ko ang isang baso at dinala ko ang isa. Galit ako sa kanya pero hindi ako katulad niya na walang konsensya.

Kahit nakaawang ang pinto ng kanyang kwarto ay kumatok pa rin ako. Napahinto siya sa pag-inom ng hawak niyang bote ng alak at napatingin sa akin.

"Uhmm ang ingay mo, 'di ako makatulog dahil ang ingay mo kaya... uminom ka ng gatas, oh."

Napatalon ako sa gulat at nabitawan ang baso nang bigla siyang tumayo at sinalubong ako ng yakap.

"Patriz," wika niya habang mahigpit na nakayakap sa akin.

Hindi agad ako nakagalaw. Nang matauhan ako ay malakas ko siyang tinulak.

"Hindi ako si Patriz. Kung sino man 'yan, hindi ako magiging siya."

Napanganga ako dahil sa pabiglang paghawak niya sa kanan kong kamay.

"I love you."

Sumingkit ang mata ko. "Eh hindi nga ako si Patriz. Paniguradong lasing ka na." Mahinahon kong wika kahit gustong-gusto ko ng sumigaw.

Nanigas ako sa aking kinatatayuan nang maramdaman ang paglapat ng mainit niyang labi. Nang gumalaw ang labi niya ay natataranta akong lumayo sa kanya.

"Hoy jusko! Kahit boyfriend ko ay hindi pa ako nahahalikan sa labi! Kaya ba't mo 'yon ginawa?!

Tahimik na umiiyak lamang siya at biglang natumba. Napapikit na lamang ako at napahawak sa sentido. Hinila ko siya at binuhat papunta sa kanyang kama. Inilagay ko rin sa ibaba ang mga bote ng alak. Pati rin ang nabasag na baso ay nilinis ko na rin. Sobrang malas ko talaga sa araw na 'to! Nakakainis!

Pinagmasdan ko ang kabuuan ng kanyang mukha. So, he had this soft side? Honestly, ang gwapo niya talaga, maputi, matangkad at sobrang manly. Kaya siguro naging ganito siya dahil sa Patriz na 'yon.

Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.