don't leave me, my alien || kim namjoon

All Rights Reserved ©

Summary

☆ᴛʜᴇ ʜɪɢʜᴇsᴛ: #1 ➯ yiyeon; alien #2 ➯ alien; shortstory started𝖘𝖙𝖆𝖗𝖙𝖊𝖉; 12.01.2021 finished𝖋𝖎𝖓𝖎𝖘𝖍𝖊𝖉; 09.02.2021 © --picasso𝔭𝔦𝔠𝔞𝔰𝔰𝔬-- 2021 ✓ | ⁹ - shortstory

Genre:
Romance / Fantasy
Author:
artemis
Status:
Complete
Chapters:
9
Rating:
n/a
Age Rating:
13+

O seară liniștită în care te-ai hotărât să pui pentru câteva minute pauză la filmul pe care îl vizionai, și să mergi în bucătărie pentru a-ți lua un pahar cu apă.

La recomandate ți-a apărut un fel de documentar despre viața extraterestră, fiind curioasă să-l vezi chiar dacă știai că erau șanse foarte slabe să existe viață pe alte planete.

Când ai deschis frigiderul, în loc de apă, în ochi ți-a sărit cutia cu suc de mere, scoțând-o și turnându-ți într-un pahar, urmând să te întorci în cameră, însă câteva bătăi în ușă te-au făcut să te oprești.

Cine să fie la ora asta?

Ai gândit, lăsând paharul pe masă și îndreptându-te înspre ușă, după ce ai aprins luminile.

Poate că era din nou vecina din dreapta casei tale, care a venit pentru a mia oară să-ți spună că (,) câinele tău, Toby, iar a scăpat și i-a fugărit vreo găină.

Ai deschis plictisită ușa, mărindu-ți ochii de uimire atunci când în fața ta ai văzut un bărbat dezbrăcat, prima ta reacție fiind să-ți închizi ochii.

— D-Domnule..? Ce căutați aici, fără haine..?

Ai întrebat neștiind ce se întâmplă. Niciodată nu-l mai văzusei prin satul în care locuiai, și nici nu știai de ce a apărut așa exact la ușa ta.

I-ai auzit pașii trecând pe lângă tine, întorcându-te pentru a vedea ce se întâmplă.

— Mă scuzi?

Te-a ignorat și a dat cu ochii de paharul de suc pe care aveai de gând să-l bei, dându-l pe gât.

— Ce naiba cauți în casa mea? Și de ce ești dezbrăcat?

Acesta nici nu s-a deranjat să se mai întoarcă înspre tine, pornind pe holul care ducea înspre camera ta, tu fiind ușor speriată de ce se întâmplă. Pur și simplu un străin ți-a intrat în casă, gol, și nu spune motivul pentru care a venit..

Ai închis ușa și l-ai urmat, văzându-l așezat pe pat, urmărind zâmbind documentarul la care te uitai.

Ai deschis gura pentru a-i mai spune ceva, însă te-ai oprit când degetul lui a arătat înspre ecranul laptop-ului tău, intersectându-și privirea cu a ta.

Ai înghițit în sec și te-ai apropiat ușor de el, pe cealaltă parte a patului, așezându-te lângă el și privind la imaginea filmului ce fusese pusă pe pauză, degetul lui alb punctând înspre lănțișorul cu smarald ce era prezent la gâturile tuturor extratereștrilor.

I-ai urmărit degetul, acesta punctând apoi înspre colierul de la gâtul lui, tu imediat ridicându-te speriată de lângă el, acum totul legându-se în capul tău..

Extratereștrii din film erau goi și purtau lănțișoare, iar străinul din casa ta făcea exact aceleași lucruri.. Doar nu..

— E-Ești un extraterestru?
Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

Nanelle Raagas Hamot: Id love the story,one of the nicest story I have read,it makes me teary eyes. I love the way the story flows..congratulations!...I do hope to read more the chapters..

Rana H. Breiteh: Perfection is all I can think of. Funny and daring. Full of action and romance. I wish that we will read more stories about them. The only drawback is I am addicted and want do not want it to end!!!! Extend it into a series of books? May be even Xavier finding his mate??

Abigail Lester: love love love it so so much can’t wait for update

Stephanie Bentley: I love the book I’d love to see a sequel!

Pamela Jean Morris: Loved this story

Tina Figueroa: Yeah baby, I love this book..

Puja Naveen Balani: Amazing.........

Cecilia: It is a Nice story, but it has predictable characters, and the time line is a little bit messed up

More Recommendations

Segail Brown: The story line is a bit confusing with the pov but its doable

Sommer Dow: A bit repetitive, but still fun to read and meet to characters! Enjoying the series

Shawn Cassidy: What a great can't wait for me

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.