Write a Review

Wrong Life

All Rights Reserved ©

Summary

Dalawang magka ibang bata ang mapupunta sa ibang magulang. Ang isang bata ay masaya sa kanyang pamilya samantalang pang aabuso naman ang nararanasan ng isa.

Genre:
Romance
Author:
Winter
Status:
Ongoing
Chapters:
1
Rating:
n/a
Age Rating:
13+

Prouloge

Dalawang mag kaibang sanggol, napunta sa maling pamilya. Paano nila malalaman ang katotohanan? Kung ang nagulang din nila ay walang ideya na tamang sanggol ang nasa kanila.


Allison's POV

I'm Allison Clayton, a grade 6 student. Si ate Eliza, isa sa katulong namin ang lagi kong kasama dito sa bahay. Busy ang parents ko sa mga trabaho nila, lagi naman.

“Ms. Allison nasa sala po mga kaibigan mo” katok ni ate Eliza sa kwarto ko

“Ate Eli, don't call me Ms. Allison, just call me Ali”

“Sige kung yan gusto mo. Bumaba kana ah”

Inayos ko muna ang aking sarili bago hinarap ang aking mga kaibigan sa baba. Kaka balik ko lang galing Japan dahil doon ako nag summer break.

“Ali! Namiss kita” sigaw ng best friend kong si Natasha sabay yakap sa akin.

“I miss you too. Asaan si Michelle?” tanong ko at bumitaw sa pag kaka yakap.

Biglang napalitan ng lungkot ang masayang mukha nya nang mag tanong ako about kay Michelle, ano kaya ang nangyari?

“She hated us. Unang beses ko sya nakita ay tinapon nya sa ilog yung friendship necklace at bracelet then kinausap ko sya. Sinabi nya na ayaw nya na sa atin” pag papaliwanag ni Natasha habang nag pipigil ng luha

Madison's POV

Ako si Madison Villarde. Pakiramdam ko nga ampon lang ako eh, katulong lang naman ang tingin sa akin ng pamilya ko. Kahit mahirap lang kami ay di yon naging hadlang.

“Mama! Si Madison kinuhaan ka ng pera sa wallet mo kanina!” sigaw ni ate na naka ngisi. Teka hindi ko naman ginawa yun eh

“Ma! Hindi po totoo yun! Nag sisinungaling lang si ate!” depensa ko pero di parin ako pinaniwalaan

“Walang hiya ka talaga!” sigaw ni mama sabay sampal sa akin. “Wala ka ng gunawang tama! Sana nilaglag na lang kita!” sigaw ni mama

“p-pero ma!” umiiyak kong sambit habang naka hawak sa pisngi kong namumula dahil sa lakas ng pag kaka sampal nya

“hindi ka kakain mamayang gabi!” sigaw ni mama

“mama...”


Continue Reading
Further Recommendations

aureliaelenah: Obsessed with this story 🥰🥰

Kookminista: Es muy buena, me gusto namjoon casi me un infarto pero ameee le hizo gemelos ?? Hermosa

minliceth: Muy buen escrito algo mal con el tema de la ortografía se repetían 2 veces el mismo guión del resto todo en orden me encantó la trama y el final estuvo de maravilla mis felicitaciones...

dorothy: Vj6. I. Btkj vuddfli v ugj. Gbrjh. Blhddu. Jtjb jtgb. Ggb vigubnn udcjbbudj v fdvuvn

Sofiavergara: Its really relatable and cool

Thv Park 🥀 : Chille arto pero de emoción

More Recommendations

sonia: It just keeps getting better I can't wait till we have found everyone and see how big the group is then get to the real action

Boyzmom: I liked how everyone was interwoven. Usually you only get one couple, but had multiple couples and they were all throughout the story. Very well written and look forward to more from this author

Dawn : Good plot, characters, excitement, like mc gangs. Not as graphic or bloody. Moral story.

Jimena Mascorro: Me encanta se las recomendaría a mis amigas

dontknowlove26: I LOVE these stories but I don't know if it's me or the story seems like it jumps some maybe I will just have to reread them just to make 😊 Thank You for your story

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.