I Have Loved You Wrong

All Rights Reserved ©

Summary

They said love is a sacrifice. You can do anything for your love ones just to make them happy. Love can endure. With love, you can endure every pain life throws at you. Love is the strongest weapon. Love is always right. But how come, they said love is always right when from the start, he had loved me wrong?

Genre:
Romance / Erotica
Author:
B1tnaryy
Status:
Ongoing
Chapters:
1
Rating:
n/a
Age Rating:
16+

I Have Loved You Wrong

—SIMULA—Nagising ako nang marinig ang mga kalabog na nanggaling sa kwartong katabi lang ng akin. Napatihaya ako bago tinitigan ng blangko ang kisame ng kwarto.


Seconds later, I heard groan and gasped coming from the room beside mine. Hindi sound proof ang mga kwarto kaya rinig na rinig ko ang mga ingay na nanggagaling sa katabing kwarto.

Hindi ko na namamalayang tumutulo na pala ang luha ko sa magkabilang mga mata. Tinakpan ko ang aking bibig upang mapigilan ang hagulhol na gustong kumawala sa aking bibig nang marinig ang isang mahabang ungol sa kabilang kwarto.


It was not hard.It was really really hard.Pareho naming hindi gusto ang kasal na ito noon pero hindi ko alam kung bakit kalaunan ay natanggap ko narin. Natanggap ko na ang kinahahantungan namin at higit sa lahat, nahulog pa ako nang hindi ko inaasahan.Gustong-gusto ng mga magulang ko si Eioss para sakin kaya nila kami ipinadadala. Aside from that, mas makakatulong daw na mag-merge din ang mga kompanya namin para mas lumago. It is a cliche story for us. Pero iba din ito sa mga estoryang kadalasang nababasa ko, dahil ang mga inaa-arrange ay naiinlove lang din sa isa't isa. But in my case, ako lang ang nakakaramdam. He never had a feelings for me. It was one sided.

Matagal ko nang gustong-gustong magsumbong sa mga magulang ko. Gusto kong sabihin sa kanilang, 'My, Dy, pagod na pagod na ako. Hindi ko na kaya. Gusto ko nang lumaya," pero alam kong hindi pwede. Hindi pwede dahil alam kong hindi din naman sila maniniwala sa akin. Mas paniniwalaan pa nila si Eioss kaysa sa akin.

Eioss Yael Racinni. The playboy, womanizer, and a dumbass who loves to play around play around with girls. Bringing his mistresses home, even with the thought that I am here, his wife, beside the room where he and his mistress are in.


Kailan pa ba ako masasanay?


Gabi gabi nalang ba akong magigising sa mga kalabog nila ng kaniyang mga babae?


Gabi gabi nalang ba akong mapupuyat sa kanila sa kakahintay kung kailan matatapos para makatulog ako ng matiwasay?


Gabi gabi ko nalang bang gagawing pampatulog ang pag-iyak?Hindi ko na napigilan ang sariling mapahikbi pa nang lumakas nang lumakas ang mga ungol sa kabilang kwarto. I tried to cover my ears with the pillow but still doesn't work. Ang mga boses nila, ang tunog ng nagsasalpukang mga katawan ay parang sirang plaka na paulit-ulit kong naririnig sa tainga ko.


This is a nightmare.This is not the marriage that I've dreamed for. This is not what I planned for myself. I don't want to live a life as miserable as this. Iyong pakiramdam na parang ako pa 'yong kabit. Iyong pakiramdam na parang ako pa 'yong sampid, 'yong nakikitira sa bahay at walang karapatan sa kahit ano man.


I am feeling so useless that I can't even do anything with this set up. I am his wife, yet, he's sleeping in another woman's arm. Paiba-iba gabi-gabi. Dinadala sa sariling pamamahay namin mismo. Wala siyang ni katiting na respeto sa akin. Kahit man lang bilang tao, respetuhin niya sana ako, pero kahit 'yon ay hindi niya magawa.


Malakas akong napasinghap habang umiiyak. Humahagulhol at nakikisabay sa ungol mula sa kabilang kwarto.


Sunod na narinig ko ay ang malakas na pagpatak ng ulan sa labas. Malakas na hinangin ang kurtina sa may veranda ng aking kwarto. Nakalimutan ko palang isara iyon.

Dahan-dahan akong tumayo mula sa pagkakaupo sa kama bago lumabas at nagtungo sa veranda. Napahawak ako sa barandilya ng muling humangin. Pinikit ko ang aking mga mata at bahagyang tumingala. Sumalubong sa aking mukha ang malamig na patak ng ulan at ang paghampas ng hangin.


I always find comfort when it's raining. Kaya hindi ko pinapalipas ang mga pagkakataong kagaya nito. When it's raining, I can mask the pain. When it's raining, I can hide the fact that I am crying. When it's raining, I can find the comfort that I didn't find in every people around me.

Sumabay ang aking hagulhol sa malakas na pagpatak ng ulan. Nakikisabay din sa daloy ang aking mga luha na parang pilit na pinupunasan ng ulan.


I laughed bitterly inside my head.


At least, ang ulan, marunong makisabay at alam nito kung paano ako patahanin. Pero kagaya ng iba, rain always stops, it isn't permanent, maybe it can stay long, but it can't stay forever."Thank you for being here in my roughest day..." I whispered silently to the rain."I hope that you'll stay by my side forever, but you'll left me too. I understand though. Thank you for comforting me..."Dahan-dahan kong idinilat ang aking mga mata. Humarap ako sa veranda ng kabilang kwarto. Dahil may ilaw pa sa loob, doon, kitang-kita ko kung paano niya isinadal ang hubad na babae sa glass door ng sariling veranda sa kwarto. Kitang-kita ng dalawang mata ko kung paano niya...
Napatakip ako sa aking bibig. Nanghihina akong napaupo at napasandal sa barandilya ng veranda.


Wala akong ibang magagawa kundi ang umiyak ng umiyak.
Wala akong karapatan.Dahil ito na mismo ang magsabi noon bago kami ikinasal."Always remember that we're only married in papers, and that's what makes you my wife in papers. Just in papers. Not by heart. I will never love you, Yshien. Not in a million chances of time."

To be continued...
Continue Reading
Further Recommendations

Kelebogile: Beautiful story, really enjoyed it ❤️

aduerr46: Some of the stories must be written as a separate book

ErweGo: Absolute addiction. I stumbled upon this app on accident and kid u not i wasnt that optimistic until i found this gut-wrenching, heart-melting, roller coaster of a story. It's not hyperbolic nor metaphoric when I tell you that you.cannot.put.this.down.no.matter.what. Try it. YOu cannot. I bet you...

Moses: Beautiful written, good use of English, nice plot. Please update.

Lee H: Fantastic Story. With interesting twists and turns. I loved the MCs. Congratulations 💯🔥🌶️🔥🌶️🔥

Tricia: I am thoroughly enjoying the book as it is dealing with the very serious issue of human trafficking. I love how the characters are developed. I am rooting for the main characters to be victorious.

Florentina Munteanu: Nice story!!

Ashry: I like the storyline, sweet and cute

Cristal Bollinger: It's a different twist to the mating scene for sure.

More Recommendations

Cristal Bollinger: keeps getting better and better the more I read

isabelle: 🫶 i love it! Your writing style ist above and beyond 🤩

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.