Mundos Diferentes

All Rights Reserved ©

CHAPTER 2

CHAPTER 2


Halos buong byahe papuntang police station ay nakasimangot ako.

"Ano bang kailangan pa sa akin?" Kaagad na bungad ko
kay Salome ng salubungin niya ako sa labas palamang ng police station.

"May itatanong lang daw po." Sagot niya kaya tumango ako at pumasok na sa loob.

"Kayo po ba si Ma'am Lara?" Tanong ng isang police.

"Yes." Sagot ko at sinenyasan niya naman ako namaupo sa tapat ng lalaki na nakita ko sa kalsada.

"Ma'am sa'an niyo po na natagpuan si sir?" Tanong niya.

"Sa kalsada. Actually sir kaya ko nga siya pinahatid dito sa police station ay para kayo na ang bahala sa kanya dahil sa na aabala niya na ako." Dire-direstong sagot ko.

"I'm sorry about that ma'am. And thank you din sa oras mo pasensya na po talaga. Akala kasi po namin na relatives niyo siya." Sabi ng Police.

Matapos ng ilang sandaling pag uusap ay lumabas na ako ng es-tansyon. At akmang sasakay na ako sasakyan ko ng maramdaman ko na naman na may humawak sa braso ko.

"Bakit na naman?" Tanong ko.

"Sa bahay mo na lang ako patuluyin. Wala akong maalala kaya hindi ko alam kung saan ako pupunta." Sabi niya kaya humarap ako sa kanya.

"Kaya inihatid ka dito ng secretary ko sa police station para ma-trace nila kung taga saan ka." Sagot ko. Pero tinignan niya lang ako kaya mas lalo akong nagalit.

Pero ang galit na nararamdaman ko ay may halong awa. Awa dahil una sa lahat malapit ko siyang natanggap kanina tapos baka ako din ata ang may kasalanan kung bakit siya nawalan ng ala-ala.

"Ugh.. Fine!" Sigaw ko kaya nakita ko naman siyang ngumiti kaya inis akong
pumasok sa kotse ko.

Nang marinig kong bumukas at sumarado na ang pintuan sa passenger seat kaagad kong pinaharurot ang Kotse.

"Wow, ang dami na ngang nagbago." Rinig kong sambit niya.

Hindi ko na lamang siya pinansin at nagpatuloy na lang sa pagda-drive at nang nasa condo na kami ay usual pinagtitinginan na naman kami.

"You can take a shower first before we eat dinner." Sambit ko at itinuro sa kanya ang bathroom.

Nang nasa bathroom na siya ay kaagad 'kong bumaba muna para bumili ng damit niya tutal tapat lamang nitong condo ang mall.

"Ang hirap naman nito." Mahinang sambit ko habang nag tumitingin ng mga damit panlalaki.

Malaki ang katawan nong lalaking iyon. I mean makisig at I think mas bagay sa kanya ang fit na T-shirts para naman bumakat 'yung abs--- I mean no... Hindi pwede iyon dapat tama lang at hindi hapit.

At last Tatlong v-neck T-shirts ang binili ko at tatlo ding pajamas. At meron ding apat na v-neck long sleeves at mga pantalon at isa ding men slippers. And ang last ay ang panloob mga walong na piraso.

Pagbalik ko sa condo ko ay napaka tahimik ng buong condo. Nang inilapag ko sa sofa ang mga pinamili ko ay hinanap ko kaagad siya. Nakarinig ako ng parang may niluluto kaya kaagad akong dumiresto sa kusina at nakita ko ang lalaki na nakatalikod sa akin. Tanging ang white towel lang ang nakatakip sa pang ibabang bahagi ng katawan niya.

"Stop starring at me." Kaagad akong nagising sa pagtitingin sa buong katawan niya ng bigla siyang magsalita.

"M-may damit doon sa sala. Magdamit ka na." Sabi ko at kaagad na pumasok sa kwarto ko.

Nag shower muna ako at halos tatlong oras din ako na nasa loob ng kwarto ko bago lumabas. Bumungad kaagad sa'kin ang mabangong aroma ng Adobo.

"Kain na tayo." Nilingon ko siya at napalunok ako ng makita ko siya. Suot niya ang grey v-neck T-shirt at blue checkered pajama. Damn he
look so hot.

