Sold to my Professor

All Rights Reserved ©

Chapter 8: Blackmail

Chapter 8


[Katherine Chelsea Aguilar]

"What are you doing inside the storage room? I also saw you with Sir Clyde."

No no no. Papaanong...

Hindi ko alam ang gagawin ko. Alam ba niya? Nakita ba niya kami? Alam ba niya ang lahat ng nangyari?

Ang lakas ng kabog ng dibdib ko.

"Ms. Aguilar, is there something wrong?" hindi ko pinansin si Sir. Namumutla ako. Kasalanan niya ito eh!

"Sir. I'll just bring her to the clinic. I think there's something wrong with her." paalam ni Zyron.

Tumango si Sir. "Sure."

Inalalayan naman akong tumayo ni Zyron at naglakad na kami palabas ng classroom.

Siya lang ba ang nakakita sa'min? Siya lang kaya? Sana naman walang ibang nakakita sa'min bukod sa kanya. Mas lalo akong kakabahan kapag may ibang nakakita sa'min.

Tumigil kami sa isang sulok. Wala yatang dumadaan na estudyante dito kasi medyo may kadiliman dito. Bakit nandito kami? Ano gagawin namin dito?

"Now, answer my question." napalunok ako. "What are you two doing inside the storage room?"

Eto na ba? Kailangan ko na bang umamin? Pero paano kung kapag inamin ko sa kanya ang totoo ay sabihin niya 'to sa dean o kaya ipagkalat niya ito sa lahat? Paano kung mangyari 'yon? May nagsasabi sa'kin na magtiwala sa kanya.

Kaso, parang ayoko magtiwala sa kanya. Badboy siya. Halata naman sa mukha at kilos niya.

"What? Are you gonna stare at me for the whole damn time?" masungit niyang sabi. Told'ya, halata naman sa kanya.

"W-wala kaming ginawa ni Sir sa s-storage room." hindi ako nakatingin sa kanya. Kinakabahan ako. Ayoko siyang tingnan ng diretso sa mata dahil alam kong mahuhuli niya ako.

Ngumisi siya. Bumalik na siya sa dating aura niya.

"Really? Eh bakit lumabas si Sir na nakahawak sa kanyang pisngi na para bang may sumampal sa kanya?" Alam nga talaga niya.

Huminga ako ng malalim. Oh sige, aamin na ako sa kanya. Kung may kapalit man ito ay gagawin ko ang hinihiling niya, 'wag lang niya ito ipagkalat.

"Sinampal ko siya." mahina kong sabi. Napapakuyom na lang ako ng kamao dahil sa sobrang panginginig ko. Delikado talaga ako sa kanya. Kahit crush ko siya, alam kong delikado ako sa kanya kapag malapit siya sa'kin.

"Why did you slapped him?" tanong niya na may nakakalokong ngiti sa labi. Sasabihin ko pa ba? 'Wag na lang kaya? Baka mas lalo pa akong mapahamak niyan.

Umiling-iling ako. Ayoko sabihin.

"What? You're not gonna tell me?" manghang sabi niya sa'kin na para bang natutuwa sa kalagayan ko ngayon. Tila nalilibang siya. Umiling ulit ako.

"Alright. I guess I need to talk to someone about this matter. I'm sure this will be the best talk of the town, right?" nakangisi niyang sabi. Nanlaki ang mata ko. Sabi na eh! May balak talaga siya!

"'Wag! 'Wag mong sasabihin kahit kanino ang nakita mo kahapon. Please! Wag mo sasabihin!" pagmamakaawa ko sa kanya. Mas lalong lumawak ang pagkakangisi niya.

"Alright, I won't tell anyone about this. But, in one condition." nilagay niya ang kamay niya sa baba niya na parang nag-iisip. Tapos pumitik ng kamay na parang may naisip na maganda.

Tumingin siya sa'kin at ngumiti ng nakakaloko. May balak 'to, for sure. At masama ito.

Lumapit siya sa'kin. Ako naman ay umatras. Siya naman itong lapit sa'kin, ako naman ay umatras ulit. Anong balak niya sa'kin?!

Naramdaman ko na lang ang pader sa aking likuran. Dead end. Wala na akong maatrasan.

"Dead end, baby." paanas niyang sabi. Anong binabalak niya sa'kin?

Hindi ako makahinga. Kung titignan mo kami sa malayo maiisip mo sa'min na parang naghahalikan kaming dalawa. Gusto ko sana mangyari 'yon pero wrong timing naman ito ngayon!

