crazy over you || taegguk

All Rights Reserved ©

o

A tresărit puternic când două buze calde le-au atacat pe ale lui, mărindu-și ochii la vederea persoanei care îl săruta.

Rămăsese împietrit în fața celui care nu avea de gând să se îndepărteze până nu primea ce voia, Taehyung deschizând ochii și privindu-i pe cei mari ai celui mai mic.

Șatenul și-a pus mâinile pe gâtul băiatului, apropiindu-se și obligându-l astfel să accepte sărutul, Jeongguk ridicând ușor mâinile și așezându-le pe talia lui Taehyung.

Asta chiar se întâmpla? Sau era un vis? Cel mai frumos vis?

Sentimentul pe care îl primea de fiecare dată când buzele lor se mângâiau și sărutau una pe alta îl făcea să vrea să zboare, gemând ușor atunci când Taehyung i-a prins buza între dinți, intrând în lăcașul lui.

Obrajii lui Jeongguk erau acum roșii, inima lui bătând puternic și mai puternic atunci când limbile lor s-au atins.

Cum mai avea puțin și leșina, a decis să rupă sărutul, lăsându-și imediat privirea în pământ și încercând să înțeleagă ce s-a întâmplat mai devreme. Tocmai bărbatul pe care îl iubea i-a răspuns sentimentului?

Taehyung și-a plasat degetele sub bărbia lui și i-a ridicat chipul, făcând contact vizual cu ochii lui, privind la chipul lui roșu.

— Ce-ai zice ca tu să fii norocosul care îmi poate atinge când vrea pielea, sau îmi poate săruta buzele oricând dorește?

— V-Vorbești serios?

— Da, iubitule.

O lacrimă a curs pe obrazul celui mai mic, Taehyung zâmbind și ștergând-o.

Și-a dus buzele la urechea lui, sărutându-i ușor lobul urechii, făcându-l pe brunet să-și închidă ochii simțind cum un fior l-a străbătut.

— Știu că mă iubești, și mă vrei. Am dreptate?

Jeongguk și-a mușcat buzele, privirea lui căzând pe cei ce apăruseră lângă ei, mâinile lor fiind împreunate.

— Îmi place ce văd. spune Jimin zâmbind, Taehyung făcându-i cu ochiul.

Jeongguk s-a îndepărtat de șaten și a așteptat ca cei doi să ajungă în fața lor, coborându-și privirea pe mâinile lor.

— Și mie îmi place ce văd. Care dintre voi a făcut primul pas? întreabă Taehyung, Jimin și Yoongi privindu-se.

— Într-un fel, amândoi. Dar voi?

Brunetul și-a mutat privirea în ochii celui de lângă el, încă nevenindu-i să creadă ce se întâmplă.. Prietenul lui este împreună cu băiatul pe care îl iubește, iar iubirea vieții lui a făcut ceea ce el nu ar fi făcut vreodată.

— Noi avem nevoie de un moment singuri.

Jimin a aprobat și și-a tras iubitul în următoarea cameră a galeriei de artă, Taehyung întorcându-se înspre brunet.

— Vrei să vorbim altundeva?–

A rămas uimit atunci când buzele lui Jeongguk s-au presat peste ale sale, trăgându-l imediat înspre el și așezându-și o mână pe obrazul lui.

La câteva secunde după, niște aplauze s-au auzit de lângă ei, văzând un grup de adolescenți ce le zâmbeau și îi încurajau, fiind cel mai probabil fani de-ai lui Taehyung.

— Vă stă foarte bine împreună! le spune o fată și trece pe lângă el, continuându-și vizita.

Taehyung le-a mulțumit și a privit zâmbind înspre băiatul din fața lui, luându-i mâinile ale lui, Jeongguk zâmbindu-i înapoi.
Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.