crazy over you || taegguk

All Rights Reserved ©

e

— Cum arăt? Îmi stă părul bine?

Yoongi iar și-a dat ochii peste cap, oprind motorul mașinii și privindu-l exasperat pe cel care i-a pus întrebarea asta de o sută de ori și pe drum și înainte să se urce în mașină.

— Mereu arăți bine, iepure. Nu te mai flata.

Spune și îi ciufulește ușor părul brunet, Jeongguk privindu-l urât în timp ce și-l rearanja.

Au coborât împreună din vehicol, privind la cafenea. Din păcate nu puteau vedea persoanele din cafenea, micul clopoțel anunțându-le sosirea.

I-au văzut pe cei doi așezați la masa de ieri, înaintând umăr la umăr și salutându-se reciproc când au ajuns unii în fața celorlalți.

Yoongi a luat un loc lângă Jimin, Jeongguk înghițind în sec și așezându-se între Jimin și Taehyung, aflându-se față în față cu Yoongi.

— Bună, din nou! Mă bucur că ai putut veni, Jeongguk!

— Și eu. îi răspunde brunetul, Taehyung zâmbind subtil.

— Și, ce beți? Fac cinste.

— Nu e nevoie, Jimin.

— Insist!

Portocaliul a ridicat mâna pentru a atrage atenția unui chelner, totodată colegul de muncă al lui Yoongi, care avea zi liberă.

— Spuneți. spune băiatul scoțându-și carnețelul și așteptând comenzile.

Fiecare și-a luat câte o băutură diferită, chelnerul retrăgându-se.

— Sper că amândoi v-ați rezolvat ieri treburile urgente.

Fraza rostită de Jimin l-a făcut pe brunet să-și mărească ochii, intersectându-și apoi privirea cu a șatenului.

— Eu nu chiar, dar sper ca măcar Jeongguk să se fi distrat cu persoana pe care o aștepta.

Jimin s-a încruntat, neștiind despre ce vorbește prietenul lui. Jeongguk și-a ridicat privirea înspre Jimin, văzând cum acesta aștepta un răspuns mai clar.

— M-am distrat.. spune și zâmbește scurt, Taehyung aprobând.

— Super..

— Îmi explică și mie cineva ce se întâmplă?

— Îți explic eu.

Spune Yoongi punându-și mâna peste a portocaliului, Jimin privind la acțiunea lui.

Blondul l-a îndrumat să se ridice, acum Jeongguk privindu-l nedumerit și ușor speriat pe Yoongi, întrebându-l din priviri ce face.

Pe Jimin nu l-a deranjat ca băiatul să îl țină de mână chiar și după ce s-au ridicat, privindu-l pe Taehyung care i-a făcut un semn subtil cum că poate merge.

Blondul i-a făcut cu ochiul celui mai mic și le-a întors spatele, mergând împreună cu Jimin pe drumul care ducea la terasă, astfel cei doi rămânând singuri.

— Unde se duc? întreabă brunetul ușor agitat, încă privind în urma lor.

— Nu mai fii așa încordat. Poate vor doar să rămână singuri.

Jeongguk a înghițit în sec, chelnerul care le aducea băuturile salvându-i din liniștea apăsătoare ce se lăsase între ei.

— Pe acestea două le poți duce pe terasă.

— Bine.

Cei doi și-au luat băuturile și au început să bea din ele, ambii aruncând priviri rapide unul către altul, cu rândul.

— E prea sufocant aici. Vrei să ne plimbăm? se decide Taehyung să spargă liniștea.

— Fără să le spunem? Poate se vor îngrijora..

— Sunt băieți mari. Se descurcă ei.

Văzând cum șatenul se ridică, un mic oftat a scăpat printre buzele celui mai mic, neavând de ales. Poate că acum e momentul perfect să-și învingă teama de a vorbi normal cu Taehyung.


carte nouă mai încolo 🤭💜
Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.