I am Zarina

All Rights Reserved ©

Summary

Family, Friendship and Love

Genre:
Romance / Humor
Author:
AriaNee
Status:
Ongoing
Chapters:
2
Rating:
n/a
Age Rating:
13+

Chapter 1


"Zari let's go!"


"You're late"


"Zari naman 2 minutes lang naman! Smile na please!" Naka angkla na ang braso ni Via sa mga braso ko. Pinauna niya kasi ako sa school gate.


"Ano pa ba kasi ang ginagawa mo dun sa Vending Machine? Strawberry milk na naman?"


Via just grinned. She's Viana Zenon my cousin pero magkapatid ang turingan namin. Her family took me in ng makalimutan ng tunay kong pamilya na nag eexist pala ako sa mundo natu.


"Oi kumuha ako ng Mango Juice para sayu"


Marami kaming nakakasabayan na mga Students. We're Highschooler at nasa Junior High na kami ng Royandelle Academy. Majority sa mga students dito ay mayayaman at kung hindi mo man sponsored sila dahil magaling at matalino sila.


Papasok na kami ng School lobby ng magsigawan ang mga students. Via and I sighed.

Here we go again! Bago pa kami madamay sa stampede umiwas na agad kami sa mga students na papalapit.


"Hi Miss Calliope!"


"Ang ganda mo talaga Miss Callie!"


"Para talaga siyang diyosa ng kagandahan!"


I rolled my eyes. Calliope Elzan. She's smart and pretty and if kung nasa isang Drama kami malamang siya ang bida kumbaga the female lead. Sikat ito sa buong school dahil maganda na daw, mabait pa.

Whatever. I don't like her. Napatingin siya sa akin, I just look at her coldly napaiwas naman ito ng tingin sa akin.


"Zari let's go! Let's not waste our time" I look at Via and smiled at her.

"Of course"


Pagpasok namin sa classroom nandoon na ibang classmates namin, may sari sariling mundo just like a normal students.


"Good Morning Zenon Ladies!" sabay sabay pa nilang sabi.

"Good Morning everybody!" Via said. She's friendly to everyone except for Callie.

"Ice Queen ngiti naman jan!" Saad ni Elmo, one of our classmates. Sinamaan ko lang ito ng tingin. He just grinned at me.

"Kaya maraming section ang naiinggit sa atin kasi nandito lahat ang mga top beauties!"

"Top beauties? Sino naman ang mga iyon?" Via asked. We proceed on our respective seats. Via's table is in front of me, napatingin ako sa katabi kong table. His sleeping again.

Xavier Malvar. Himala at tahimik ito ngayon, napaka happy go lucky kasi nito pero alam kong may malalim itong pinagdadaanan, well his the elligitimate son of the owner of the Malvar Group and what I heard hindi siya gusto ng Stepmother niya.


"Yes Top beauties! si Miss Callie our Goddess, ikaw Via our Sunshine and si Zarina, the Ice Queen!" I rolled my eyes, I felt cringes hearing those title.


"Sunshine talaga! Nakakatawa kayo! Wag niyo kaming ihilera sa babaeng yun dahil iba kami ng kapatid ko"


"Nandiyan na si Callie the Goddess! and guess what kasama niya si Titus at Rion!"


"Arg! Ingay!" si Xavier, napalingon ito sa akin tapos ngumiti agad.


"Nandiyan ka na pala my dear Zarina!"


"Xavier catch!" si Via, she throws a battle of Banana Milk to him.


"Oh..my little Sister Via! Thank you!"


"Whatever! Pasalamat ka at nakalimutan kong inumin ang Strawberry Milk ko sa bahay dahil kung hindi wala kang Banana Milk!"


Nakasimangot na sabi ni Via, Xavier just grinned at her while sipping the banana milk.

We ignored the people around us alam naman naming sa mga taong bagong dating ang atensyon nila at wala kaming pakialam.

I heard someone cleared his throat. Pareho kaming napatingin sa taong nakatayo sa harap ni Via. Si Rion Malvar.

"Good Morning Via"

"What's good in the morning kung makikita ko yang pag mumukha mo!" Via said and ignored Rion. That was last year when Rion confessed to Via his feelings kaya nga lang my sister turned him down. At hindi ko alam kong bakit dahil sabi ni Kuya Atlas sa akin noon, Via had a huge crush on Rion noon pa man.

Nilapit ni Xavier ang upuan niya sa akin.

"This is nice" Napataas ang kilay ko sa sinabi.

"Why?" I asked.

