Sold to my Professor

All Rights Reserved ©

Chapter 6: Who stole my first kiss?!

Chapter 6


[Katherine Chelsea Aguilar]

Siya? Siya talaga ang professor namin? Alam kong nahuhulaan niyo na kung sino ang tinutukoy ko. Siya lang naman 'yong lalaking nasa coffee shop na pinagtatrabahuan ko!

Bigla na lamang bumilis ang tibok ng nananahimik kong puso.

Professor siya dito sa Univesity?!

"Goodmorning class." Sabi niya habang nakangiti. Bigla kong tinakpan ng kamay ko ang tenga ko. Narindi ako sa tilian ng mga kaklase kong babae.

"Goodmorning Sir!" tuwa nilang sigaw.

Nilapag niya ang mga gamit niya sa table. Luminga-linga siya sa paligid na parang may hinanap siya. Hanggang sa napagawi ang tingin niya sa pwesto ko. Mas lalong lumakas ang kabog ng puso ko.

Ngumiti siya sa akin. Isang matamis na ngiti. Napaiwas ako ng tingin. Shit lang. napahawak ako sa dibdib ko. Parang gustong kumawala ng puso ko. Ano ba itong nararamdaman ko? Ganito lagi ang nangyayari sa akin tuwing nagtatagpo ang paningin namin.

Nagsimula na siyang magsalita. Pero hindi ako nakatingin sa kanya. Nakatingin lang ako sa katabi ko na nakadukdok pa rin sa table niya.

"I will be your professor for the entire school year. So, I will be expecting some cooperation from you. Is that clear class?" aniya sa amin.

"Yes sir!" halos babae lang ang sumagot. 'Yong mga kaklase ko kasing lalaki nakabusangot ang mukha.

"So, before we start, let me introduce myself to you. My name is Skyler Clyde Andrade. I will be your Calculus teacher for the whole school year." sabi niya habang naglalakad palibot sa amin. Buti na lang nasa may dulo ako nakapwesto. Gising na rin ang katabi ko. Mukhang badtrip ang mukha niya. Nakabusangot 'yong mukha niya eh. Naistorbo yata ang mahimbing niyang tulog, kung natutulog ba talaga siya o nagtutulog-tulugan.

"Since this is the first day of our class, what do you suggest to do today? Any suggestion?" sabi niya sabay taas ng kanyang kanang kamay.

May mga nagtataas ng kamay. Halos babae ang mga nagtataas.

Ako naman ay napahalumbaba sa desk ko. Ewan ko ba pero iba nararamdaman ko. May kakaiba talaga eh. Hindi ko matukoy kung ano iyon. Basta isa lang ang nasisiguro ko. May epekto siya sa akin. At malakas iyon. Alam kong matagal na noong huling pagkikita namin, akala ko mawawala itong nararamdaman ko sa kanya noon, pero bakit hanggang ngayon nararamdaman koi to sa kanya ngayon?

May kumalabit sa akin. Tiningnan ko iyon. Si Crush lang pala.

"Bakit?" tanong ko.

"Getting bored?" tumango ako. Oo bored ako. Gusto ko na nga magbreak time eh.

Napabuntong hininga siya.

"Can I know your name?" nagulat ako sa tinanong niya.

"B-bakit naman?" wew. Ngayon pa ako nabulol.

"Tss. Just answer it. Damn it." naiirita niyang sabi. Ikaw na nga nagtatanong, ikaw pa naiirita. Bipolar yata itong lalaking ito.

"Katherine Aguilar. Kath for short." Sagot ko. Oh english 'yan ah.

"Kath, hmm, nice name. It suites you." medyo namula ako sa sinabi niyang 'yon.

"Ikaw ba, pwede ko ba malaman pangalan mo?" tanong ko. Bahagya siyang ngumiti. Hala.

