Sold to my Professor

All Rights Reserved ©

Chapter 7: Caught in the Act

Chapter 7


[Third Person's POV]

Pagkatapos sampalin ni Kath ang kanyang Professor ay dali-dali siyang lumabas ng storage room at mabilis na naglakad palayo.

Lumabas ng nakatulala si Skyler. Nakahawak ang kamay niya sa kanang pisngi kung saan siya sinampal ni Kath kanina. Ramdam niyang nagmarka ang pagkakasampal sa kanya.

Hindi siya makapaniwala na sinampal siya. Sa kabila ng nangyaring mainit na halikan nila, nauwi na lang sa lahat sa pagkasampal. Hindi niya malaman kung bakit siya sinampal. Alam niyang nagustuhan nito ang halik niya. Alam niya. Ramdam niya. Because she kissed him back! That's the proof.

Nang mawala na si Kath sa kanyang paningin, napangisi na lang siya. Alam niyang nagsisimula pa lang ang lahat.

"This is just the beginning, Kath. Nagsisimula pa lang ang plano ko, so be ready with it. You'll be mine sooner or later. Magiging akin ka sa huli." Aniya sa kanyang isip habang nakatitig sa babaeng hinalikan niya papalayo.

Sa hindi kalayuan ay may nakatayong lalaki sa isang gilid. Nakita niya ang lahat ng nangyari. Nagtataka siya kung bakit lumabas si Kath ng storage room, sunod naman ang kanyang Professor na nakahawak sa kanang bahagi ng pisngi. 'May nangyari ba sa kanila sa loob?' tanong sa isip niya.

Nagkibit-balikat na lang siya. Sinuot niya ang kanyang headset at inilagay ito sa kanyang ulo. Naglakad na siya palayo doon habang nakapamulsa. Bahala na siya. Tatanungin na lang niya si Kath bukas.

***

[Katherine Chelsea Aguilar]

Umuwi ako sa apartment na may pagkainis pa rin. Naiinis ako sa kanya pati na rin sa sarili ko!

Naiinis ako sa kanya kasi totoo ang sinabi niya. Nagustuhan ko ang mga halik niya. Ang halik niyang nakakapagpalunod sa sarili ko. Niresponde ko siya. Hindi ko ipagkakaila sa sarili ko na gusto ko ang halik niya. Gustong-gusto ko ang halik niya.

Naiinis na naman ako sa sarili ko dahil ang tanga ko! Ang tanga-tanga ko! Nagpaubaya na lang ako ng gano'n-gano'n lang? Ang tanga ko talaga. Professor ko siya at ako? Isang hamak na estudyante lang niya. Kapag may nakakita sa amin, tiyak na kakalat ito. Worst, mai-isyu kaming dalawa. Mapapahamak ako. Baka madamay din ang scholarship ko. Ayoko mangyari 'yon.

Napabuntong-hininga ako. Kinalma ko muna ang sarili ko. Napahiga na lamang ako sa kama ko at napatitig sa kisame.

Hindi ko kayang kalimutan agad-agad ang nangyari kanina. Kung paano niya ako halikan, kung paano gumalaw ang labi niya, kung gaano ito kalambot. Hindi ko kayang kalimutan iyon. Feeling ko nga nakadikit pa rin ang labi niya sa labi ko.

Napahawak ako sa labi ko. Hindi ko alam kung bakit pero naiisip kong hinahalikan niya ulit ako. Naalala ko ang nangyari sa'min kanina sa stock room.

Agad kong iniling ang ulo ko. Dapat galit ako sa kanya! Hinalikan niya ako bigla-bigla! Bakit ba kasi niya ako hinila sa stock room?! Bakit ba niya ako hinalikan?!

He stole my first kiss!

Haay.

Mas mabuting itulog ko na lang ito nang mawala ito at makalimutan ang nangyari ngayong araw.

***

Pagpasok na pagpasok ko pa lang ng classroom ay agad ako natulog. Ayoko siyang makasalamuha o kaya magtagpo ang landas naming dalawa. Mas mainam na iwasan ko siya.

Nagdaan ang ilang minuto ay tumunog na ang bell. Hudyat na magsisimula na ang klase. Ngayon ko lang napansin na nandito na pala sa tabi ko si Zyron. 'Di ba nga natulog ako?

"How's your sleep?" agad niyang tanong sa'kin nang mapansin niyang gising na ako.

