NIGHTMARE

All Rights Reserved ©

Summary

This is about the girl who has an amnesia and she is dreaming about her past

Genre:
Romance / Erotica
Author:
SmexyJaemi
Status:
Ongoing
Chapters:
1
Rating:
n/a
Age Rating:
18+

Prologue

Hingal na hingal na akong tumatakbo dahil may humahabol na lalaki sa akin.pagod na pagod at bumabagal na ako sa pagtakbo

"Kahit anong takbo mo mahahabol at mahahabol pa Rin kita, HAHAHAHA"rinig Kong Sabi ng humahabol sa akin

H*** nasaan ka na? Iligtas mo ako dito

Binilisan ko pa Lalo Ang pagtakbo ko sa kalsada.bakit ba Kasi walang dumadaan na sasakyan sa Lugar na to?

Nakita ko sa harap ko na may babaeng may dalang baril dun at parang hinihintay ako Kaya lumiko ako sa kakahuyan para doon mag tago dahil hindi ko na kaya pang tumakbo

"Oh shit bitch, where do you think you're going? bumalik ka dito"sigaw ng babae nung nakaliko na ako sa kakahuyan

Lalo ko pang binilisan Ang pagtakbo dahil dalawa na silang humahabol sa akin ngayon at may nga dala pa silang baril

May Nakita ako malaking bato Kaya nagtago Muna ako dun para makapangpahinga man lang muna ng saglit

"Violet yoohoo magpakita ka na" rinig kong sigaw ng lalaki

Nararamdaman ko na malapit na sila sa akin Kaya napahawak ako sa bibig ko habang tumutulo Ang luha ko.sobrang takot na takot na din ako ngayon dahil sa nangyayari

Oh God please save me

Napapikit nalang ako Ng mata ko at nagdasal

H*** nasaan ka na Kasi? Hahayaan mo nalang ba akong mamatay sa mga demonyong to?

"Gotcha bitch"nagulat ako sa sinabi Ng babae kaya Dali Dali akong tumayo at tumakbo para takasan silang dalawa

Hindi dapat ako pwedeng mamatay.kailangan ko pang mabuhay dahil may mga naghihintay pa sa akin na pamilya ko

"Ahhhh"sigaw ko dahil nakatalisod ako sa bato at nasa bingit na ako Ng kamatayan ngayon dahil mahuhulog ako sa bangin

Nakahanap agad ako Ng makakapitan kong kahoy.sisigaw Sana ako ngunit naalala ko na may humahabol pa pala sa akin

Ang tanging kailangan ko Lang ngayon ay ang kumapit sa kahoy at wag gumawa ng kahit anong ingay dahil matutunton nila akong dalawa.pumikit ulit ako at nagdasal

Oh God ikaw na po ang bahala sa akin

"Violet"Sabi Ng lalaki na pakiramdam ko ay nasa harapan ko na kaya napamulat ako ng mata ko at nakita ko nga Sya sa harap ko na nakangisi

Aniyo

Aniyo

Aniyo

"Tulong"napasigaw nalang ako Ng wala sa oras dahil nakita na nila ako

"Hello there bitch"Sabi Naman Ng babae at tinutukan ako Ng baril sa ulo

Nawalan na ako Ng pag asa na ililigtas pa nya ako Kaya napapikit nalang ako at niluwagan ang pagkapit sa kahoy


"Ready to die bitch"rinig Kong Sabi Ng babae nang nakangisi

*Bang

Naramdaman ko nalang na dumadaosdos na ako pababa Ng bangin pero Hindi ako nakaramdam Ng Tama Ng Bala kaya napadilat ako Ng mata ko at Nakita ko si H*** na may Tama Ng baril sa dibdib niya at pagulong gulong din na nahuhulog sa bangin kasama ko

Hindi ko alam pero nakangiti ako habang patuloy na umaagos ang mga luha sa mata kong tumitingin sa kanya

He is really my own hero


"salamat at dumating ka h***,ikaw talaga Ang hero Ng buhay ko.mahal na Mahal kita"bulong ko bago tumama Ang ulo ko sa malaking bato

Parang pipikit na ang mata ko at bibigay na ang katawan ko pero pinilit kong abutin Sya para hindi na Sya gumulong pa.nakasuporta rin ako sa bato para hindi ako gumulong pababa

Naabot ko naman ang kamay ni hiro at kitang kong dilat ang mata Niya at tumitingin siya sa akin


"I love you violet,my lovely Pink" mahina niyang Saad pero dining na dinig ko iyon

"Nado saranghae (I love you too)" sagot ko pero unti unting pumikit ang mga mata Niya kaya nahihirapan akong hawakan siya

"No,kumapit ka.wag kang susuko" sigaw ko sa kanya para magising siya pero talagang wala na Syang Malay

Unti unti na ring dumudulas ang mga kamay namin at nanghihina na ako at pakiramdam ko ay mawawalan na din ako ng Malay


"We'll see each other again,My hero" humihikbing Saad ko habang unti unting kumakalas ang kamay naming dalawa "see you soon" huli kong Saad bago ako nawalan ng malay_

A/N:you can add and follow me at my Facebook account @Jamy Ballaran

#Kung smexy ka,edi basahin mo to hanggang sa huli


Continue Reading
Further Recommendations

Kelebogile: Beautiful story, really enjoyed it ❤️

aduerr46: Some of the stories must be written as a separate book

ErweGo: Absolute addiction. I stumbled upon this app on accident and kid u not i wasnt that optimistic until i found this gut-wrenching, heart-melting, roller coaster of a story. It's not hyperbolic nor metaphoric when I tell you that you.cannot.put.this.down.no.matter.what. Try it. YOu cannot. I bet you...

Moses: Beautiful written, good use of English, nice plot. Please update.

Lee H: Fantastic Story. With interesting twists and turns. I loved the MCs. Congratulations 💯🔥🌶️🔥🌶️🔥

Tricia: I am thoroughly enjoying the book as it is dealing with the very serious issue of human trafficking. I love how the characters are developed. I am rooting for the main characters to be victorious.

Florentina Munteanu: Nice story!!

Ashry: I like the storyline, sweet and cute

Cristal Bollinger: It's a different twist to the mating scene for sure.

More Recommendations

Cristal Bollinger: keeps getting better and better the more I read

isabelle: 🫶 i love it! Your writing style ist above and beyond 🤩

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.