Dragostea dulce amară

All Rights Reserved ©

Summary

Jenna avea o viață perfectă, până când ceva îngrozitor s-a abătut asupra ei. Se pare că totul ia o întorsătură neașteptată, plină de surprize și dezamăgiri. Nu știe dacă va fi bine, dacă se va putea vindeca...

Genre:
Romance / Drama
Author:
BiancaAMB
Status:
Ongoing
Chapters:
1
Rating:
n/a
Age Rating:
16+

Prolog

Uneori mă întreb dacă iau decizii bune care mă vor ajuta în viitorul apropiat. De fiecare dată simt cum greșesc, oricât de mult timp mă gândesc la ele. Mă înșel de fiecare dată că totul va fi bine și că nimic rău nu se va întâmpla. De cele mai multe ori simt că sunt o persoană oarbă, care nu vede dincolo de pupila unui ochi, care ascunde atât de multe lucruri, emoții...

Deși încerc să-mi ascund emoțiile de fiecare dată când o persoană mă minte în față, simt cum sufletul meu se destramă, încetul cu încetul, rămânând doar un fir de lumină sufletească. Știu că nu am pe nimeni care se poate numi “ prieten”, dar încerc în fiecare zi să-mi spun că nimeni nu mă merită. Decât să sufăr, trec mai departe ca o fantomă pe lângă persoanele care nu mă plac și mă bârfesc pe la spate .

Încerc să mă ascund prin umbre, în așa fel încât nimeni să nu mă observe, în lumina puternică a soarelui care îmi mângâie fața și părul de culoarea castanelor rumenite.

De curând am întâlnit pe cineva care mi-a schimbat viața radical, care m-a transformat într-o fată nouă. Aceasta a renăscut din propia cenușă, ca o pasăre pheonix.

Continue Reading
Further Recommendations

Ilana1949: Loved it! Easy to read, enjoyable, Great estoy, real, couldn't put it down.

Cindy Ferris Damron: I loved it❣️And thank you so much for the last chapter. I love a good ending. ❤️

Amreen: Good story. Plot could have a little more twist. Overall good story

Butterflyeve 나비: Loved the book!! I wish things were better if they had say things inntheir heart..that they are actually falling for each other!! I cant wait to read more..i ship dom & tessa!! Hope the 2nd book dont disappoint! 😅

Tracy Harper-Bryce: Fantastic series, love all the books, looking forward to seeing the next book ☺️

mame: Very interesting and full of suspence

NANCY: i really love the story, i like how it's in very good details and how annabelle got to meet her dad. i also like how she forgive him quickly after years. they make such a good couple.

Loretta Nwokolo: I like the way the author weaves the story.Suspense and all.Will recommend to my friends

More Recommendations

sheriyshark: I love stories like this I can't wait to read more of your stuff

Val: This novel is a great representation of falling in love fast. It’s almost as though you can feel there loving affection through the words you’re reading. Definitely worth reading and I assure you - you will fall for them, and their relationship, by the end of this book. The plot can seem a little...

ZZCecilia: hey~ I am an editor from novelpotato. Do you wanna sign exclusive contract or non-exclusive contract with us. We offer rich benefits for you. For more information, you can contact me by email ([email protected]) or facebook( Cecilia Chau)

Sarah J: Omg yet another brilliant one. So so so looking forward to reading the next one

Kathleen: Just not enough words to say these books are totally amazing.

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.