princess » 전정국

All Rights Reserved ©

ᶻᵉᶜᵉ ࿐

— Măcar l-a pocnit bine? întreabă Hoseok după ce Yoorim le-a povestit tot.

Soojin i-a tras o privire nervoasă, însă Yoorim doar a chicotit tristă.

— Într-o jumătate de oră trebuie să fim acolo. Mai mergem? întreabă Soojin.

— Mergeți voi. Din moment ce Jeongguk a decis și pentru mine..

— Du-te și împăcați-vă odată! Oricum cândva tot o veți face. Și hai să mergem odată la petrecerea aia. spune Hoseok.

— Eu să mă duc la el?

— Dar cine?

— L-ai auzit clar. El nu vine.

— Tu vii? întreabă Soojin.

— N-am altceva mai bun de făcut. Nu vreau să rămân aici și să mă cert mai rău cu el.

— Și ești gata?

— Trebuie să îmi retușez machiajul, am plâns.. Pot să folosesc de la tine?

— Desigur.

Yoorim s-a îndreptat înspre măsuța unde Soojin își ținea machiajele, luând întâi fondul de ten.

— Ugh, nu folosim aceeași nuanță. oftează Yoorim aducându-și aminte.

— Ah, da. Am uitat!

— Și acum?

— De ce nu te duci să ți-l iei pe al tău?

— Și să risc să ne certăm iar? Nu suport să îl văd nervos..

— Nu vă veți certa. Poate îl convingi să vină și el.

Yoorim a aprobat și a ieșit din apartament, înaintând înspre al lor. A pus ușor mâna pe clanță și a apăsat-o, trăgând aer în piept și intrând în apartament.

L-a văzut pe Jeongguk stând pe pat cu telefonul în mână, așa că s-a grăbit să intre la baie. A închis ușa și s-a îndreptat înspre măsuța ei cu machiaje, făcându-și rapid machiajul. S-a dat cu parfum și și-a aranjat puțin părul în oglindă, apoi a părăsit baia.

A privit în apartament, observând că Jeongguk nu mai e. Și-a schimbat hainele, luându-și ținuta asta din dulap, împreună cu teneși.


Îi placea să poarte haine de genul, știind că arată prea bine în ele, și deasemenea și lui Jeongguk îi plăceau.

A părăsit apartamentul, văzând-o pe Soojin cum o aștepta. Privirea roșcatei a picat pe ținuta fetei, zâmbind.

— Hoseok unde e? întreabă Yoorim.

— E cu Jeongguk la mașină. Cum l-ai convins?

— V-Vine și Jeongguk?

— Așa a zis. Nu ai vorbit cu el?

— Nu..

Soojin a aprobat și i-a făcut semn să meargă, ieșind amândouă din cămin și ajungând la mașină. Yoorim a văzut că Jeongguk se așezase pe locul șoferului, adică lângă Hoseok, așa că a urcat tristă cu Soojin în spate.

Pe tot parcursul drumului, cei doi își intersectau privirile prin oglindă, de fiecare dată întorcându-și privirea înspre altceva.

Seara se lăsase, iar ei au ajuns la vila unde Jiwoo dădea petrecerea, intrând și fiind întâmpinați de ea însăși.

— Mă bucur că ați putut veni! le spune ea bucuroasă, privind înspre ținutele celor două fete. Intrați și serviți-vă cu ceva de la candy bar, sau așteptați să vină prima masă.

Soojin i-a zâmbit blondei și a îmbrățișat-o, apoi au mers toți patru către o masă liberă.

În sufragerie era un bec disco, iar muzica răsuna în toată casa. Toată clasa lor ajunsese acolo, însă Jiwoo a dat invitație la aproape toată școala, bineînțeles elevilor apropiați de vârsta ei.

Yoorim se uita pierdută prin începere, apoi a dat cu ochii de candy bar. S-a ridicat și i-a spus surorii ei unde merge, fiind urmărită de privirea lui Jeongguk.

Și-a pus pe farfurie un ecler împreună cu mai multe prăjituri gustoase, uitându-se pierdută la tot ce era acolo.

A tresărit când a simțit cum cineva și-a așezat bărbia pe umărul ei, întorcându-se să vadă cine e.

— Ai venit. spune Ryan îndepărtându-se.

— Ryan.. oftează ea, așteptându-se să-l vadă pe Jeongguk. Bună.

— Vrei să dansăm după ce mănânci?

— Uh.. Nu mă simt prea bine..

— Jeongguk nu a venit?

— De ce mă întrebi de el?

— Pentru că erați mereu împreună, oriunde mergeați.

Yoorim și-a lăsat privirea în jos, începând să-i pară rău că a vorbit așa cu brunetul..

— Doar nu v-ați certat? întreabă el râzând, ea doar privindu-l. Sunteți prea apropiați ca să vă certați. Nu ați putea sta unul fără altul.

Bruneta a înghițit în sec, lăsând jos farfuria pe care și-o luase.

— Mă întorc. spune ea și o ia la fugă, căutând-o cu privirea pe Jiwoo.

— Jiwoo! strigă ea atunci când o vede.

Cum blonda nu a putut să o audă din cauza muzicii ce răsuna în boxe, Yoorim a ajuns lângă ea și a ridicat tonul pentru ca fata să audă.

— Unde e baia?

— Mergi pe coridor, ultima ușă pe dreapta.

Yoorim i-a mulțumit și s-a grăbit înspre baie, intrând și închizând ușa. Cu pași mici s-a apropiat de chiuvete, rezemându-și mâinile de una dintre ele și privind la chipul ei trist în oglindă, lacrimi căzând pe obrajii ei.

— Oricum inima mea îți aparține ție, de ce ești așa..?

— Cui aparține inima ta? se aude o voce în spatele ei, Yoorim tresărind.
Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.