"Okay lang. Nakatulog naman ako ng maayos." sagot ko. Tinitigan niya lang ako at tumango.

Tumayo ako at pumunta sa locker sa may likuran. Kukunin ko na ang mga gamit ko para sa araw na 'to. Nagmadali ako dahil malapit nang magsimula ang first subject. Devil subject kung itawag ko ngayon. Dahil demonyo ang magtuturo sa'min ngayon.

Pagkatapos kong makuha lahat ng gamit ay bumalik na ako sa pwesto ko. Nakatingin lang sa'kin si Zyron habang bumabalik ako sa upuan ko. Bigla tuloy akong naconcious sa kanya. Maayos kaya ang buhok ko? Ay 'te landi ko naman ngayon. Char!

"May dumi ba ako sa mukha?" tanong ko sa kanya. Umiling lang siya pero hindi pa rin niya inaalis ang pagkakatitig sa'kin. Umiwas na lang ako ng tingin sa kanya at inabala ko na lang ang sarili ko.

Bumukas ang pinto at pumasok ang magnanakaw na may suot pang salamin. Ngayon ko lang nakita na magsuot siya ng salamin.

"Kyaaaah! Ang gwapo pala ni Sir pag nakasalamin siya!"

"Agree ako sayo girl! Pero syempre mas gwapo siya pag walang salamin. Mas hot siyang tignan kapag gano'n"

Pinaikutan ko na lamang sila ng mata. Ang lalandi talaga ng mga kaklase kong babae. Bakit hindi na lang kaya sila mag-aral kaysa maglandi?

Agad naman bumati ang demonyo sa'min. "Goodmorning class!" nakangiti pa siya niyan. Parang walang nangyari kahapon ah?

So gusto mong maapekto siya sa nangyari sa inyo? Ganun ba? -sabi ng isip ko.

Hindi 'no! Mas gusto ko ngang makalimutan niya 'yon pati na rin ako para wala na akong problemahin! -sabi ko.

Sus, deny much ka pa dyan, -sabi ng isip ko.

Tse! Mag-aral ka na lang dyan. –sabi ko.

Peste, pati utak ko kinakausap ko.

"Take your seat." agad naman kami umupo. Ako naman ay bumalik ulit sa pagkakatulog. Ayoko makinig sa lesson niya ngayon. Okay lang na bumagsak ako sa subject niya. Wala akong paki sa kanya!

Oo ang laki talaga ng galit ko sa kanya. Pati pag-aaral ko nadadamay. Akala ko pa naman makakalimutan ko ang nangyari kahapon. Maalala ko pa rin pala. Haaay.

May kumalabit sa'kin. Napaangat ako ng ulo. Si Zyron pala. May tinuro siya. Tinignan ko naman ang itinuturo niya.

Matalim siyang nakatitig sa'kin. May ginawa ba akong masama?

"Sleeping in my class is not allowed. If you want to sleep, just go to the clinic, or better yet, go home." pabalang sabi siya sa'kin.

Agad naman ako napaayos ng upo. Medyo kinilabutan ako sa pagsabi niya sa'kin no'n. Nakakatakot. Parang papatayin ka ng wala sa oras.

Wala na akong nagawa at nakinig na lang sa discussion. Nirereview niya kami kung ano ang calculus at iba pa.

"Can I ask you a question?" biglang tanong sa'kin ng katabi ko. Hindi siya nakatingin sa'kin kung hindi sa Professor namin pero alam kong ako ang kausap niya.

"Bakit?"

Tumikhim muna siya bago magsalita. "What time did you go home yesterday?" napakunot-noo ako sa tinanong niya sa'kin. Bakit naman niya tinatanong sa'kin kung ano oras ako umuwi?

"Mga 5:30 siguro, bakit?" nagtataka talaga ako sa kanya. Nilingon niya ako. Seryoso ang mukha niya. Hindi ko alam pero bigla akong kinabahan.

"I saw you." Biglang nanginig ang mga kamay ko. Namamawis pa. Hindi ko alam pero parang alam ko ang pinapahiwatig niya sa'kin. Namutla ako sa tinanong niya sa'kin. "What are you doing inside the storage room? I also saw you with Sir Clyde. Is there something happening between the both of you?"

Ghad ghad ghad. Patay talaga ako. Patay talaga. Lagot na!


#CaughtInTheAct

#HuliSiGurang

#ZyronTheChismoso


♥️Lianne♥️

Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.