JOWABLE

All Rights Reserved ©

Summary

Si ramona ay napapaligiran ng mga kaibigan niya na may makukulay na lovelife. Kaya naman nang ma busted siya ng kanyang Bestfriend slash crush ay agad naman na may blessing in disguise na Styvier ang dumating sa buhay niya. With her crazy friends. Naka buo sila ng operation. And that operation is how to be JOWABLE. Credits for @kareally for making the cover!!😍

Genre:
Romance / Drama
Author:
Pepengkolott
Status:
Ongoing
Chapters:
3
Rating:
n/a
Age Rating:
16+

Prologue

Una sa lahat nag papasalamat ako kay Lord. Kay Jesus at sa lahat ng sumusuporta sakin. Naka upo ako ngayon sa pinaka likod ng silid aralan ng pnhs. Hindi ko mapigilan hindi mamangha. Isa isa kong tiningnan ang mga kaibigan kong may jowa na.

Im hopeless! Bakit sila may mga jowa na? Bakit ako tamang sana oil na lang?! Jusmeeee!! Nakoow nakoow nakooow!

"Psst! Bitter ka na naman jan!" Nilingon ko ang bagong dating na si Angel. Isa sa mga matalik kong kaibigan. Binigyan ko lang siya ng isang bored na tingin at muling pinag masdan ang mga kaibigan kong katabi ang mga jowakers nila.

"Bat ka nasa tabi ko? Asan yung jowa mo?" Nalukot ang mukha ko ng makita kong nag lalampungan ang classmate kong si Danna at Noe. "Gaga ka kasi e! Bat hindi mo pa sagutin ang mga nanliligaw sayo?"

I smiled bitterly. Yeah. Mga manliligaw para gawin akong trophy. "Bakit ko naman sila sasagutin kung walang feelings na involve?" Nilingon ko si Angel na ngayon ay nakatutok na ang mga mata sa cellphone. Lumabo sana mata mo! "Eh bakit kasi walang feelings?" Hininto niya ang pag cecellphone at tinitigan ako. "Alam mo kasi pwede ka naman mag try e. Why not diba?" Pinakatitigan ko lang siya ng maigi. Bakit ba kailangan may jowa? E nabuhay nga ako ng 17 years ng walang jowa e! Narinig ko ang pag hila ng upuan sa tabi ko. "Nue nigagawa nyo?" Ibinaling ko ang mapupungay kong mata sa aking bestfriend slash partners in crime na si karyll. "Pinipilit niya akong sagutin ang isa sa mga manliligaw ko." Binalik ko ang paningin ko sa aking librong binabasa.

"Dai! Hindi sagot ang wattpad books para masabi na kontento ka na. You know, pwede ka naman mag try ah! Wag puro basa." I scratched my eyebrow. Feeling ko pasan ko ang mundo ng pakawalan ko ang isang pagod na bugtong hininga.

"Hindi ko kailangan yan. Diba nga sa ating mag kakaibigan ako lang ang hindi mag kaka jowa?" Isang meaningful na tingin ang ginawad ko kay Karyll. Kibit balikat lamang ang sinagot niya.

I believed na may sumpa kaming mag kakaibigan. Lalo na sa amin ni Karyll. Feeling ko pag mag kaka jowa siya ako naman yung walang love life. Kaya ako na laging nag sasakripisyo. Dahil gusto kong masaya ang mga kaibigan ko.

"Diba hindi naman kayo legal sa mga magulang niyo?" Natigilan silang dalawa. Feeling ko pati din yung iba naming classmates ay natigilan sa kaniya kaniyang mundo nila. I smiled sweetly. "Wala lang. Pinapaalala ko pang." Natawa ako ng umamba ng kutos si Angel.

Yes, hindi sila legal. Ako ang tumatayong guardians nila. Dahil ako ang may alam sa mixed martial arts. "Walangya ka talaga!" Inis na sabi ni Angel. Ngising aso lang ang binigay ko sa kanya. Unti unting nawala ang inis na mukha ni Angel at pinantayan niya ang ngisi ko ng sarili niyang makahulugang ngisi. "Sabagay. Dimo nga pala kami kayang ibulgar. Kilala ka namin kaya!" She answered me confidently.

Yup. She's right. I can't do that. Manlalaglag ng kaibigan? Nahhh. Not mah thing.

"Basta I'm cool being single." Pero syimpri jowang jowa na din ako deep inside.

Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

Sidney Richard: Loved every bit of it! Great read! Just darn cute! Praises to you!

Aj Bines: Wish there was more to the story but enjoyed it 5⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Fiona Walker: A really unusual and interesting shifter story. Looking forward to reading the next book

Jona: That’s it?!!!! When’s the next update??? Please let it be soon. 🥺

Zahra: Good morning/evening/night/afternoon. Thank you for writing such an amazing book. I love it so mich. You are very talented and I am looking forward to checking out your profile after. Thanks😁

Xaviera Y. Garza: Really good story I hope you keep going with it

Magda Popescu: I started with this author with a Lycan book , but got drawn to this story also from curiosity and I can’t say I regret it . Her stories are very unique and well written . This book is so interesting that I can’t wait for new updates

Michelle: I think Cole and Luci suffered a lot in this book, a lot of it deserved on Cole's end, but glad it all worked out. Is there going to be a book 5, so we can meet Elijah and Sorsha's kids and their mates? We did meet Bea, after all... and saw Jack briefly. 🤔🤔🤔

mimmj1e4053rnajan0: Good book. Like the plot. Keeps your attention.ygood book Keeps you attention. Good plot

More Recommendations

Donna Van der heyden: I liked this story and want to find out more, want next chapter

Madeline: Amazing AMAZING AMAZIMG!!!!! I will buy these stories once I have the money. You are an incredible writer! Never ever stop!

piyush1975: i really loved ur story.

Cris Tina: I read in some of your comments that you are experiencing writer's block. As lovely as your writing is do take your time to occupy yourself with what serves you as individual outside the writing world. Your brain wants alternatives and variation. It's how it keeps itself in shape. Hyper focus on ...

Teresa Aragon: I love it, I'm glad how everything end. Love your book❤❤

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.