Dragostea dulce amară

All Rights Reserved ©

Summary

Jenna avea o viață perfectă, până când ceva îngrozitor s-a abătut asupra ei. Se pare că totul ia o întorsătură neașteptată, plină de surprize și dezamăgiri. Nu știe dacă va fi bine, dacă se va putea vindeca...

Genre:
Romance / Drama
Author:
BiancaAMB
Status:
Ongoing
Chapters:
1
Rating:
n/a
Age Rating:
16+

Prolog

Uneori mă întreb dacă iau decizii bune care mă vor ajuta în viitorul apropiat. De fiecare dată simt cum greșesc, oricât de mult timp mă gândesc la ele. Mă înșel de fiecare dată că totul va fi bine și că nimic rău nu se va întâmpla. De cele mai multe ori simt că sunt o persoană oarbă, care nu vede dincolo de pupila unui ochi, care ascunde atât de multe lucruri, emoții...

Deși încerc să-mi ascund emoțiile de fiecare dată când o persoană mă minte în față, simt cum sufletul meu se destramă, încetul cu încetul, rămânând doar un fir de lumină sufletească. Știu că nu am pe nimeni care se poate numi “ prieten”, dar încerc în fiecare zi să-mi spun că nimeni nu mă merită. Decât să sufăr, trec mai departe ca o fantomă pe lângă persoanele care nu mă plac și mă bârfesc pe la spate .

Încerc să mă ascund prin umbre, în așa fel încât nimeni să nu mă observe, în lumina puternică a soarelui care îmi mângâie fața și părul de culoarea castanelor rumenite.

De curând am întâlnit pe cineva care mi-a schimbat viața radical, care m-a transformat într-o fată nouă. Aceasta a renăscut din propia cenușă, ca o pasăre pheonix.

Continue Reading
Further Recommendations

Paqui: Hasta el momento me está gustando mucho, es divertida,se la recomendaría a mis hermanas y amigas

Leilani: Second of your books I've read. Great storyline and characters. Your writing style is awesome I love that the stories aren't too long. A nice easy read

Annelin Viste: This is sooo Good 🥰

Ellen Altman-Jacobstein: This story was very interesting and easy to follow. It never wavered or went off on some wild tangent. It actually had an ending!! Very rare to read a complete story on this site. Gives. Me hope to read more here.

Beverly Odom: I like that the books aren' not long. And is does not take for every to get to tbe main park. I will read all of them..

Rose_Lynna: You nailed it. It has been so heartfelt of romance pouring while the story went through the end. Thanks for the great writing, Author. I just love it.

kessosiyoma3: I would recommend it to my girlfriend..we both loves reading novels and she also introduced some that she had read to me…I’m glad I came across yours 1st.

More Recommendations

Cristal Bollinger: It's a different twist to the mating scene for sure.

Keshini: Good book, no stalling and awesome story line. Love the suspense and romance

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.