princess » 전정국

All Rights Reserved ©

ᵈᵒⁱˢᵖʳᵉᶻᵉᶜᵉ ࿐

— Baby, dacă mâine vei urla la mine pentru ce se va întâmpla în seara asta, voi spune că a fost doar vina ta.

Și-a lipit buzele de ale ei, începând să și le miște în același timp.

Yoorim și-a dus ușor o mână în părul lui moale iar pe cealaltă și-a așezat-o pe obrazul lui, limba ei căutând-o pe a lui și purtând un război.

Primul sărut de genul pe care l-au avut. Inimile amândurora băteau nebunește, neștiind dacă e bine să continue.

S-au despărțit brusc din lipsă de aer, timp în care doar s-au privit, apoi buzele iar li s-au unit, de data asta ajungând amândoi în pat, Jeongguk fiind deasupra fetei.

Se sărutau nebunește unul pe altul, buzele lui peste ale ei fiind combinația perfectă. Sentimentele pe care ambii pe simțeau în acest moment erau puternice, iar stomacele îi furnicau încontinuu.

Jeongguk și-a introdus o mână sub bluza fetei, începând să-i mângâie pielea fierbinte, ea ducându-și ambele mâini după gâtul lui și trăgându-l mai aproape.

Pielea ei iar s-a făcut ca de găină, ducându-și timidă o mână sub bluza lui Jeongguk, trăgând în sus de ea. Brunetul a ajutat-o să o dea jos, apoi buzele lor s-au întâlnit din nou, sărutul dintre ei fiind ca oxigen pentru inimile lor.

Jeongguk se simțea prea incomod când vedea din câte piese era alcătuită ținuta fetei, așa că a început să scape de ele pe rând, până ce fata a rămas doar în lenjerie și sutien.

A rânjit și și-a lipit din nou buzele de ale ei, mâna lui mângâindu-i talia, urcând lent de sus în jos.

Yoorim și-a dus mâinile la cureaua lui, însă Jeongguk i-a prins mâinile și s-a așezat lângă ea, trecându-și mâinile peste față.

— Ar trebui să ne oprim.

— Dar nu vreau să ne oprim.

— Te-am atins, kitty. Nu asta ai vrut?

— Nu mi-ai atins punctul dulce..

— Nici nu vreau să o fac când ești beată. Dacă îmi vei spune asta când vei fi lucidă, atunci vei primi ceea ce vrei.

A tras-o lângă el și i-a lăsat un pupic dulce pe buze apoi unul pe frunte, apoi s-au întins pe pat, Jeongguk îmbrățișând-o pe fată pe la spate.

— Te iubesc mult, Ggukie.

— Și eu te iubesc foarte mult prințesă.

După câteva momente și-a dat seama că Yoorim a adormit, oftând când și-a amintit de buzele ei peste ale lui.

Faptul că ea era aproape goală iar el avea abdomenul gol, și că erau lipiți unul de altul în pat, îl neliniștea teribil. Nu ar fi vrut să se oprească, dar ea nu e lucidă, nu știa ce face..


Jeongguk se trezise de ceva vreme, și tot ce făcea era să se uite la ființa din brațele lui. Nu știa dacă ar trebui să o trezească sau nu, nu știa ce reacție va avea când își va aminti noaptea trecută..

Era ora 6 dimineața, deci afară încă era întuneric.

După un timp, fata a început să se foiască, deschizându-și ochii somnoroasă.

L-a privit pe cel de lângă ea, apoi a privit înspre trupul ei aproape gol, ridicându-se în șezut.

A vrut să întrebe ce s-a întâmplat, dar imediat și-a amintit ce s-a întâmplat seara trecută.

— Ești bine? întreabă Jeongguk punându-și mâna pe talia ei.

Yoorim nu știa ce ar trebui să-i zică.. Nu știa dacă i-a răspuns la sărut pentru că era beată, sau dacă a avut alte motive pentru a-i răspunde.

— Îmi pare rău. spune întorcându-se înspre el.

— Pentru? întreabă Jeongguk ridicându-se în șezut, privirea lui coborând pe corpul ei.

— Pentru.. Aseară..

— Mie nu-mi pare rău. spune el privindu-i buzele. Pentru ce îți pare rău mai exact?

"Că tu nu mă iubești înapoi.."

— Cât este ceasul? întreabă ea încercând să schimbe subiectul, coborând din pat.

Jeongguk i-a prins brațul și a așezat-o în poala lui, fețele lor fiind la o distanță mică una de alta.

— Nu răspunde la o întrebare cu o întrebare.

— Îmi pare rău pentru că ne-am certat, îmi pare rău pentru ce ți-am zis atunci.. Te rog iartă-mă.

— Dar ai spus că îți pare rău pentru aseară. Aseară s-a întâmplat cu totul altceva.

— Suntem cei mai buni prieteni.. Nu trebuia să se întâmple așa ceva între noi.. spune ea privind în jos.

Un motiv în plus pentru ca Jeongguk să creadă că Yoorim îl consideră doar cel mai bun prieten..

Poate că niciodată nu vor fi împreună, poate că ea nu va simți niciodată nimic pentru el.. Nu vor sta împreună toată viața, doar ca cei mai buni prieteni.. Se vor separa într-o zi.. Iar dacă el își va face o iubită, în inima lui tot Yoorim va fi, pentru tot restul vieții.

— Mă ierți pentru tot ce am zis..?

— Nu ai zis nimic greșit.. Ai zis doar ce ai simțit. Nu te voi mai controla. Nu sunt iubitul tău. De acum poți face ce vrei, cu cine vrei.
Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.