"A-ano na 'yong kondisyon mo?" mahina kong usal. Ang lapit-lapit ng mukha niya sa'kin. Konting galaw ko lang sigurado akkong mahahalikan niya ako.

Ang dalawa niyang kamay ay nasa magkabilang gilid ko. Tila kinocorner ako.

Nilapit niya ang kanyang labi sa may tenga ko at bumulong, "I want your body." ramdam ko ang mainit niyang hininga sa tenga ko. At ano raw?! Ibigay ko daw sa kanya ang katawan ko?! Tila may dumaloy na kuryente sa katawan ko ng maisip ko 'yon. Bastos!

Agad ko siyang itinulak ng malakas. Buti may lakas pa ako para matulak siya kung hindi baka kung saan pa mapunta ito.

"ANO?!" sigaw ko sa kanya. Kung nagbibiro siya hindi ito magandang biro!

"Are you deaf? I said I want your body." casual niyang sabi na para bang hindi siya apektado sa ginawa niya kanina.

"Are you joking?!" sumeryoso ang mukha niya at sinabing, "No, I'm not joking. I'm Zyron." at nakuha pa niyang mamilosopo?!

"Hindi! Hindi ako papayag sa kondisyon mo!" hindi ko na lang pinansin ang pamimilosopo niya sa'kin. Gusto ko nang matapos ang usapan na 'toh.

"Okay okay I was just joking." nakataas pa ang dalawang kamay niya sa ere tila sumusuko sa pulis. "I really don't like your body. You're too thin for me and your boobs are small. I don't think I would feel them in my hands." tila sumabog ang ulo ko sa narinig kong sinabi niya.

"ANG BASTOS MO! ANG MANYAK MO! AARGHH!" sigaw ko sa kanya. Iniinsulto niya ako! Ang kapal-kapal ng mukha niya.

Wala na akong crush sa kanya. Ang sama-sama pala ng ugali niya! At ang bastos pa niya! Manyak! Parehas lang sila ni Sir Skyler! MANYAK!

Pinaghahampas-hampas ko siya. Kainis!

"Aww! Hey, cut it out---OUCH!" daing niya. Hah! Buti sa kanya! MANYAK KASI!

Hampas sa braso. Sabunot sa buhok. Lahat ng pwedeng ipanakit sa kanya ginawa ko na!

Hindi ko namalayan na natumba na kami dalawa. Ako naman patuloy pa rin sa pananakit sa kanya!

Grrrr! Nagbago tuloy ang ugali ko dahil sa kanya!

"Hey! Stop it! Cut it out---ouch!" hindi ko siya pinakinggan. Nagpatuloy pa rin ako sa pananakit sa kanya. Bwisit!

"WHAT. IS. THE. MEANING. OF. THIS?" napatigil ako sa pagsasabunot sa kanya. Maging siya ay natahimik. Napatingin kami pareho sa pinanggalingan ng boses na 'yon. Napalunok ako nang magtama ang paningin namin. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko.

Si Sir Skyler. Nanlilisik ang mga mata niyang nakatingin sa'min. Parang kahit anong minuto ay mapapatay niya kami sa matalim niyang titig sa'min.

"A-ahh s-sir..." kinakabahan kong sabi. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko.

"I said, what is the meaning of this?" aniya sa malamig na tono.

Ngayon ko lang napansin na ang laswa ng pwesto namin! Si Zyron, nasa ilalim ko at nakahawak sa bewang ko. Samantalang ako nakaupo sa tiyan niya at 'yong mga kamay ko nasa magkabilang balikat niya.

Agan naman ako nagprotesta. Baka kung ano iniisip niya! "S-sir! It's not what you think!" tumayo ako at inayos ang gusot kong damit. Si Zyron naman ay tumayo. Cool pa rin ang kanyang mukha na parang walang nangyari.

"Ano gusto mong isipin ko? This is not a playground to play along in the corridor. Now you two..." turo niya sa'min. "Follow me to my office. NOW." sabi niya at naglakad palayo.

Tinignan ko ng masama ang katabi ko. Nakangisi lang siya sa akin. Argh! Kasalanan niya 'to eh! Ang malas ko naman ngayong araw!


#Blackmail

#HighbloodSiGurang

#LagotKasiSelos


♥️Lianne♥️

Continue Reading

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.