Bagay Tayo🖤❤

All Rights Reserved ©

Summary

🖤❤ Kung magmamahal ka hindi ka dapat basta na lang tanggap ng tanggap kung ano yung ibinibigay sa'yo lalo na kung nagbigay ka naman sa tamang paraan, naging mabuti ka naman at ginawa mo naman kung ano yung sa palagay mong tama. Everyone deserves the best. Hindi mo kailangang pagtiyagaan kung ano lang yung dumating sa'yo kung alam mo naman sa sarili mo na may ihihigit pa ito. Tanggapin mo pero wag kang tumigil sa paghahangad ng ‘mas’ lalo na kung sa palagay mo ay hindi na tama. Hindi deserving ang isang babae na magkaroon lang ng isang pirasong kendi at mas lalong hindi sila deserving na maging isang kapirasong kendi lang na hindi naman nakakabusog at madaling matunaw sa bibig ng isang walang kwentang lalaki. Maghangad ka ng mas mataas at mas nararapat pero matuto ka ding maging masaya na lang sa kung anong darating pa. Bilang babae, dapat may standard ka. Huwag kang pumili ng basta basta. Ngunit hindi ito nangangahulugan na hindi ka marunong makuntento, sadyang alam mo lang sa sarili mo kung ano yung mas nararapat sa'yo. Na hindi na kayo bata para sa kapirasong kendi lamang. Na talagang hindi siya ang lalakeng para sa'yo kasi mas may deserving sa pagmamahal mo. Yung lalakeng hindi ka sasaktan at paaasahin, Na kung ikukumpara mo siya sa libu libong lalake dito sa mundo, tig pipisong kendi lang siya, at may isang lalakeng chocolate na cadburry.❤🖤 💃MahikaNiAyana

Genre:
Romance / Other
Author:
MahikaNiAyana
Status:
Complete
Chapters:
11
Rating:
n/a
Age Rating:
13+

Synopsis❤🖤

🖤❤Ang tunay na pag-ibig hindi nasusukat sa tagal ng inyong pagsasama. Kasi ang tunay na kahulugan ng salitang pagmamahal ay yung kahit hindi na kayong dalawa ang magkasama, o hindi na kayo pwedeng magsama, mananatili parin ang isa’t isa sa puso at isipan niyo. Na kung bibigyan man kayo ng chance para pumili ulit, siya pa rin yung pipiliin mo ano man ang mangyari.❤🖤
Kapag lalaki ka 🖤

Ikaw palagi yung unang gumagawa ng first move. Sa panliligaw ikaw dapat yung unang lumapit at magbigay ng motibo, tapos ikaw yung gagawa ng paraan para mas mapalapit sa nililigawan mo, ikaw yung gagastos, ikaw yung mag e-effort at kapag hindi kayo okay kahit na siya yung may kasalanan, ikaw pa rin yung unang magbababa ng pride at susuyo. Tsaka mahirap din intindihin ang mga babae, moody, selosa, maduda, ma-pride, ang bilis nilang magpalit ng gusto/isip. Sa bahay naman ikaw yung pangalawang tatay, yung kapag wala yung tatay niyo ikaw yung mag-aalaga at mag poprotekta sa pamilya niyo. Ang laki ng expectation sayo kapag lalaki ka. Dapat responsable, dapat itaguyod ang pamilya, nakakapgod din siguro. Tapos sa huli, sa isang pagkakamali lang pala sila ide-define kung anong klaseng tao sila.

🖤❤

Kapag babae ka ❤
Palagi kang nagpipigil sa nararamdaman mo, hindi ka pwedeng basta basta nalang magbigay ng motibo sa isang lalaki kasi baka matawag kang malandi at easy to get. Tsaka sa panahon ngayon, mas okay na sigurong magdahan dahan muna sa love kasi andami jang oportonista. Makakita lang ng pagkakataon para i take advantage ka, gagawin nila! Tsaka sa bahay, expected na expert ka sa gawaing bahay, maglaba, maghugas ng plato, magwalis, magluto, magbantay ng bata, bumili sa kanto, lahat nalang iuutos sayo! Tsaka madali rin maaktan sa love ang mga babae kasi grabe sila kung magmahal, walang preno. Kaya doble din yung sakit kapag niloko/iniwan sila. Pinipilit nila palagi maging matatag para sa sarili nila at para ipakita sa lahat na matatag sila at kaya nila lahat ng pagsubok na kakaharapin nila, pero minsan talaga nakakapagod na rin yung paulit ulit kang tumatayo, lumalaban. Tapos pagkalampas mo sa isang problema, may bago nanaman.
Hindi na kailangan pang ikumpara ang babae at lalaki. Lahat tayo dito may kapintasan at kahinaan. Nakakasawa na din kase yung palagi nalang pinag-aaway ang babae at lalaki, eh sa mata naman ng Diyos pantay-pantay tayo. Kaya sana ganun din yung tingin natin sa isa’t isa.

💓

"Hindi mo kailangan humanap ng taong palaging nandyan para sa'yo. Minsan, ang kailangan mo lang ay yung taong makakapag pangiti sa'yo sa bawat segundong magkausap kayo."💃MahikaNiAyana
Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

Kaitlyn: So good! Thank you for this alien adventure in space with this sexy couple. I will be trying your other works as well!

Jenny Tacket: Captivated me from the very beginning! Loved how you did the couples in sections.

World of: This was a amazing story, I loved the character development.💕💕

aurelietraore: Captivant j ai adoré je l'aii lu d une traite merci et du courage pour la suite vous avez une belle plume

Darky: Super book. Good plot, well-developed characters and original. really enjoyed it

scarbrough71: 💜💜💜💜💜💜💜💗💗💗💗💗💗💗💗💜💜💜💜💜💜💜💜💜

Norreen Thomas: I like this boook I recommend it to my family and friends to enjoy as much as I do good job author I looking forward to the end

More Recommendations

cackiesmith: I absolutely loved this story, very cute! Literally could not put it down!

Julian: Juss amazing♥♥♥♥💚💕💕💕💕♥♥♥♥♥💚

Raven: I love troy to the moon and back on how he loves and treasure Lucy, thank you so much Laura for this wonderful novel..good luck and more inspirations for you..god bless

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.