Unexpected Affection

All Rights Reserved ©

Chapter 7

HINDI ako makakain ng maayos dahil sa presensya niya. Nandito kami sa loob ng kanyang condo. May karapatan naman akong umayaw na sumama sa kanya pero baka isipin niya natatakot ako na magkakatotoo ang mga pinagsasabi niya.

"Stop staring."

Mabilis kong inubos ang pagkain at natatarantang napatayo.

"Uhmm.. sige, uuwi na ako."

"Why so sudden? Are you scared? Are you scared now Jaella?" Lumapit siya sa akin at medyo yumuko para magkapantay ang mukha namin dahil masyado siyang matangkad.

"Bakit ako matatakot?" Humakbang ako ng isang beses palayo sa kanya.

Humakbang din naman siya pero palapit sa akin. "Look at you Jaella, you're trembling. Akala ko ba hindi ka maaapektuhan ng presensya ko?"

"I'm not! It's just that, hindi lang ako sanay sa ganito lalo na sa ibang lalaki. Okay lang naman kung yung boyfriend ko ang kasama ko ngayon dahil hindi ako ma-aawkward."

Nanlalaki ang mga mata ko. Ngayon ko lang napagtanto na sa mga nagdaang araw ay hindi ko nakakausap si Jones through messenger o kahit sa skype man lang.

"Okay. I believe you," he chuckled.

"Saka hindi kita magugustuhan 'cause I really hate you."

"Really? What if, that hate turns into affection?"

Napaubo ako at agad na sinamaan siya ng tingin.

"Gusto ko lang sabihin sa'yo na hinding-hindi mangyayari ang mga pinagsasabi mo."

"Well, there's a word unexpected. You won't expect na mahuhulog ka sa akin ng tuluyan." He confidently said.

Wow! Masyado naman siyang kampante. I wonder why kung anong purpose nito. I mean, bakit namin ginagawa 'to, lalo na siya? Para saktan ako? Sorry na lang siya dahil mahal na mahal ko ang sarili ko. At hindi ako tanga!

"Shemay! Sure na sure ka naman sa mga pinagsasabi mo diyan? Baka ikaw ang kakain sa mga pinapakawalan mong salita." I said again, calmly.

Lumabas na ako ng kusina at nagulat naman ako nang sinundan niya ako. Hinila niya ako at biglang siniil ng halik. This time ay ibang-iba na ang halik, 'di tulad no'ng mabilisan niyang pagnakaw sa akin ng halik.

Dahan-dahan niyang iginalaw ang kanyang labi dahilan ng panginginig ng mga tuhod ko. Ganito pala yung sinasabi nila?

Nagpatianod ako sa paggawad niya ng halik hanggang nadala na rin ako. The kiss was so smooth and passionate. Hindi ko alam kung bakit ang sarap sa pakiramdam. Hindi pa namin nagawa ito ni Jones.

I pushed him after realizing what we did. Jusko! Paano ko nagawa 'to kay Jones?!

Pareho kaming naghahabol ng hangin. Nakita ko pa kung paano gumuhit ang malaking ngisi sa kanyang labi.

"You liked it," mas lumapad ang kanyang ngisi.

"Shut up!" Nahihiya akong napayuko.

Sobrang kinakabahan ako kay Jones. Ang sama kong girlfriend. Paano ko nagawang magloko kay Jones? Nakokonsensya ako. Kaya ayokong umabot pa sa point na malaman niyang nagloko ako. Kaya dapat hangga't maaga pa ay ititigil ko na 'tong kahibangang laro na 'to!

"Para saan ba ito Cremer? Para ba patunayan na mahuhulog ako sa'yo? Alam mo namang hindi 'yan mangyayari. So please... let's stop this. May boyfriend ako at alam mo 'yon."

"But you kissed me back!" Natatawa niyang wika.

"Aaminin kong nadala ako sa kakaibang nararamdaman ko Cremer pero dahil siguro ito pa yung first time ko. Ni smack kiss nga ay hindi niya pa nagawa sa akin! Ganito pa kaya?"

"So what? Still, you can be my fuck buddy naman."

"What?! Cremer isusumbong na talaga kita kay Tita Roxie. Ang bastos bastos mo! Madami ka namang babae so bakit isinasali mo pa ako?!" Nanggagalaiti kong sigaw.

"Well," he licked his lips.

"You taste good Jaella."

Nagulat ako sa sinabi niya. Uminit bigla ang pisngi ko. Agad ko siyang pinagpapalo sa dibdib.

"Ang bastos mo talaga!"

Hinuli niya ang dalawa kong kamay at isinandal ako sa pader. Kumabog na naman ng sobrang lakas ang dibdib ko.

He deeply kissed me bago pa ako makapalag. Nanghihina ang buo kong katawan. This affect me!

Siya na ang humiwalay sa halikan naming dalawa. Napakunot-noo pa ako nang pinagmasdan siyang naiinis na ginugulo ang kanyang buhok.

"Ihahatid na kita," aniya.

"Magtataka ang parents mo kung bakit tayo magkasabay."

"I don't care. Why? Is it forbidden?"

"Hindi naman. Alam mo na... nakakapagtaka lang na ba't ang close natin, gano'n."

"K."

"Hi Mom!" Humalik sa pisngi si Cremer kay Tita Roxie.

Ooh ba't ngayon ko lang nakitang ginawa niya 'to?

"Oh magkasabay kayo ni Jaella?"

"Yeah. Inutusan mo raw siyang mag-groceries, so tinulungan ko na rin."

Ihahatid na sana kasi ako ni Cremer dito pero biglang nag-text ang Mommy niya na magpapabili ng ingredients kaya dumiretso kami para bumili. It's Friday at lahat ng department ay walang pasok. May mga bisita daw na pupunta sa school para sa survey, don't know why.

"That's new!" Masiglang wika ni Tita Roxie.

"Well.. Ako na lang ang magluluto Mom." Ani Cremer.

"And you should accompany me Jaella." Nakangiting dagdag ni Cremer na nakatingin pa sa akin.

Nasamid ako sa sariling laway. Ilang beses pa akong napakurap-kurap. Ba't pa kailangang ngumiti?

"So you took Accountancy?" Tanong niya habang naghihiwa ng sibuyas.

"Yes. BS in Accountancy ang kinuha ko. Ikaw?"

"Bachelor's Degree in Culinary Arts," simpleng sagot niya habang naghihiwa ng mga sangkap.

As expected. Chef na chef ang dating niya habang naka-apron lang. Ano pa kaya kung uniform na ng Chef ang suot niya? Uhmm.. hot fafa Chef, gano'n? Natawa na lamang ako sa mga pinag-iisip ko.

"Do you know how to cook?" Tanong niya habang seryoso pa ring nagtitimpla ng kanyang lulutuin.

"Oo pero hindi gano'n kagaling katulad mo." Natatawa kong wika.

"Then, let me teach you."

Nilalagay ko na ang mga sangkap ay nasa likod ko naman siya habang gina-guide ako kung ano ang dapat unahin at gawin.

Sandaling naglapat ang aming mga labi nang may biglang sumipol. Paglingon ko kasi ay ang paglapat rin ng labi ni Cremer. Nakalimutan ko palang nasa likuran ko siya. Pareho kaming nanlalaki ang mga mata.

"Out of place naman ako dito. Sana all may jowa! Sana all mahal! Sana all-"

Hindi ko na siya pinatapos sa pagkakanta ng linyang 'yon.

"Tumahimik ka nga diyan. Baka gusto mong tawagan ko si Betsy? Close friend ko pa naman 'yon." Nakangising tinaasan ko siya ng kilay.

"Close friend mo?" Tanong nito habang napakurap-kurap ng ilang beses.

"Yes. No'ng birthday nga ng Daddy ni Shamin ay nagkita kami sa Cebu. Saka sinabi ko kay Betsy yung sagot mo sa dare ni Shamin."

"Ano?! Ay pakshet pala 'tong girlfriend mo bro. Binuking ba naman ako!"

"Hindi ko boyfriend si Cremer. May boyfriend ako at hindi siya." Paglilinaw ko.

"Okay," nakangisi pa rin ito ng malapad.

Nakaupo lang si Hezekiah habang nakangiting nanonood sa amin. Nang mailagay na sa mesa ang pagkain ay tinawag ko na si Tita Roxie habang kausap ang kanyang asawa na kakarating lamang galing sa trabaho. Nahiya akong tawagin sila baka makaisturbo pero napansin naman nila ang presensya ko.

"Wow! Mabubusog na naman ako nito bro. Kung pwede nga lang araw-araw dito ako magdi-dinner!"

"Pwede naman iho. Why not?" Ani Tito Rezon.

"Eh kasi naman Tito, alam mo namang minsan lang pumupunta dito si Cremer dahil nando'n siya sa condo niya."

"Well, I'm gonna stay here for a long time. Bibisita na lang siguro ako do'n sa condo."

Lahat kaming nandito ay napanganga. He will do that?

"Really son?"

"Yes Dad. Siguro kapag matatagalan ako ng uwi, do'n na lang ako matutulog."

"Is it because of someone?" Nanunuksong tanong ni Hezekiah habang sinulyapan ako.

Mabilis akong umiwas ng tingin at seryosong kumain.

Agad akong nagpaalam na aakyat na. Mabilis kong nilakad ang hagdan at gulat akong napalingon nang makitang nakasunod rin siya.

"Ba't mo ako sinusundan?!" Naiinis kong tanong.

"Is this your house? And by the way, papunta ako sa kwarto ko. I'm not following you." Sabi niya at nilagpasan ako.

Napahiya tuloy ako. Akala ko lang kasi... hays!

Nang makapasok ako sa kwarto ay muntik na akong hindi makahinga nang makita siyang nakahilata sa sofa habang busy kaka-cellphone. Don't tell me, sasabihin niyang nakalimutan niya kung saan ang kanyang kwarto? Tss. This is ridiculous!

"Ano naman ang ginawa mo dito Cremer?" Malamig ang tono na pagkakatanong ko.

"Actually, I'm waiting for you."

"For what?" Nagtataka kong tanong.

Nakangising lumapit siya sa akin at siniil ako ng halik.

"I'm waiting for your goodnight kiss." He playfully smirked.

Naiwan akong nakatulala. So what was that for?! Bakit kailangang may gano'n pa?

Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.