princess » 전정국

All Rights Reserved ©

ᵖᵃⁱˢᵖʳᵉᶻᵉᶜᵉ ࿐

— Vă veți împăca. Nu și-ar lăsa prințesa pentru nimic în lume. se aude o voce la masa de lângă ele, cele două imediat uitându-se la persoana ce a vorbit.

— Y-Yoongi? întreabă Yoorim speriată, privindu-l îngrozită pe blond. Ce cauți aici?

— Nu-ți face griji. Cheia lacătului de la gura mea este la tine, prostuțo.

Și-a tras scaunul lângă cele două, împreunându-și mâinile pe masă.

— Ai auzit tot.. oftează Yoorim.

— Nu mă bag între voi doi.

— Ce cauți aici? La ora asta? întreabă Soojin.

— Mereu sunt aici la ora asta. Aici vin să-mi beau cafeaua, atunci când mă trezesc prea devreme și nu mai pot adormi.

Yoorim a privit înspre ciocolata ei, dând-o la o parte.

— Nu am chef de nimic. mormăie ea trântindu-și spatele de spătarul scaunului.

— Nu e capăt de lume, prințesă. Te vei împăca cu prințul tău mai devreme sau mai târziu. spune Yoongi luând o gură din ciocolata pe care Yoorim a dat-o la o parte.

— Dar nu pot sta fără el.. se milogește ea.

— De la ce a pornit cearta voastră? întreabă Soojin.

— De la.. Ryan.. oftează bruneta.

— Ryan? întreabă Yoongi neutru. Din nou?

— Mhm. Jeongguk e prea autoritar.. Și într-un fel gelos. În fine, las-o baltă.. Vom vedea ce se întâmplă până diseară, când o să ajung din nou lângă el.

— Acum putem vorbi de test? întreabă Yoongi înainte de a lua ultima gură din băutură.

— Ce test? întreabă cele două fete simultan.

— Ați uitat că azi dăm test la istorie?

— Nu am învățat nimic.. se îngrijorează Soojin, știind că până acum a fost prima la istorie.

— Nici eu. spun Yoorim și Yoongi în cor, apoi chicotesc.

— Nu e nimic de râs. Nu vreau notă mică! Eu plec. Am timp 40 de minute să repet ceva. Măcar pentru un 9,50. Ne vedem! spune roșcata și se grăbește să iasă din cafenea, lăsându-i singuri pe cei doi.

— Și, ce facem? Luăm 4? întreabă Yoongi rezemându-și fața într-o palmă.

— Vorbește pentru tine.

— De fapt, eu voi copia de la Jimin. spune făcând referire la colegul lui de bancă.

— Dacă eu n-am învățat, nici Jeongguk nu a făcut-o. Am fost împreună până acum. O să încerc să rețin câte ceva. spune ea privind pe geam, nepăsătoare.

Până acum nu a mai fost în situația de a nu învăța, însă chiar a uitat complet de acel test. Iar din ultima lecție nu știe absolut nimic, decât câteva lucruri mici pe care le-a reținut din clasă.

— Repeți aici sau te întorci la cămin?

— Nu am de ce să mă mai întorc acolo. Ne plimbăm puțin înainte de a merge la școală?

— De acord.

S-au ridicat și au părăsit cafeneaua, următoarea oprire fiind parcul unde s-au plimbat până la începerea orelor.

Cu 10 minute înainte de a începe prima oră, adică istorie, au ajuns la liceu pentru a mai repeta.

Toți colegii lor erau în clasă, inclusiv prietenii lor.

Yoorim a vrut să se așeze în bancă, însă Ryan a apărut în fața ei, oprind-o.

— Yoorim! Ți-am trimis mesaje, dar nu ai răspuns.

— Nu am observat.. Ce e?

— În legătură cu ce s-a întâmplat ieri..

— Ce s-a întâmplat ieri–

În următoarea secundă fata și-a amintit ce s-a întâmplat între ea și Ryan în urmă cu o zi, începând să-și maseze tâmpla cu o mână.

— Îmi pare rău, Ryan.. Trebuia să te ascult când mi-ai zis că exagerez.. Îmi pare foarte rău.

— Nu e nimic. Și eu am băut. răspunde băiatul zâmbind slab.

— Mai vorbim. Trebuie să repet. spune ea și pleacă de lângă el.

S-a așezat lângă Jeongguk, privirea lui fiind pe ea încă de când aceasta a intrat în clasă, cu Yoongi.

— Nu-ți face griji. Am învățat eu pentru test. spune Jeongguk imediat ce vede că Yoorim își scoate cărțile.

— Adică.. Mă ajuți?

— Normal. Adică da.

— Mersi. șoptește ea întorcându-se cu fața la tablă.

Jeongguk și-a întors și el capul în partea opusă ei, închizându-și ochii.

— Ce li s-a întâmplat porumbeilor? întreabă Taehyung privind înspre cei doi.

— Tu nu știi? întreabă Hoseok.

— Nu. Nu i-am mai văzut de când ați plecat în Busan.

— Treburi de porumbei idioți. Pariu că mâine totul va reveni la normal, ca de fiecare dată. se întoarce Yoongi înspre banca lui Taehyung.

— Jur că nu-i înțeleg.

Yoongi și Jimin stau în a doua bancă de la perete, adică rândul de la ușă, iar în spatele lor stau Taehyung și iubita lui. În fața lui Jimin și Yoongi stau Jiwoo și Ryan, adică în prima bancă.

În prima bancă de pe rândul din mijloc stau Jeongguk și Yoorim, adică paralel cu Jiwoo și Ryan. În spatele lor s-au așezat Hoseok și Soojin, iar în a treia bancă, Jin și Namjoon.

Clopoțelul a sunat, anunțând începerea orelor.

Peste două minute profesorul de istorie a venit, începând apoi să împartă testele.
Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.