crazy over you || taegguk

All Rights Reserved ©

r

Imediat cum a auzit notificarea telefonului, brunetul a sărit în pat înșfăcându-l, știind că astăzi la ora 14:00, vechiul lui prieten care devenise un artist solo foarte îndrăgit, va scoate o nouă piesă. Însă fanii vor avea parte de o surpriză anunțată chiar de cântăreț, iar asta i-a crescut curiozitatea.

Din cauza faimei pe care Jimin a dobândit-o în timp, aceștia nu au mai avut timp să comunice, distanțându-se astfel.

Cum văzu notificarea de la youtube, apăsă pe ea, întorcând telefonul orizontal pentru a avea o viziune mai bună asupra videoclipului.

Totul începe cu picioarele unui om mergând, în fața lui arătându-se un pat. Imediat l-a recunoscut a fi Taehyung după papucii Gucci ce îi purta.

Stai ce? Taehyung? Kim Taehyung era surpriza?

Lumina ce domnea în încăpere era de culoare albastră, asta anunțându-se a fi culoarea videoclipului.

Când camera s-a ridicat, pe pat l-a putut vedea întins pe Jimin, cămașa lui fiind deschisă iar în mână având un pahar de vin.

Melodia începuse, însă micuțul se concentra doar asupra celor doi, neștiind ce se întâmplă.. Starul pornografic ajunsese deja deasupra cântărețului, făcându-l pe cel mic să suspine nedumerit.

Nu știa ce se întâmplă, pentru că până acum, Taehyung s-a arătat numai alături de fete, nu și cu băieți..

Atingerile pe care degetele lui lungi le lăsau asupra pieptului gol și musculos ale celui de sub el îl făceau pe Jeongguk să-l înjure de toți sfinții pe respectiv, întorcând telefonul și apăsând imediat pe butonul de dislike, parcă simțindu-se un pic mai bine.

— Trădătorule! Te credeam prieten!

Momentul în care buzele celor doi erau la un pas să se unească l-a făcut pe micuț să iasă de pe aplicație, dând cu telefonul lângă el.

Parcă nu-l deranja atât de tare când îl vedea sărutând sau atingând fete, pentru că asta îi era meseria. Dar asta a fost prima dată, și toții fanii lui sunt în stare de șoc, inclusiv băiatul.

Și-a aruncat fața între perne, însă soneria telefonul l-a făcut să se ridice și să-i răspundă persoanei care îl apela.

— Da, șefu'?

— Jeongguk! Am primit de veste că în seara asta trebuie să iei interviu cuiva. La ora 8.

— Bine. Și, cine este invitatul?

— Kim Taehyung. Trebuie să-i pui o grămadă de întrebări, pentru că în seara asta audiența va atinge cote maxime. Fanii îi așteaptă răspunsurile în legătură cu acel videoclip. Sau nu l-ai văzut?

— L-am văzut, l-am văzut.. Bine, trebuie să închid.

— Ne vedem diseară.

A oftat și a închis, obrajii lui începând să prindă culoare.

Din nou va fi față în față cu bărbatul care i-a schimbat orientarea sexuală, dar de data parcă ceva îl roade pe interior. Dacă va spune că este împreună cu Jimin? El cum va reuși să rămână calm și să nu izbucnească în lacrimi în fața tuturor?

Și-a scuturat capul și a privit ceasul digital al telefonului, văzând că acesta indica ora 16:10. În 4 ore se va holba iar la ochii care l-au înnebunit, și îi va asculta vocea atât de suavă și joasă încercând să își mențină frazele și dorința de a sări pe el.

Mereu devenea agitat în preajma lui, de fiecare dată Taehyung alegând ca Jeongguk să-i ia interviurile. Însă micuțul era prea bucuros ca să observe asta.

De fiecare dată încerca să se îmbrace cât mai pe placul actorului, chiar dacă din salariul lui pe câteva luni își putea cumpăra doar o pereche de șosete de la Gucci.

Nu a mai așteptat și a intrat în duș, însă nu înainte de a-și lua alte haine din dulap și două prosoape.
Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.