princess » 전정국

All Rights Reserved ©

ᵈᵒᵘᵃᶻᵉᶜⁱ ࿐

— O să te omor!

Mâna mică a fetei s-a înfipt în extensiile– pardon, în părul blond al celei din fața ei, dar nu înainte ca palma ei să facă contact cu obrazul ei plin de blush.

Soojin s-a băgat numaidecât înspre ele cu gândul de a le despărți, însă nu putea să le despartă pe cele ce păreau că-și vor smulge reciproc părul.

— Opriți-vă! strigă în continuare Soojin.

— Ce se întâmplă aici!?

Vocea dură a profesorului de matematică s-a auzit pe coridor, fiind de-ajuns să le prindă brațele ca să le despartă.

— De ce vă bateți? Tu ce oră ai? o întreabă pe Melissa.

— Muzică. răspunde fata privind-o cu ură pe cea mică.

— Du-te imediat la oră. Ai întârziat. Amândouă detenție la finalul orelor!

I-a făcut vânt lui Melissa să plece, făcându-le apoi semn celor două să intre în clasă, el urmându-le deoarece urma să aibă oră la clasa lor.

Toate privirile au fost îndreptate înspre părul ciufulit al brunetei, fața ei roșie ieșind în evidență. A mers cu privirea în pământ până a ajuns în banca ei, Jeongguk privind-o nedumerit.

— Min Yoorim, nu ți-am spus că te poți așeza!

Fata și-a ridicat privirea înspre profesor, așezându-și ușor părul. S-a ridicat din bancă și a ajuns în fața clasei, văzând cum cei din grupul ei primesc informații de la Soojin cu privire la ce s-a întâmplat.

— Caietul cu tema, te rog!

— Nu am făcut-o. spune serioasă, având privirea în jos.

— Nota 4. Și să nu uiți să te prezinți la detenție. Aveam așteptări de la tine, Yoorim. spune dezamăgit.

I-a făcut semn să se ducă în bancă, așezându-și ochelarii pe nas pentru a-i pune nota în catalog, însă s-a oprit când o voce s-a auzit.

— Domnule Cha, are tema făcută pe caiet! spune Jeongguk punctând înspre caietul ei deschis, Yoorim privindu-l încruntată înainte de a se așeza.

— Da? Și de ce a spus că nu a făcut-o?

— Nu-i vedeți starea? Vreți să vă arăt caietul?

— Adu-l.

Jeongguk a vrut să ia caietul, însă s-a oprit când mâna lui Yoorim a fost puternic izbită de acesta, luându-l brutal și îndreptându-se înspre catedră, unde i l-a înmânat profesorului.

— Da, tema este într-adevăr făcută. Ai scăpat de acea notă proastă, însă ai șansa să o mărești dacă rezolvi câteva exerciții. Ia-ți culegerea și treci la tablă.

Yoorim aproape a mârâit, ajungând din nou la banca ei și începând să caute culegerea în ghiozdan.

— Mai bine luam un 4 decât să ies la ora asta stupidă. mormăie fata nervoasă, Jeongguk auzindu-i cuvintele.

— Nu vreau să iei un 4 din cauza mea. șoptește brunetul întinzând culegerea lui înspre ea, rezolvările exercițiilor fiind vizibile.

— Bine că ai avut tu timp să le rezolvi, căci eu chiar n-am putut. M-ai băgat în asta, acum lasă-mă naiba în pace.

Și-a scos propria culegere și a ieșit la tablă cu pași apăsați, Jeongguk oftând nervos și sprijinindu-și spatele de spătarul scaunului.


— De ce v-ați bătut până la urmă?

Întreabă Taehyung, cei 9 fiind așezați într-un colț al terenului de fotbal, dat fiind că următoarea oră aveau sport.

— Pentru că m-a enervat.

— De ce te-a enervat?

— Yah, vreau să stau puțin singură! Vă rog!

Spune Yoorim și își ia genunchii la piept, sprijinindu-și capul de brațe.

A cui vină e până la urmă că s-au bătut? Nu poate găsi un răspuns, deoarece mintea ei este ocupată de altceva, și anume de ce Jeongguk a vrut să o ajute? Ba chiar de mai multe ori, însă de detenție nu a putut să o scape.

Toți au privit subtil înspre Jeongguk, care era așezat în partea opusă fetei, el privindu-i așteptând să spună cineva ceva.

— Din cauza prostiei tale s-au bătut, idiotule! