Geçmişin Esirleri

All Rights Reserved ©

Summary

Bir sır hayatınızı ne kadar çok değiştirebilir? En fazla sevdiklerimizi elimizden alır. Ve hayaller... Hayaller kurarız onları yaşamak için. Hayallerinize ulaşmanız için belki de bazen kaybetmek gerek. "Kaderimi belirleyecek olan seçimi ben seni daha ilk gördüğümde yazmaya karar verdim. O günden beri hep senin mutluluğun için araladım gözlerimi." Nehir nereden bilebilirdi ki ilk hastasının hayatını kabusa çevireceğini Ömrüm boyunca unutmayacağım bir gündü. Ama asıl yüreğimi yakan şey hiç beklemediğim kişiden büyük ve derin darbe almaktı. Hayat zor muydu yoksa bize mi hep zor yanını gösteriyordu? Ne olursa olsun tüm koşullara rağmen ayakta durmanız gerektiğini hatırlatan türden bir kitap.

Genre:
Romance
Author:
Edanur
Status:
Ongoing
Chapters:
1
Rating:
n/a
Age Rating:
13+

GİRİŞ

TANIŞMA

O gün her gün olduğu gibi dışarı çıkmıştım

Çoğu çocuk çocukken gününün çoğunu dışarıda geçirir

İşte bende bakkaldan patlayan plastik topum yerine yeni bir top almış bakkaldan çıkıyordum

Bakışlarım bizim evin solundaki eve kaydı

Bu ev yaklaşık 1 aydır satılıktı ve yeni ev sahibi bugün veya yarın gelecek diyorlardı

Adımlarımı o bizim evimizin solunda yer alan arkadaşlarıma doğru çevirdim

Birden top elimden kaydı ve o sırada kocaman bir kamyon durdu önüme top muhtemelen patlamış olmalıydı

"Of yine mi ama ya!" diyerek büyük bir üzüntü duydum

"Nehir iyi misin?" dedi Derin kamyon durunca yanıma gelerek

"İyiyim de keşke top da iyi olsaydı" dedim dudaklarımı bükerek

Derin tam cevap vermek için ağzını aralamıştı ki...

O sırada kamyondan bizim yaşlarımızda bir erkek çocuğu indi

Kamyonun kapısını kapatınca Derin ile bakışlarımız aynı anda kamyondan inen çocuğa sabitlendi

" Topunuz" dedi çocuk

Aman tanrım gözlerinin rengi ne kadar da güzeldi

Aynı şeyi Derin de düşünmüş olmalı ki şöyle dedi :

"Gözlerinin yeşilliği ne kadar güzel" dedi

Çocuk cevap vermek yerine başıyla onayladı

"Al bakalım ufaklık topunuz.
Adın neydi?" dedi çocuk

Ne ufaklık mı?
Aramızda pek fazla boy farkı olduğunu düşünmüyordum
En azından ben öyle düşünüyorum

"Teşekkür ederim.
Adım Nehir
Senin adın ne?" dedim az önce söylediği sözleri duymamış gibi yaparak

Çocuk ismimi söylediğim anda yüzüne kocaman bir gülümseme yerleşti

Ne kadar güzel gülümsüyordu o

"Tanıştığımıza memnun oldum Nehir.
Benim adım da Buğra
Bu evin yeni sahibiyiz" dedi Buğra az önce benim baktığım evi işaret ederek

"Ya ne güzel arkadaş arkadaş büyürüz o zaman" dedi Derin gerilerden çıkıp kendini göstererek

"Affedersin seni yeni fark ettim.
Senin adın neydi?" dedi Buğra bakışlarını mahcup bir şekilde Derin'e çevirerek

Derin ise tanışmaya dünden razıymış gibi saçlarına götürdü ellerini ve saçlarıyla oynamaya başladı

"Adım Derin" dedi Derin sesi şeker bulmuş çocuk gibiydi

"Memnun oldum Derin" dedi Buğra

Ardından bakışlarını bana çevirdi

O an kalbimin dakikada 200 attığına yemin edebilirdim

Birbirimize gülümseyerek bakarken bir kadın sesi böldü bakışmamızı

"Oo Buğra ilk dakikadan bulmuşsun arkadaşlarını" dedi kadın gözleriyle bizi işaret ederek

"Evet öyle oldu" dedi Buğra elini ensesine götürerek

"Kızlar oğlumla her gün dışarı çıkıp oynayabilirsiniz yeni komşunuz biziz" dedi kadın

"Tamam" dedik Derin ile aynı anda

"Derin!"

Derin'i annesi çağırıyordu

"Görüşürüz" dedi Derin giderken

O sırada Buğra'nın annesi eline aldığı paket ile içeri gitmişti

Bakışlarımı Buğra'ya çevirdiğimde o bana bakmaktaydı

Ardından bana bir adım daha yaklaştı ve yanağımdan öperek şöyle fısıldadı :

"Büyüyünce seninle evlenmek istiyorum"

İşte bu sözleri kalp atışlarımı yine hızlandırmıştı

Ben ise söylemesi çok kolay bir şeymiş gibi şöyle dedim :

"Bende seninle evlenmek istiyorum"

İşte bizim hikayemizde burada başlamıştı

Continue Reading
Further Recommendations

Cypress McCarta: Lovely story, loved it 👍🤗

Stephanie Rocci Franceschi Negrón: Great story

Tina Renea Paradise: Very good story but still missing a lot of the story since it cuts off usually in mid sentence.

Ruthann: Different type of story. Has kept my interest this far. Can't wait to find out how the meeting goes

violabayoo: Your books are magical! Leave this gibberish magical, there's a way you weave reality that feels so so real. I wish I could hug you, am definitely getting these all in hard cover once they are out. You are on incredibly talented human being and iam absolutely honored to have explored your world. ...

Elishia: Amazing story loved how suportive her friends and family were.

Racquel E Elliott: I'm liking the story but don't you think there are too many twists going on.I understand you have a plan but I'm like give them a break already

Jennifer Leigh Anne Ciliska: Wow!! Loved it!! Thank you for sharing your story with me

More Recommendations

Casian A Beckford: Greeat book every story was unique and enjoyable. Words cant describe how great this series is. i love it

Connie Jenny: Love it can’t wait for more updates to I can see what happens

D: Cute the the silliest of the couples. Hope to see more into the newest couple.

pnmalosa: Most if the reactions are predictable. It's we e asy to tell what will come next. Good story otherwise. Quite enjoyable

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.