He's My Bodyguard

All Rights Reserved ©

Summary

"Crisanta! Where have you been?!" My Mom shouted. Sinalubong niya ako sa pag baba ko ng kotse. She looked so angry. I smiled. "Hey mom! Morning." I greeted her. Mom raised her eyebrow. "Where have you been?" She asked angrily. "Club." I simply said. "Ikaw ba'y hindi na talaga mag titino? Crisanta naman!" I didn't say anything. I just rolled my eyes. Sanay na ako. Sanay na sanay na sa mga sermon ni Mom. Hindi niya gusto ang mga kinahiligan kong gawin, tulad ng pag punta sa club ng madalas kasama ang mga kaibigan ko. "Crisanta!" "What?" "Are you listening to me?" I smiled and shook my head. "No, Mom. What is it?" I asked. Mom glared at me. "I will hire a bodyguard!" My eyes widened. "Wait. W-What?!" Mom smiled teasingly. "I will hire a bodyguard. Your bodyguard." Napakunot ang noo ko at hindi makapaniwalang napatitig sakanya. "F-For what?" She smirked. "For your safety." "Really, Mom?" I asked in a thick sarcasm. She smiled. "Yes, darling." Mom said and winked at me. Damn. My dad is a lawyer. Hindi maiiwasan ang death threats. Alam nila na ayaw na ayaw kong mag karoon ng personal bodyguard. Isa lang iyong malaking sagabal sa buhay ko. Alam kong gagamitin din nila Mom and Dad ang bodyguard na yun para malaman ang mga pinag gagagawa ko. Damn. I'm doomed! — A/N: Hope you like it guys! Available din ito sa Booklat. Booklat un : itsmemary

Genre:
Romance / Humor
Author:
Jah_Jah_12
Status:
Ongoing
Chapters:
1
Rating:
5.0 3 reviews
Age Rating:
16+

Chapter 1

“Mom will hire a bodyguard for me!”

Nang iwan ako kanina ni Mom sa may living room, agad din akong umalis para puntahan si Kuya Vic. Kaya tinungo ko ang kanyang kwarto dito sa second floor ng Mansion.

Si Kuya Vic ang kakampi ko dito sa bahay. Kaya tuwing pinapagalitan ako ay sakanya ako nag susumbong.

Padabog akong naupo sa may study table niya.

“I don’t need a bodyguard!” Dagdag ko pa.

He just laughed out loud na ikinainis ko. Nakikita niyang wala ako mood pero ang lakas niya kung makatawa. Mukhang nang aasar pa!

“What’s​ funny?” Naiinis na tanong ko sakanya.

Kaya lang naman din ako nag tungo dito sakanya para tulungan ako sa pag kumbisi kay Mom na huwag ituloy ang pag hahanap ng bodyguard ko.

“I can’t help.” Natatawa pa din niyang sabi.

“What?!” Hindi makapaniwalang tanong ko.

He shrugged. “I’m sorry, Sis. I can’t help you.”

“Are you fucking serious?!” I asked him angrily

Nag lakad palapit saakin si Kuya. Tinapik niya ako sa balikat. “Calm down.”

“Paano ako kakalma kung pati ikaw—” He cut me off.

“Tama naman kasi si Mom. Kailangan mo ng bodyguard for your own safety.” He said calmly.

Hindi ako makapaniwala na sinasang ayunan na niya si Mom ngayon. Samantalang nung una ay ayos lang naman sakanya na wala akong bodyguard.

“I can’t believe—”

“Crisanta. You need a bodyguard! Alam mo naman na mas marami ang death threats ng pamilya natin ngayon diba? Gusto mo bang mapahamak?”

I rolled my eyes. Hindi ko alam na ito ang dahilan kung bakit kami mag aaway ngayon.

I sighed heavily. “Fine. Bahala kayo.” I said then walk out.

“Crisanta—” I cut him off.

“Shut up!”

Padabog kong isinara ang pintuan ng kwarto niya. Nakakainis!

Dahil wala na akong kakampi ngayon. Nag kulong nalang ako sa kwarto.

Kahit na ilang beses na akong pinatawag hindi pa din ako bumaba. Ang pag kain ko ay pinaakyat nalang din dito.

Napatingin ako sa pintuan ng kwarto ko ng may kumatok.

“What?!” Pasigaw na tanong ko.

Napairap ako sa ere ng makita kung sino ang pumasok.

“What are you doing here?” Naiiritang tanong ko.

Kuya Vic smiled. “Mom and Dad wants you to meet your bodyguard. He’s here.”

My jaw dropped and my yes widened in shocked. “Seriously?!”

He nodded. “Yes.”

Natulala ako dahil sa narinig na balita. Ang tangi kong nagawa ay ang panoorin si Kuya na tinalikuran ako at nag lakad na palabas ng kwarto.

Damn. Ano ng gagawin ko?!

Wala akong maisip na paraan kung paano tatakasan ang problemang ito.

