crazy over you || taegguk

All Rights Reserved ©

epilog.

peste un an ~

— Kihyun! De câte ori să-ți mai spun să nu mai alergi pe scări!

Strigătul lui Taehyung s-a auzit de la bucătărie, Jeongguk coborând și el în urma băiețelului pe care cei doi îl adoptaseră în urmă cu câteva luni.

— Haide tati, grăbește-te! Ne așteaptă unchii Yoongi și Jimin, și Hyunjin! face micuțul referire la copilul cuplului menționat.

— Yaah, coșul de picnic încă nu este gata! strigă Taehyung de la bucătărie.

Jeongguk a zâmbit și a intrat, văzându-l pe logodnicul său fiind întors cu spatele la el, așezând mâncare în coșulețul pentru picnicul pe care stabiliseră să-l facă împreună cu prietenii lor.

A trecut ceva vreme de când cele două cupluri sunt împreună, iar fanii lui Taehyung și Jimin nu au avut decât să accepte decizia lor, majoritatea susținându-i de la început până în prezent.

Brunetul și-a înconjurat mâinile în jurul taliei lui Taehyung, așezându-și bărbia pe umărul lui și privind la cum mâinile lui fine umpleau coșul cu mâncare.

— Arată delicios. Ca tine. zâmbește Jeongguk iar Taehyung se întoarce înspre el, acum fiind prins între blatul mesei și brunet.

— Nici tu nu arăți atât de rău. chicotește șatenul așezându-și mâinile pe umerii iubitului său.

Jeongguk și-a ridicat o sprânceană și s-a apropiat de șaten începând să-i lase săruturi mici pe buze, când nu se aștepta luându-i buza între dinți și scoțând un geamăt de durere de la băiat.

— Yaah, ți se pare că arăt ca un sandviș? De ce mă muști? se răstește Taehyung împingându-l ușor pe brunet.

— Aseară nu mai era o problemă când te mușcam. îi face cu ochiul făcând ca șatenul să-și dea ochii peste cap și să se întoarcă la treaba lui.

Jeongguk și-a coborât privirea pe fundul băiatului, mușcându-și buza și lipindu-și abdomenul de spatele lui, Taehyung tresărind ușor.

— Dacă mai continui așa, o să sfârșim în dormitor, în loc de locul pentru picnic.

Kihyun și-a făcut apariția în bucătărie, Jeongguk îndepărtându-se de Taehyung și mergând în fața băiețelului, luându-l în brațe.

— Cât mai durează? întreabă cel mic, Jeongguk sărutându-i obrazul.

— Este aproape gata. Mai trebuiesc scoase băuturile pe care le-am pregătit din frigider, și putem pleca.

Micul brunet a sărit din brațele tatălui său și a zburat înspre frigider, deschizându-l însă neputând să ajungă la locul unde erau plasate băuturile.

— Le aduc eu. Tu du-te cu tatăl tău la mașină. spune Taehyung dându-i coșul lui Jeongguk, Kihyun aprobând și părăsind în fugă bucătăria.

Cei doi au zâmbit în urma lor, Taehyung lăsând un sărut pe obrazul brunetului înainte ca Jeongguk să se poată îndepărta.

— Sunt atât de fericit. vorbi apropiindu-se.

— Eu sunt mai fericit.

S-au apropiat pentru a se săruta, însă telefonul lui Jeongguk a început să sune, dându-și ochii peste cap și scoțându-l din buzunar, văzând numele lui Yoongi scris pe ecran.

— Vă așteptăm de 5 minute. Unde sunteți?

— Acum plecăm. Am cam pierdut noțiunea timpului.

— Atunci grăbiți-vă. Grătarul nu se face singur, iar cărbunii sunt la voi.

— Bine, bine.

Spune zâmbind și închide, Taehyung luând băuturile și ieșind împreună din casă, în mașină așteptându-i Kihyun.

Au așezat coșul lângă Kihyun pe bancheta din spate, Taehyung urcându-se la volan iar Jeongguk lângă el și pornind înspre locul unde aveau să-și petreacă toată ziua împreună cu micuța lor familie.

🅂 🄵 🄰 🅁 🅂 🄸 🅃 💜

carte nouă marți❗
Continue Reading

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.