Bago pa niya ako masita sa pagtitig sa kanya ay kaagad na akong naglakad papuntang dining table at umupo sa upuan. Sumunod naman siya at umupo sa harapan ko.

"So...ahm marunong ka palang magluto?" Tanong ko habang tinitignan ang adobo na niluluto niya.

"Oo." Sagot niya kaya inangat ko ang paningin ko sa kanya.

"Buti pa ang recipes sa adobo hindi mo nakalimutan." Sambit ko na ikinalingon niya sa akin kaya nagkatitigan kami.

"I swear, hindi ko talaga maalala kung ano ang pangalan ko. Kung saan ako nakatira." Wika niya.

"Ano naman ang itatawag ko sayo kung ganun?" Tanong ko.

"Ikaw ang bahala." Sagot niya at nag sandok ng kanin. Nilagyan niya muna ang plato ko bago ang akin.

"Kung Levi na lang kaya?" Excited na sambit ko. "Mahilig kasi akong manuod ng anime 'yung AOT." Dagdag ko pa at kumunot ang noo niya.

"I mean ikaw a din naman mag dedesisyon." Wika ko.

"Ayos na naman sa akin ang Levi." Sagot niya. "Akala ko ba ayaw mo akong patirahin dito? Bakit parang ang gaan na nga loob mo sa akin?"

"I did not said that I do not want to let you live here in my condo. Of course we just met for the first time and you will stay in my condo right away. And first of all I'm a woman and you're a man." Sambit habang abala sa pagkuha ng ulam at inilagay iyon sa plato."Wag kang mag alala pag naka ala-la na ulit ako, babawi ako sayo." Sagot niya kaya palihim akong napangiti.Habang kumakain ay pasimple Kong siyang tinitignan at napansin ko na nakatali ang kanyang mahabang buhok.Hindi katulad kanina ay marungis a siya pero ngayon mas lalong guwapo lalo na at nakatali ang kanyang buhok."Ang gwapo mo." Sambit ko sa kanya kaya nilingon niya ako."Talaga?" May panunuya ang boses niya.

"Yup, but mas bagay sa'yo na magshave ka ng balbas mo. Pero magtira ka pa din." Dagdag ko pa.Matapos kumain ay nag represinta siya na siya na daw ang maghuhugas ng plato na kaagad ko naman na sinangayunan. Hindi dahil sa na tamad ako sa kadahilanan na may mga tatapusin pa akong mga e-incode sa laptop at may mga e-print pa."Hi Jannet, so how's the HR department going?" I asked Janet on phone. Janet was one of my dad's employee

"Everything is fine ma'am. You have nothing to worry about." She answered so I smiled.

"OK, thanks." Sagot ko sabay end sa tawag.

Matapos e-email lahat ng dapat e-email ay oras naman para mag prints. Habang nagta-type ay mas mga nae-print na ako at hinahahayaan ko na lamang na manatili iyon doon. Napalingon ako sa pintuan ng biglang iyong bumukas at dumungaw si Levi.

"Wow!" Bulalas niya sabay takbo. Kunot noo ko naman tinignan siya. Dali dali kasi itong tumakbo papalapit sa printer ko at hangang hangang pinagmasdan iyon.

"Saan ng gagaling yang mga silay at kulay?" Tanong niya pero ang paningin ay nasa printer pa din.

"Sa computer." Sagot ko.

"Grabe..." Sambit niya sabay lumuhod. At ang kanyang mga mata ay tutok na tutok sa paper feed sabay baba iyon sa output tray at magbabalil balik lang at titingin na naman sa computer ko.

Mahina na lamang akong natawa sa ka inosentehan niya. Sa tigasin na pangangatawan niya at sa kagwapohan niya at hindi ka mag alala na sa kabila pala ng mga iyon ay napaka inosente nito sa mga bagay bagay na tungkol sa teknolohiya.I can no longer deny that there is a part of me who doesn't what Levi stayed here with me. But there is a big part of who wants to stayed Levi here as long as he wants.

Matapos ng ilang oras na pagkwekwentuhan namin ni Levi ay kahit ganun ay natapos ko ang trabaho ko at kailangan ko na lamang ay matulog at maagang maging bukas. So Levi ay sa isang extra na kwarto tumuloy dahil sa dalawa lang naman ang kwarto dito sa condo kaya doon muna siya sa guest room natutulog.

Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.