crazy over you || taegguk

All Rights Reserved ©

y

— Haide, Yoongi!! Vreau să ajung înainte de închidere, știi?

Vocea exasperată a lui Jeongguk s-a auzit prin telefon, de partea cealaltă auzindu-se cum prietenul lui introduce cheile în contact.

— În 5 minute sunt în fața blocului tău, nu mai dispera atâta.

Spune blondul grăbit și îi închide, brunetul dându-și ochii peste cap.

Și-a încrucișat mâinile la piept, privind după mașina lui Yoongi pentru a sări în ea imediat cum ajunge.

A început să se învârtă în cerc, oftând atunci când în sfârșit a văzut mașina venind, deschizând portiera și intrând în ea.

A privit subtil la ceasul imaginar de la mâna lui, blondul cerându-și scuze și pornind din loc.

— Ce ți-a luat atâta? Niciodată nu ai întârziat.

S-a încruntat când un parfum bărbătesc i-a invadat nările, dându-și seama că Yoongi folosise o cantitate mai mare decât de obicei.

— Woah, dar pentru cine te-ai gătit așa? Pentru mine cumva? chicotește cel mic.

— E prea mult?

— Nu, arăți bine.

Văzând cum evită subiectul a decis să nu-l mai întrebe nimic, așteptând până ce mașina a oprit în fața muzeului.

Jeongguk a coborât și și-a îndreptat privirea înspre intrarea în muzeu, de unde oameni intrau și ieșeau continuu, sperând că putea fi primul care postează pe rețelele de socializare noile capodopere, însă nu a fost să fie.

Au intrat împreună, văzând locul aproape gol. Se pare că toate picturile noi apăruseră deja peste tot, așa că aproape nimeni nu s-a mai obosit să vină la prima oră.

— Trebuie să-l întâmpin pe Jimin. Mă întorc imediat. Vrei o cafea sau ceva? sugerează blondul.

— Nu, mulțumesc..

Răspunde brunetul uimit, zâmbind în urma prietenului său.

A înaintat în încăperea principală, luând pereții la rând și privind la picturile agățate pe aceștia, și la statuile puse pe alocuri.

Un zâmbet a apărut pe chipul lui când a dat de picturi cu Taehyung, începând să le admire în timp ce lumea trecea pe lângă el pentru a pleca sau pentru a trece la următoarea încăpere.

Băiatul se muta de la o poză la alta după ce le privea în amănunt, neuitând să aducă fiecăreia câte un comentariu drăguț: "Atât de chipeș."; "Îi ador gropițele."; "Cum poate o poză să-mi facă inima să bată atât de tare?".

Ajunsese la ultima, oprindu-se în loc și începând să se holbeze la ea, buzele băiatului din imagine atrăgându-l cel mai tare.

— Aș da orice să le sărut măcar o dată..

— Îți place de el?

Se aude o voce în spatele lui, însă Jeongguk era prea fascinat pentru a-și da seama cât de cunoscută îi e acea voce.

— Mai mult decât îți poți imagina. răspunde zâmbind. Cum să nu-l placi? Are toate calitățile. Are tot ce vrei. Păcat că există doar un norocos care îi va putea atinge pielea atât de prețioasă, și care îi va putea gusta buzele oricând dorește.. Aș da orice pentru ca el să fie al meu.

— Te-ai gândit vreodată că el poate simți la fel pentru tine?

— Niciodată.. Visez cu ochii deschiși. Tu ce părere ai despre el?

— Întoarce-te și îți voi spune.

A zâmbit trist și a privit pentru ultima dată poza, dând să se întoarcă înspre persoana cu care a vorbit până acum, însă a tresărit puternic când două buze calde le-au atacat pe ale lui, mărindu-și ochii la vederea persoanei care îl săruta.
Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.