crazy over you || taegguk

All Rights Reserved ©

a

Băiatul ajunsese cu 20 de minute înainte de începerea interviului, stând cu privirea în pământ și ignorând personalul care se plimba pe lângă el.

Purta niște blugi negri și o cămașă cu un model ciudat dar în vogă, o parte din ea fiind băgată în blugi.

Mai avea puțin și se înmuia complet, lovind agitat cu piciorul în podea, pentru ca nimeni să nu observe că el tremura.

A început să-și muște buzele pentru a le da culoare, după încă câteva minute fiind anunțat că va intra în direct.

Auzind acestea, a luat o poziție decentă pe canapea, privind fix la camera care avea să-l filmeze în orice secundă.

— Începem în.. 3, 2, 1, și!

Anunță cameramanul, un zâmbet larg apărând pe chipul băiatului.

— Bună seara și bine ați revenit la The Tonight Show starring Jeon Jeongguk! Astăzi avem onoarea de a-l primi pe modelul și actorul internațional, Kim Taehyung! Aplauze va rog!

Imediat cum telespectatorii au început să aplaude, luminile s-au mutat pe cele două porți care s-au deschis, în imensa încăpere intrând însuși Taehyung, care și-a etalat din nou acel zâmbet al naibii de sexy în timp ce făcea cu mâna la cameră, în drumul său înspre fotoliul de veci.

Ajuns acolo s-a pus picior peste picior, inima lui Jeongguk vrând să iasă din piept. Și-a dres vocea și cu un zâmbet a început să vorbească, nevrând să se dea de gol.

— Ne întâlnim din nou pentru a da răspunsuri întrebărilor care macină o grămadă de lume încă de azi, de la lansarea piesei Don't Stop. Poți să ne povestești puțin despre ea?

— Sigur. Mi-a plăcut să filmez această melodie. A fost ceva nou și interesant, dar care nu va strica prietenia dintre mine și Jimin.

— Adică, nu sunteți împreună?

— Nu. chicotește șatenul.

Slavă Domnului! Ugh, concentrează-te, tontule!

— Este prima dată când filmezi așa lângă un bărbat, de aceea mulți au crezut că sunteți un cuplu.

— Nu, între mine și Jimin nu este nimic, momentan.

Momentan?! Cum adică momentan?

S-a încruntat ușor, însă a continuat să zâmbească fals, coborându-și privirea pe cartonașele cu întrebări din mâna lui.

— Atunci, pot să te întreb care este tipul tău ideal de fată? Ai vreo preferință sau nu contează aspectul? întreabă, după care înghite în sec.

Atunci șatenul a scăpat un chicot, mutându-și pentru câteva secunde privirea din ochii speriați ai brunetului pe public.

— Sincer să fiu, îmi plac mai mult băieții.

Jeongguk și-a deschis gura în șoc, rămânând blocat sub privirea lui Taehyung, fără a rupe contactul vizual. Șatenul își muta privirea dintr-un ochi în altul, Jeongguk neștiind ce război se declanșase în inima lui..

Este asta o șansă pentru a fi împreună cu el, sau un dezavantaj, pentru că Taehyung și-a schimbat orientarea sexuală chiar în ziua în care a apărut în ipostaze atât de indecente lângă cineva de același sex?
Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.