crazy over you || taegguk

All Rights Reserved ©

v

— Și ce ați făcut după ce am plecat eu? întreabă brunetul sprijinindu-și coatele de bar, privind la cum Yoongi umple două pahare cu soju, cei doi aflându-se la blond acasă.

— Păi Taehyung a plecat spunând că are ceva de făcut, iar eu am rămas cu Jimin.

A plecat spunând că are ceva de făcut? Ce trebuia să facă, iar eu l-am alungat ca un idiot?

— Și tu ai plecat ca un prost în loc să îți cunoști mai bine iubirea de câteva luni.

— Taehyung.. A venit după mine în parc.

Îl întrerupe, Yoongi ridicându-și o sprânceană.

— Ce? Cum de a știut unde ești?

— Nu știu..

— Dacă îmi spui că iar ai făcut o prostie, sticla asta va zbura direct în fața ta. spune îndreptând sticla goală de soju înspre el.

— Am făcut, la naiba.. I-am spus că aștept pe cineva, pentru că mi-a fost frică să-i spun de ce am plecat de la cafenea..

— Off, naiv mai ești! Mă întreb de ce a mințit spunând că are ceva de făcut.. Oare ce treabă avea cu tine?

— Nu știu, hyung! Asta mă întreb și eu de ieri!

Ambii au rămas tăcuți, Yoongi oftând și întinzându-i un pahar cu alcool.

— În fine.. Jimin ce mai zice? întreabă trist, luând o gură din băutura lui.

— Cred că m-am reîndrăgostit.

Aproape că s-a înecat cu băutura, privind cu ochii mari înspre blond, uimit de cuvintele lui.

— Ce? întreabă ștergându-și alcool-ul din jurul buzelor, acestea formând apoi un zâmbet. Mă bucur, hyung, ce pot să zic?

— Acum ne aflăm amândoi în aceeași situație de căcat, măcar. Nu te las niciodată la greu.

Amândoi au scăpat câte un râset, chiar dacă nu era momentul.

Sunetul telefonului lui Yoongi le-a atras amândurora atenția, blondul ridicându-l și văzând un mesaj de la un număr pe care nu-l avea în agendă.

– bună, yoongi. sunt jimin, și mă întrebam dacă ai vrea să ieșim din nou, de data asta dacă se poate să vină și jeongguk.

S-a înecat cu aerul în timp ce citea mesajul, Jeongguk ajungând rapid lângă el și citind și el mesajul.

— Woah! Va fi și Taehyung?

Yoongi l-a privit uimit, zâmbetul și sclipirea din ochii lui Jeongguk fiind tot ce putea vedea.

— Întreabă-l!

Și-a dat ochii peste cap și a tastat un mesaj pe care l-a trimis imediat.

– te referi să ieșim doar noi 3, sau și cu prietenul tău?

– și cu taehyung, dacă vreți. chiar dacă cred că lui jeongguk nu i-a prea plăcut prezența lui..

Imediat cei doi și-au intersectat privirea, Yoongi privindu-l urât pe cel mai mic.

– nici vorbă de asta. doar a avut ceva de făcut.
– dă-mi data, locația și ora și vom fi acolo. să vină și taehyung dacă poate.

– yay!!
– azi puteți? am ziua liberă.

– sigur.

– la ora 17:00, la cafeneaua unde lucrezi?

– s-a făcut.
– ne vedem acolo.

– pa yoongs.

– pa jimin.
Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.