crazy over you || taegguk

All Rights Reserved ©

y

O nouă zi de marți, o nouă zi în care Jeongguk nu putea pierde șansa de a-l vedea pe bărbatul care i-a furat mințile.

Ajuns la cafenea și-a salutat prietenul și s-a așezat la masa lui, cu toate că nu era aproape nimeni în cafenea care să-i fure locul.

— Ca de obicei? îl întreabă Yoongi de după tejghea, făcând referire la băutura pe care brunetul voia să o bea.

— Da, mersi.

Și-a mutat entuziasmat privirea pe ușă, însă o cută a apărut pe fața lui când a văzut încă o figură acoperită de o mască neagră, îndreptându-se cu Taehyung înspre intrarea în cafenea.

Cine e el?

Clinchetul ușii a anunțat intrarea celor doi, Yoongi privind și el curios la băiatul cu păr portocaliu, recunoscându-l imediat ca fiind băiatul de care i-a plăcut pe timpul când încă mai vorbeau.

A privit la expresia deranjată de pe chipul lui Jeongguk, apoi înapoi la cei doi, ce se așezaseră la masa unde Taehyung obișnuia să stea.

În momentul în care ochii lui au făcut contact cu cei ai lui Jimin, blondul s-a prefăcut că face cu totul altceva, vocea subțire și suavă a celui mai mic făcând ca inima lui să își mărească bătăile.

— Yoongi! exclamă uimit portocaliul, blondul ridicându-și privirea înspre el și zâmbind forțat.

— Jimin! Cum ai ajuns prin colțul ăsta uitat de lume?

Taehyung își muta privirea de la unul la altul în timp ce luase loc la masă, în schimb Jeongguk își concentra atenția numai pe șaten, auzind și puțin din discuția celor doi.

— Nu spune asta. Mă bucur să te revăd! spune Jimin înaintând înspre tejghea cu brațele deschise.

Yoongi a ajuns în fața lui și l-a lăsat să-l cuprindă într-o îmbrățișare, Taehyung zâmbind ușor și mutându-și fără să vrea privirea pe brunet, făcând contact cu ochii care se holbau la el.

— Jeongguk? Tu ești?

Vocea fericită a lui Jimin s-a auzit din nou, brunetul ridicându-și privirea înspre cel ce i-a strigat numele, răspunzându-i cu un zâmbet.

— Eu sunt, Jimin. Mă bucur că îți amintești de mine..

— Băieți, îmi pare sincer rău că v-am neglijat, însă niciodată nu am uitat de voi. Mă bucur că cu ocazia asta rară am putut să vă văd, ba chiar în același loc. Acum putem petrece puțin timp împreună, ca pe vremuri. le mărturisește cu zâmbetul pe buze. Oh, el e prietenul meu, Taehyung, dar mă îndoiesc că nu-l știți deja. Taehyung, ei sunt Yoongi și Jeongguk, prietenii mei cu care nu am mai vorbit de ceva vreme.

— Încântat. spune șatenul zâmbind, Jeongguk încruntându-se ușor, alegând să creadă că i s-a adresat mai mult lui Yoongi.

— Dacă tot ne-am întâlnit, hai să povestim puțin. Vino aici! îl îndemnă Jimin pe brunet, punctând înspre locul de lângă Taehyung.

Jeongguk a înghițit în sec văzând cum Yoongi se așează lângă Jimin, singurul loc liber fiind lângă Taehyung.

— Scuze, eu am ceva urgent de făcut.. Poate altădată, dacă ai timp.

Blondul l-a privit imediat nedumerit, întrebându-l din priviri ce naiba vrea să facă. Viața i-a dat șansa de a vorbi cu crush-ul lui înafara unui interviu, iar el fuge ca o mâță speriată.

— Oh.. Dacă zici că e urgent, pe curând.

I-a salutat pe toți înainte de a se întoarce și a pleca cu pași repezi din cafenea, toți privind în urma lui.
Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.