Ang gwapo pala niya ngumiti. Ngayon lang siya ngumiti! Sayang sana napicturan ko. Sana lagi siyang nakangiti kaysa nakasimangot.

"Naaaah." umiling-iling niyang sabi sa'kin. Ang daya niya.

"Ang duga mo!" sabi ko at ngumuso. Madaya naman talaga siya eh. Medyo napatitig siya sa akin bago sumagot.

"Just call me Zyron."

Aba. Ang sosyal ng pangalan niya. Mayaman siguro 'to.

"Ehem!" may kung sino ang tumikhim. Nilingon ko ito kung sino 'yon.

Biglang bumilis ang tibok ng puso ko nang magtagpo ang mata naming dalawa.

Matalim siyang nakatitig sa amin.

"Care to share your topic with the class, Miss?" aniya habang nakataas ang isang kilay. Napalunok ako. Lahat ng mga kaklase ko nakatingin sa amin.

"S-sorry." Sagot ko habang nakatungo. Ayoko mapahiya ngayong unang araw sa klase. Ano ba kasi 'yan. Masyado yatang napalakas ang usapan namin.

"She's not sorry, SIR. We're just bored so we're talking about some stuff. Its that bad? No. We're just talking here." 'yong way ng pagsabi niya ng Sir may diin. At parang kung makipag-usap siya may halong sarcastic.

"The two of you," sabay turo sa amin. Sinenyasan kami na lumabas ng pinto. "Get out of this classroom this instant." he said in a low and dangerous voice. Hala. Bakit ba siya nagagalit? Tama naman si Zyron, nag-usap lang naman kami. Wala naman masama do'n. Pwede naman niya kami pagsabihan na wag na ulit mag-usap eh. Bakit pinaalis kami?

Ewan ko ba pero nakaramdam ako ng kirot sa dibdib ko. Hindi siya nakatingin sa akin kung hindi sa katabi ko lang. Matalim ang mga titig niya rito.

Hindi ko namalayan na hinila na ako ni Zyron paalis ng room. Nakahawak siya sa kamay ko habang hila-hila niya ako. Sumunod na lang ako. Mula sa peripheral vision ko, nakita kong nakatitig siya sa amin o sa kamay naming magkahawak?

Pero eto ang nakapukaw ng pansin ko. May lungkot sa mga mata niyang nakatitig sa amin.

***

"Sorry kung nadamay ka dahil sa'kin." Seryoso niyang sabi sa'kin.

Nandito kami sa pinagtambayan kong puno noon. Nakasandal lang kaming dalawa sa puno. Kami lang ang tao sa likuran ng school. May klase pa kasi 'yong iba.

"Okay lang 'yon. Hayaan mo na. Gusto ko na kasing umalis doon." sabi ko sa kanya. Tumango naman siya. Nagpahinga na lang kami at nilanghap ang sariwang hangin. Mamayang pagkatapos ng lunch na lang siguro kami babalik sa room. Medyo naiinis pa ako sa Professor namin. 'Di ba hindi ganito ang first day sa college? Dapat hindi nagpapalabas ng estudyante? Ano'ng klaseng Professor siya? Akala mo naman kung sino siyang perpekto. Bahala na nga. Ayoko na muna isipin 'yon. First day na first day, ito ang sumalubong sa'kin.

***

Uwian na namin. Buti na lang at nakapasok na kami sa klase. Sinermuman lang kami ni SIR. Nahawa na yata ako kay Zyron sa pagsabi no'n

Nauna akong lumabas ng classroom. Baka kasi abutan pa ako ng dilim. Wala si Zyron dahil magkaiba kami ng sched. Mamayang 6 ang labas niya. Hindi ko nga expect na matatapos ang klase ng mga 5:30pm. Oo ang tagal talaga. Siguro nabago na ang sched noon sa ngayon. Dati kasi mga bandang 4pm ng hapon ang tapos ng klase namin.

