crazy over you || taegguk

All Rights Reserved ©

Summary

(completed✓) ❝Băiatul se muta de la o poză la alta după ce le privea în amănunt, neuitând să aducă fiecăreia câte un comentariu drăguț: "Atât de chipeș."; "Îi ador gropițele."; "Cum poate o poză să-mi facă inima să bată atât de tare?". Ajunsese la ultima, oprindu-se în loc și începând să se holbeze la ea, buzele băiatului din imagine atrăgându-l cel mai tare. - Aș da orice să le sărut măcar o dată.. - Îți place de el? Se aude o voce în spatele lui, însă Jeongguk era prea fascinat pentru a-și da seama cât de cunoscută îi e acea voce. - Mai mult decât îți poți imagina. răspunde zâmbind. Cum să nu-l placi? Are toate calitățile. Are tot ce vrei. Păcat că există doar un norocos care îi va putea atinge pielea atât de prețioasă, și care îi va putea gusta buzele oricând dorește.. Aș da orice pentru ca el să fie al meu. - Te-ai gândit vreodată că el poate simți la fel pentru tine? - Niciodată.. Visez cu ochii deschiși. Tu ce părere ai despre el? - Întoarce-te și îți voi spune. A zâmbit trist și a privit pentru ultima dată poza, dând să se întoarcă înspre persoana cu care a vorbit până acum, însă a tresărit puternic când două buze calde le-au atacat pe ale lui, mărindu-și ochii la vederea persoanei care îl săruta.❞ ☆ᴛʜᴇ ʜɪɢʜᴇsᴛ: #1 ➯ #2 ➯ shortstory #3 ➯ shortstory 𝖘𝖙𝖆𝖗𝖙𝖊𝖉; 27.11.20 fi𝖋𝖎𝖓𝖎𝖘𝖍𝖊; 08.01.21 © --picasso𝔭𝔦𝔠𝔞𝔰𝔰𝔬-- 2020-2021 ✓ | ⁷ - shortstory

Genre:
Romance / Other
Author:
artemis
Status:
Complete
Chapters:
13
Rating:
n/a
Age Rating:
13+

c

Ușa cafenelei s-a deschis, clinchetul clopoțelului de deasupra ei anunțând intrarea băiatului.

Brunetul ce purta o pălărie neagră tip găleată a pășit înăuntru, mergând cu privirea în pământ până ce a ajuns la masa unde stătea de obicei. Masa din colț, de lângă tejghea.

Acolo obișnuise să se așeze încă de când a văzut că actorul de care îi plăcea venea adesea și se așeza de fiecare dată la masa paralelă cu a lui.

A ajuns lângă masă și și-a salutat prietenul prezent după tejghea, mergând și sprijinindu-și brațele de blatul acesteia.

— Ce mai faci, Gguk? Ai fost cam ocupat zilele astea și nu ai mai dat pe aici. îi spune Yoongi ștergând un pahar.

— Într-adevăr, am avut de lucru la studio, și am decis să vin azi aici.

— Hm, pentru că ai liber sau pentru că este marți, iar în fiecare marți Taehyung vine aici?

Un zâmbet a apărut pe chipul brunetului, lăsându-și privirea în jos.

— Nu voi rata nicio ocazie să-l văd, să știi.

— Știu asta. Ia loc, cu ce te servesc?

— De data asta un caramel macchiato, te rog.

— Imediat.

S-a așezat la masa de veci, privirea lui fiind blocată pe ușă pentru a vedea când bărbatul care i-a schimbat orientarea sexuală va veni.

De stres, a început să bată cu piciorul în podea, privind adesea și la ceasul digital al telefonului. Va ajunge în orice secundă.

Băutura ce a fost pusă în fața lui l-a scos din gânduri, privind în sus la blond.

— Nu a ajuns nici acum, huh?

Atunci clinchetul ușii a anunțat intrarea unui alt client, cei doi îndreptându-și privirea numaidecât într-acolo. Era el. Sexy porn star-ul care i-a furat mințile micuțului ce îl privea cu atâta admirație și iubire.

Poate vă întrebați de ce un om atât de faimos și bogat vine într-o asemenea cafenea sărăcăcioasă. Ei bine, cu greu ajunge în această parte a orașului, și preferă această cafenea micuță și aproape neștiută de nimeni, pentru că aici nu este bombardat de fani sau fane care să-i strice liniștea.

Taehyung, ca de obicei s-a așezat la masa de lângă, Yoongi dregându-și vocea și întorcându-se înspre masa lui, luându-i comanda.

A plecat făcându-i cu ochiul lui Jeongguk, acesta înroșindu-se în timp ce și-a mutat timid privirea pe băutura lui.

Paiul din aceasta a ajuns între buzele lui micuțe, din cauza emoțiilor fiind la un pas să se înece, începând să tușească apoi.

Yoongi și-a dat o palmă peste frunte când a văzut scena, acum toate privirile fiind îndreptate spre băiat, inclusiv a șatenului.

Taehyung a zâmbit înduioșat de timiditatea și inocența de care dădea cel din stânga lui dovadă, întorcându-se la treaba lui când s-a asigurat că cel mic este bine.

Lui Jeongguk îi venea să intre în pământ de rușine, dând băutura la o parte și trântindu-și coatele pe masă, ascunzându-și apoi fața în palme.

Mereu era timid și al naibii de emoționat în preajma actorului, și nu știa de ce. Era un om în toată firea, nu mai era un copil..

Centimetru cu centimetru își muta capul în direcția lui Taehyung, pentru a fi sigur că nu captează atenția nimănui astfel.

Inima i-a stat în loc când l-a văzut pe băiat privindu-l în timp ce zâmbea, întorcându-și imediat capul și prefăcându-se că telefonul îi sună, începând să vorbească singur.

— Ce copil.. oftează Yoongi având fața rezemată într-o mână, zâmbind și întorcându-se la treaba lui.
Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

Hicmat Jamal-eddine: Wishful thinking to most women.

Nanelle Raagas Hamot: Id love the story,one of the nicest story I have read,it makes me teary eyes. I love the way the story flows..congratulations!...I do hope to read more the chapters..

Mrs kay: Good book overall. Quick ending but sweet

Rana H. Breiteh: Perfection is all I can think of. Funny and daring. Full of action and romance. I wish that we will read more stories about them. The only drawback is I am addicted and want do not want it to end!!!! Extend it into a series of books? May be even Xavier finding his mate??

Abigail Lester: love love love it so so much can’t wait for update

Maria: This series is great!

Toni: Amazing book. Absolutely love it. Can't wait for the next chapter!!

Ngngng: Definitely not your typical werewolf story and the emotions and plot is well developed:)

Cindy Rossouw: Loving it, please please update soon. I have read all 3 books in one day!

More Recommendations

michelleking2204: I love your story I would not change anything ❤️

Melissa: Story was good but ending could have been a little bit better. Is there going to be more to the story? Never got her test results?????

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.