"As if we're watching a romantic movie!"


"Via I heard you like strawberry milk, bumili ako para sayo" Di pa rin tumitigil si Rion.

Via sighed.

"Can you please stop following me around! Nakakairita na talaga!" si Via, she's totally annoyed now.

"Rion Malvar my sister want's you out on her sight so go back on your seat"

"Zarina I just want her know na maayos ang intensyon ko para sa kanya!"

"The hell I care!"

" His just being true to his feelings" Napataas ang kilay ko sa babaeng nakisingit sa usapan. Kaya tuloy naagaw namin ang atensyon ng lahat.

"So? Who cares about his feelings?" I said coldly. Nakipagtagisan ako ng tingin kay Callie.

"Oh my the Goddess vs the Ice Queen!"

"That's enough!" si Titus Malvar.

"Via-"

"EVERYONE GO BACK TO YOUR SEATS NOW!" Dumating na ang professor namin. Everyone went back to their seats, I rolled my eyes. My sister look at me, she sighed.

Pakialamera talaga ang babaeng yun mula noon hanggang ngayon. Calliope Elzan anak siya sa labas ng biological dad ko at mula ng dumating sila ng nanay niya sa buhay ko nagka letse letse na ang buhay ko. I hate her, my Dad cheated on my Mom dahil kung hindi magiging magkaedad ba kami.

The bell rings meaning lunch time na.


May tatlong bruha na lumapit sa table ko.

"Zarina bakit mo palaging inaaway si Callie?" si Lindsay.

"Oo nga Zari? Palaging mainit dugo mo sa kanya?" si Ashley

"Insecure ka ba kay Callie?" si Cheska.


Sunod sunod ang mga tanong nila. I look at them coldly. May mga tao talagang may sira ang ulo. Nakakabwisit.

"Why are you asking me those things? Sino ba kayo? Oh? Aso niya ba kayo? Sabagay mukha naman kayong pets!" Nakita ko kung paano namula ang mga mukha ng mga ito. Well bagay talaga sa aking maging Villainess.

I heard Xavier and Via's chuckled. Aalis na sana kami para mag lunch ng humarang ang mga pets na tu.


"You! Ang sama talaga ng ugali mo!" Cheska

"Bakit sinabi ko bang maganda?"

"Baka nakakalimutan mo ampon ka lang ng mga Zenon!" Lindsay


I was taken a back sa sinabi nito,

"Anong sabi mo sa kapatid ko?" Via grabbed Lindsay's arm.

"Totoo naman di ba! She's not you real sister! Alam iyon ng lahat" si Ashley na pinipigilan si Via na hawakan ng mahigpit ang braso ni Lindsay. I smirked.

"At alam din ng lahat na totoong mag pinsan kami, na anak siya ng Tita ko at totoong Zenon siya!"


Napalingon ako kay Xavier, he look so amused.

"No plans on stopping Via?" I asked.

"Let her slash her claw sometimes"


"Via stop na please! She didn't mean what she said" si Callie na nakikialam na naman.

"Lindsay apologize to them"

"No! Siya ang nauna!"

"Via that's enough, come here!" Binitiwan naman agad ito ni Via at sinamaan ng tingin si Lindsay, namumula ang braso nito.

I took my hand sanitizer and spray it to Via's hand.

"Next time wag kang humawak kung saan baka mag ka germs ka pa, mahirap magkasakit sa panahon na tu"

Via smiled.

"Noted Zari"

"Let's go let's have na our Lunch nagugutom na ako"

"Ako din!" si Xavier.


Umalis na kami sa classroom at hindi na pinansin si Lindsay na nagdadrama dahil masakit daw ang braso niya.Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

Piyushi: I am eagerly waiting on what will ho wrong now😅

Urmila: I loved the story... probably the best series ever that I read💖❤️ while reading this story brings so many emotions in me...just amazing..keep doing good work👍👍

Samantha: ❤️❤️❤️❤️❤️❤️

serena: I like kenzie i dont like the ex- wife to be and this is a great story i love it

Lovereading: Loved it, kept me on edge from start to finish

maiapjm501: I like it but maybe their relationship is kind of fast I guess is because they are mates so that is how intense is for them.

More Recommendations

Simi: Hello friends I am a young fashion model and Independent part time work as Call Girl so if any one want to personal services and whole body massage by me so please visit my website for more information about my services and contact me anytime. Mumbai Call Girl

Sugar: This book is so amazing their first date was great they really needed this time together it will help strengthen their trio I think. I can't wait for your next update great job.

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.