Isang malakas na katok mula sa pintuan ko ang nag pabalik saakin sa realidad.

“Ma’am? Nag hihintay po sila sa baba. Kailan niyo daw po balak bumaba?”

I tsked.

“Fine. Bababa na ako.”

“Sige po.”

Nag ayos muna ako ng sarili bago naisipang bumaba.

Nasa hagdan palang ako, rinig ko na ang masayang boses nila Mom. Mukhang nakikipag kwentuhan na sila sa bodyguard ko.

Isa lang naman ang pinapanalangin ko ngayon. Na sana ay matanda ang bodyguard na kinuha ni Mom para madaling takasan.

Nang mag angat ng tingin si Mom ay nag tama ang paningin naming dalawa.

Itinuro niya ako kaya lahat sila ay napatingala saakin.

“Mr.Smith, she’s my daughter. Crisanta San Jose.”

Muntik na akong malaglag sa hagdan ng makita ang tinutukoy ni Mom na Mr.Smith.

H-He’s my bodyguard?

Seryoso?

Holy shit! He’s so freaking handsome.

Napatitig ako sa kanyang mata. Sobrang itim nito at napakaseryoso kung tumingin. Walang mababakas na emosyon. Ang kanyang ilong ay talaga namang matangos. At ang kanyang labi na natural na mapula.

Shit! My bodyguard is like a demigod!

“Crisanta. Bumaba kana dito para makilala mo si Mr.Smith.”

Nakahinga ako ng maluwag ng safe naman akong nakababa ng hagdan. Ang aking tingin ay nanatili sakanya.

“Crisanta, meet Mr.Smith your personal bodyguard.”

“What’s your name?” Nakakunot ang noong tanong ko.

“He’s Drake Xyrus Smith.”

Si Mom ang sumagot kaya nadagdagan ang pag kakakunot ng noo ko.

“Bakit ikaw ang sumagot, Mom? Pipi ba siya?”

Mom laughed at me. “Hija, hindi kasi palasalita itong si Mr.Smith.”

Matagal ko pa siyang tinitigan. Kung pag mamasdan siya ay hindi naman siya mukhang mahirap. Kaya bakit siya ang bodyguard ko? Hindi ko inaasahan na isang magandang lalaki ang mapupunta saakin.

Hindi ko alam na may taste din pala si Mom pag dating sa pamimili ng bodyguard.

At hindi lang yun ang napansin ko. Napansin ko kasi ang special treatment na ipinapakita ng family ko sakanya.

Tulad nalang ng pag tawag dito ng Mr.Smith at ang pag sama sakanya sa dining area para sa hapunan.

Anong meron sa lalaking ito?

Ngayon palang alam ko na na hindi kami mag kakasundo ng lalaking ito. Bukod sa hindi ko gusto ang special treatment sakanya ng pamilya ko, naiinis din ako sa pagiging tahimik niya.

Isa pa sa ikinaiinis ko, hindi niya man lang ako magawang sulyapan!

Bakla ba siya?

He’s getting into my nerves! Nakakainis din ang presensya niya.

Gwapo nga, snobber naman.

“What do you think about your bodyguard?” Mom whisper in my ears.

Hindi ko mapigilang ang pag irap ko. “I don’t like him, Mom.” I said straightforwardly.

Mukhang nagulat naman si Mom sa sinabi ko.

I shrugged.

Agad akong sumalampak sa higaan ko ng makapasok sa kwarto.

Kailangan kong makaisip ng paraan kung paano tatakasan ang lalaking yon!

Mukhang mahihirapan din ako.

Kahit na hindi pala salita ay mukha namang sumbungero.

What should i do?

What should i do?

A/N: Hope you like it!

Continue Reading
Further Recommendations

LIsa: I like everything so far I don't have any dislikes yet and I work recommended it to my friend and I can't wait to read more stories like this

Em Hq: Very well written. Love your books

catalinasomoiag: It is very good! I can't stop reading the story. I hope it will be the sane until the last chapter. Or maybe even better :)

Rileigh Coleman: This series is truly amazing it has me skipping classes and not doing homework cuz it’s so damn good

holly: Love your novel 👌 it was really sexy 😍 and you made some mistakes with your spellings but it was really good 😊 and I can't wait to read more of your novels 💓

Rileigh Coleman: I can’t believe they were able to kidnap them again. Ugh. I can never put this book down.

Becky Lm Turner: It is a good read. So far. Just wish there was a way to open next chapter with out all this having to post and share.

Cassie Robbins: I can’t wait to finish!! It’s so good!

More Recommendations

Rileigh Coleman: It’s a great book and I love this series. I would recommend to most of my friends

amageoant: A good story line

Brenda Pugh: It was good reading material and amazingly informative

Jillian: I am really enjoying this series of stories so far, well done. I especially like that there are shifter, vampires, and shifters all working together!

Rileigh Coleman: I can’t believe vega is back ugh!!! I’m so mad. I love this book great plot and good descriptive

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.