მე ხომ ის მიყვარს

All Rights Reserved ©

Summary

მე ხომ ის მიყვარს!! - მოკეტე!! შენნაირ გულჩვილ ადამიანს ვინ შეიყვარებს? ფიზიკურად გეტყობა რომ კარგი ხარ მაგრამ შინაგანად ნამდვილი "არარაობა" ხარ!

Status:
Ongoing
Chapters:
1
Rating:
n/a
Age Rating:
16+

გაცნობა (1 ნაწ)

გაიღვიძე!
-ჯონგუკ!!!
ეძახის ქერათმიანი სამზარეულოდან
-.....
გაბრაზებული ადის მაღლა და არც უკვირს,ბიჭი საწოლზეა გაშხლართული
-აუჩ....მეტკინა -აბობს ყავისფერთმიანი და ფეხზე ხელს ისვამს,სადაც ჯინმა უჩქმიტა
-არაუშავს,გაგივლის-და ძმას ხელს უსვამს თავზე-ადექი გვაგვიანდება-ჯინი ფეხზე დგება კარისკენ მიდის,
-სად მივდივართ?ჰმმ?-ბიჭი თვალებს ისრეს
-მითომ არ იცი,რათქმაუნდა ინსტიტუჩში-და ოთახიდან გავიდა.
გუკი ძლივს ადგა საწოლიდან და თავის მოწესრიგებაც დაიწყო
რადგან გარეთ ჩვეულებრივ მზიანი ამინდი იყო და ცაზე არანაირი ღრუბელის პატარა ნაკადი არ შეიმჩნეოდა,მან გამოყვანილი ჯინსის ლურჯი შარვალი და ადიდასის მოკლე სახლებიანი შავი ზედა.
კიბეების ხმა ისმის,ჯინი უკვე მაგიდასთან იჯდა და ჭამა დაეწყო.
-დღეს ახალი დღეა,იმედი მაქვს რომ პრობლემების გარეშე ჩაივლის დღე-ცალ წარბს წევს და გუკის უყურებს.
-მმმმმმ...კარგი რა,მაშინ არ გამიშვა ინს-ბიჭი წუწუნს იწყებდა რომ მას უცებ სიტყვას აწყვეტინებს,ძმა
-ჭამე,წუწუნი არ დაიწყო,დღეს თუ ისევ საყვედურებს მეტყვიან შენზე "ისევ" შოკოლადის პეჩენიებს აღარ გამოგიცხობ
-კარგი ხო..
საუზმე დაამთავრეს და სახლის კარები გაიხურეს.
გზაში არც ერთს ხმა არ ამოუღია,ინსტიტუში 10წთზე ნაკლებ დროში ამოყვეს თავი ისე რომ თავადაც ვერ გაეგოთ.
ეზოში უამრავი ადამიანი იყო,ზოგი ერთმანეთს ესაუბრებოდა,ზოგი სკამზე იჯდა და თვალებს უაზროდ აცეცებდა და ზოგი რას აკილეთებდა და ზოგი რას.
-გუუუკ!!!- უცებ კისერზე ძლიერ ჩამოქაჩვას გრძნობს ბიჭი.
-აქ ვის ვხედავ,მოჩი რამდენიხანია არც მინახიხარ,- და ისიც თავის ხელს მის კისერზე ხელს ხვევს.
ორივე კლასში შედის რა დროსაც ზარი ირეკება.ყველა თავის ადგილს იკავებს.მეგობრები ერთმანეთის გვერძე არ სხდებიან,გუკი ბოლოში იკავებს ადგილს ჯიმინი კი შუა ადგილს.
კლასში ლექტორი შედის უცნობ ბიჭთან ერთად და მოსწავლეებს მიმართავს
-გილოცავთ ახალი სემესტრის დაწყებას.... დღეს ახალი მოსწავლე გადმოვიდა,ეს კიმ თაე ჰანგია
Continue Reading
Further Recommendations

rakcdt: It's great just has to stop being reviewed after each chapter. Has to continue till the end than be reviewed

Kimberly Angle: This book was fantastic I'm glad it was diffrent from all the other werewolf books

Fay Johnson: Your story was very good, your writing is exceptional, thank you💞

Amy: It was a lovely story. Liked the different points of view.

Dalene: I enjoyed reading this story. The author has done a great job with the characters and has me wanting to read more about the MSMC. I am looking g forward to reading the next book.

Paraschiv: I liked the book very much, also the characters are very funny, i could not wait to read the next chapter, the book is well writen. Congratulations autor! Thank you!

Desra: I started this series last week after finishing an update on another book I'm reading. I could NOT put them down. Reading while going between buildi gs for work or on breaks.

More Recommendations

Mary Ann Rogers: Sweet sweet love story. ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️Loved it

Lissy: Oh this book was amazing. I absolutely love it and the characters.

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.