JOWABLE

All Rights Reserved ©

Summary

Si ramona ay napapaligiran ng mga kaibigan niya na may makukulay na lovelife. Kaya naman nang ma busted siya ng kanyang Bestfriend slash crush ay agad naman na may blessing in disguise na Styvier ang dumating sa buhay niya. With her crazy friends. Naka buo sila ng operation. And that operation is how to be JOWABLE. Credits for @kareally for making the cover!!😍

Genre:
Romance / Drama
Author:
Pepengkolott
Status:
Ongoing
Chapters:
3
Rating:
n/a
Age Rating:
16+

Prologue

Una sa lahat nag papasalamat ako kay Lord. Kay Jesus at sa lahat ng sumusuporta sakin. Naka upo ako ngayon sa pinaka likod ng silid aralan ng pnhs. Hindi ko mapigilan hindi mamangha. Isa isa kong tiningnan ang mga kaibigan kong may jowa na.

Im hopeless! Bakit sila may mga jowa na? Bakit ako tamang sana oil na lang?! Jusmeeee!! Nakoow nakoow nakooow!

"Psst! Bitter ka na naman jan!" Nilingon ko ang bagong dating na si Angel. Isa sa mga matalik kong kaibigan. Binigyan ko lang siya ng isang bored na tingin at muling pinag masdan ang mga kaibigan kong katabi ang mga jowakers nila.

"Bat ka nasa tabi ko? Asan yung jowa mo?" Nalukot ang mukha ko ng makita kong nag lalampungan ang classmate kong si Danna at Noe. "Gaga ka kasi e! Bat hindi mo pa sagutin ang mga nanliligaw sayo?"

I smiled bitterly. Yeah. Mga manliligaw para gawin akong trophy. "Bakit ko naman sila sasagutin kung walang feelings na involve?" Nilingon ko si Angel na ngayon ay nakatutok na ang mga mata sa cellphone. Lumabo sana mata mo! "Eh bakit kasi walang feelings?" Hininto niya ang pag cecellphone at tinitigan ako. "Alam mo kasi pwede ka naman mag try e. Why not diba?" Pinakatitigan ko lang siya ng maigi. Bakit ba kailangan may jowa? E nabuhay nga ako ng 17 years ng walang jowa e! Narinig ko ang pag hila ng upuan sa tabi ko. "Nue nigagawa nyo?" Ibinaling ko ang mapupungay kong mata sa aking bestfriend slash partners in crime na si karyll. "Pinipilit niya akong sagutin ang isa sa mga manliligaw ko." Binalik ko ang paningin ko sa aking librong binabasa.

"Dai! Hindi sagot ang wattpad books para masabi na kontento ka na. You know, pwede ka naman mag try ah! Wag puro basa." I scratched my eyebrow. Feeling ko pasan ko ang mundo ng pakawalan ko ang isang pagod na bugtong hininga.

"Hindi ko kailangan yan. Diba nga sa ating mag kakaibigan ako lang ang hindi mag kaka jowa?" Isang meaningful na tingin ang ginawad ko kay Karyll. Kibit balikat lamang ang sinagot niya.

I believed na may sumpa kaming mag kakaibigan. Lalo na sa amin ni Karyll. Feeling ko pag mag kaka jowa siya ako naman yung walang love life. Kaya ako na laging nag sasakripisyo. Dahil gusto kong masaya ang mga kaibigan ko.

"Diba hindi naman kayo legal sa mga magulang niyo?" Natigilan silang dalawa. Feeling ko pati din yung iba naming classmates ay natigilan sa kaniya kaniyang mundo nila. I smiled sweetly. "Wala lang. Pinapaalala ko pang." Natawa ako ng umamba ng kutos si Angel.

Yes, hindi sila legal. Ako ang tumatayong guardians nila. Dahil ako ang may alam sa mixed martial arts. "Walangya ka talaga!" Inis na sabi ni Angel. Ngising aso lang ang binigay ko sa kanya. Unti unting nawala ang inis na mukha ni Angel at pinantayan niya ang ngisi ko ng sarili niyang makahulugang ngisi. "Sabagay. Dimo nga pala kami kayang ibulgar. Kilala ka namin kaya!" She answered me confidently.

Yup. She's right. I can't do that. Manlalaglag ng kaibigan? Nahhh. Not mah thing.

"Basta I'm cool being single." Pero syimpri jowang jowa na din ako deep inside.

Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

Ashlee: Good book. Can’t wait until the ending hope it turns out well

Hannah: I absolutely love these characters and want more! The way the characters are slowly developing but also not taking to long keeps you on the edge of your seat! It's truly a captivating book!

mathangi: Nice.....................

cmpena0806: I loved this book! It has to be my favorite I've found on Inkitt so far! The characters seemed so real and the love they had for each other was so heartbreaking and imperfect. I felt like I was going through the emotions with them.

lizzyfashizzie: I absolutely love this story, it has incredibly similar aspects of my own relationship and it makes my heart happy ❤

Melinda Boswell: Love short stories like this

More Recommendations

sooty: So far I really am enjoying this book it's the first one I have read so far on this app, but it's a really intriguing story original .

Favour Ezinwa: I am so in love with this story I couldn't stop reading

Em Hq: Very well written. Love your books

Rileigh Coleman: I can’t believe they were able to kidnap them again. Ugh. I can never put this book down.

tammikelley1219: Love the book. But I really liked Cherokee and Dove together. Really all the couples together. Can it be Wolf acting as his brother.

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.