Ano ba 'yan. Bigla akong nairita. Ngayon pa ako naligaw ngayon. Konti pa naman ang ilaw sa hallway. Medyo natatakot ako kaya binilisan ko ang paglalakad. Buti na lang ay may nakita akong pinto papalabas na siguro ng building. Yes! Makakalabas na rin ako.

Nasa gitna ako ng paglalakad ko nang biglang may humila sa akin papasok sa isang kwarto! Namutla ako. Sino 'yon?! Nagpupumiglas ako sa bisig niya. Gusto kong makawala!

Hindi ko maaninag ang mukha niya. Madilim ang kwarto na pinasukan namin. Siguro storage room ito ng University. Bwisit. Sino 'to?!

Namamawis ako sa sobrang kaba.

Hinawakan ako ng humila sa'kin sa magkabilang balikat at isinandal sa pader. Ramdam ko ang malalim niyang hininga. Tumatama ang mabango niyang hininga sa mukha ko. Mint ang amoy.

"Fuck." malalim niyang sabi. Lalaki. Lalaki ang kasama ko! Pero teka, pamilyar sa akin ang boses niya.

Bigla na namang bumilis ang tibok ng puso ko.

Napatitig ako sa mukha niya. Kahit alam kong hindi ko siya makikita dahil madilim, pakiramdam ko pamilyar siya sa akin.

"'Wag kang magugulat sa gagawin ko." a-anong sinasabi niya?

"Fuck!"

Bigla niya akong sinunggaban ng halik sa aking labi. Nakalapat lang ang labi niya sa labi ko. Ano'ng, bakit niya ako hinahalikan?! Ramdam kong unti-unti niyang ginagalaw ang labi. Pinipilit niya akong rumesponde. No! Ninakaw niya ang first kiss ko!

Hinapit niya ang bewang ko palapit sa kanyang katawan. Ramdam ko ang matipuno niyang dibdib sa akin. Napakapit ako sa suot niyang t-shirt. Nanghihina ang mga tuhod ko.para akong nakukuryente sa hawak niya. Hindi ko namalayan na rumeresponde ako sa mga halik niya. Halik niyang nakakapalunod sa sarili ko.

Ang kamay niyang nakahagod sa likuran ko ay papataas hanggang sa umabot sa batok ko. Mas pinalalim niya ang paghahalik sa akin. Medyo napapasabay ako sa galaw ng kanyang labi. Ano itong nangyayari sa'kin? Lunod na lunod ako sa mga halik niya. Nawawala na ako sa aking sarili.

Ramdam ko ang tibok ng puso niya sa dibdib niya.

"Hmm." ako ba 'yon? Nakakahiya. Hindi naman ako ganito eh. 'Di ba dapat tinulak ko na siya kanina pa? Bakit ko siya hinalikan pabalik? Bakit ko siya hinayaang halikan ako? Hindi ako 'to.

"Ahhh." Nawala ako sa aking pag-iisip! Nagsimula na siyang halikan ang leeg ko. Nagiging agresibo siya. Kailangan ko siyang pigilan. Baka kung saan pa mapunta ito!

Kahit nanghihina ako, nakayanan ko siyang itulak ng medyo malakas.

"What? You don't like my kiss? I know you like it, you kissed me back." Paos niyang sabi sa akin.

Sinampal ko siya ng malakas. Marahas kong binuksan ang pinto at mabilis na tumakbo palayo.

Bwisit lang. Ang tanga-tanga ko.

Nang makalayo na ako ng konti, lumingon ako sa likuran ko. Nasa labas ang salarin na kumuha ng first kiss ko!

Mas lalong hindi ako makapaniwala sa taong kumuha no'n! Mas lalong nadagdagan ang inis na nararamdaman ko sa kanya.

Bakit siya pa ang kumuha no'n?

Bakit ang professor ko pa?!


#FirstKiss

#SiProfessorMagnanakaw

#GurangForLife


♥️Lianne♥️

Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.