princess » 전정국

All Rights Reserved ©

ⁿᵒᵘᵃ ࿐

— Las-o baltă. spune și se întoarce cu spatele la ea, îndreptându-se spre ieșirea din parc.

O lacrimă i-a pătat obrazul brunetei, ștergând-o rapid. L-a urmat pe Jeongguk, stând la aproape doi metri în spatele lui.

Brunetul a văzut că din fața lui venea un alt obsedat, care este de vârsta lui doar că cu o clasă mai mare, care de asemenea este în călduri după prințesa lui.

Știa că Yoorim se află în spatele lui și putea prezice că porcul ăla nu va trece pe lângă ea fără să îi zică ceva.

Yoorim mergea cu privirea în jos, încercând să-și ascundă ochii plini de lacrimi. Și-a strâns ochii, astfel eliberându-i de lacrimi, dar i-a deschis rapid când un corp s-a izbit de ea.

Credea că e Jeongguk, dar când a privit în sus l-a văzut pe Daniel, alt băiat care o place doar pentru corpul ei.

Jeongguk s-a întors înspre ei, văzând distanța mică dintre cei doi, încleștându-și maxilarul.

— Bună păpușico. spune blondul rânjind. Nu mă așteptam să te văd aici la ora asta.

— Ea este cu mine. spune Jeongguk printre dinți, făcându-i pe cei din fața lui să-l privească.

— Oh, bună Jeongguk. spune băiatul batjocoritor. Normal, nu ar mai ieși din casă dacă nu ai fi tu să-i ții spatele.

— Mai repetă o dată dacă ai curaj. spune brunetul apropiindu-se de Daniel.

— Poate că acum ar fi fost iubita mea, dacă nu stătea lipită de tine, fără să-și facă și alți prieteni.

— Ea nu se poate coborî tocmai la nivelul tău, pentru a-ți fi prietenă. Nici atât, iubită.

Blondul a ridicat pumnul vrând să-l lovească, dar Jeongguk i-a prins pumnul în mână, dându-i apoi un cap în gură de toată frumusețea, Yoorim imediat intervenind între ei.

— Jeongguk! țipă ea speriată, punându-se în fața lui.

Băiatul i-a prins încheietura fetei și a tras-o după ea până au ieșit din parc, pentru a nu se lua la bătaie cu Daniel.

A continuat să o tragă după el, Yoorim fiind nevoită să țină pasul cu el.

Când au ajuns în fața căminului i-a eliberat încheietura, Yoorim punându-și mâinile pe genunchi și începând să ia niște guri sănătoase de aer.

A început iar să fugă după el, ajungând la lift. Au intrat împreună, Jeongguk sprijinindu-și spatele de peretele liftului și împreunându-și mâinile la piept, privind cum fata își trăgea sufletul din nou.

Și-a ridicat privirea înspre el, amândoi fiind tăcuți.

Când ușile liftului s-au deschis, amândoi au ieșit din lift dar s-au oprit imediat când au văzut cine voia să intre în lift.

— Unde ați fost? îi întreabă Hoseok.

— Noi nu mai mergem la petrecere. spune Jeongguk și trece printre Hoseok și Soojin.

— De ce? întreabă Soojin privindu-i nedumerită pe amândoi.

— De ce iei decizii în locul meu? întreabă Yoorim serioasă, Jeongguk întorcându-se înspre ei. De ce faci mereu așa?

Soojin și Hoseok ascultau discuția dintre cei doi, fără a interveni. Nu era prima lor ceartă despre asta, și nu va fi nici ultima.

— Ce fac? Să te las să mergi singură acolo și să bei? De ce să fac asta?

— Ce problemă ai tu că beau?

— Nu ai 18 ani.

— Nu ești mama.

— Dacă am spus că nu mergem, atunci nu mergem.

— Nu decizi tu în locul meu. Eu merg și gata. Tu faci ce vrei.

— Jeongguk, ce s-a întâmplat? întreabă Hoseok.

— Tu faci așa ca să mă enervezi și mai tare? întreabă Jeongguk privind în continuare înspre fată, ignorând întrebarea prietenului său.

— De ce ești nervos? întreabă bruneta, o lacrimă căzând pe obrazul ei.

Mai aveau puțin și țipau unul la altul chiar pe coridorul căminului, în fața liftului.

— Mergi! spune el nervos, arătând înspre apartamentul lor.

— Nu fac ce zici tu! spune bruneta hotărâtă.

Îi durea. Îi durea pe amândoi la fel de tare când se certau. Voiau să se ia în brațe și să își ceară iertare, dar cearta deja ajunsese prea departe.

Jeongguk a vrut să îi prindă încheietura, dar ea s-a ascuns în spatele surorii ei, Hoseok prinzându-i mâna brunetului.

— Ce dracu' s-a întâmplat?! țipă Hoseok privindu-i pe amândoi.

Jeongguk și-a tras nervos mâna și a plecat înspre apartamentul lor, trântind ușa în urma lui.

Yoorim și-a sprijinit capul de spatele surorii ei, începând să plângă. Soojin s-a întors înspre ea și a luat-o în brațe, Yoorim așezându-și capul pe pieptul roșcatei.

O durea să o vadă pe micuța ei soră plângând. I se rupea inima când o vedea așa, mai ales din cauza unei cerți nenorocite.

— Yoorim, ce s-a întâmplat, scumpo?

Știa destul de bine de dragostea ei față de Jeongguk, chiar dacă Yoorim nu îi povestise niciodată asta. Vedea asta în privirea ei și în gesturile ei.

— P-pot să vin la voi?

Soojin s-a uitat la Hoseok, el aprobând. Au intrat în apartamentul lor, Yoorim povestindu-le tot ce s-a întâmplat.

✰彡

Poate am exagerat. Poate sunt prea protector. Poate îi interzic multe, iar ea s-a săturat. Poate nu simte la fel și o enervez comportându-mă așa.. Poate ar trebui să fim doar doi prieteni de acum. gândea Jeongguk în timp ce privea tavanul camerei lor.

— Dar n-am ce să fac dacă te iubesc așa mult. Sunt nebun după tine, și niciodată nu voi renunța la tine. spune el de data asta cu voce tare.
Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.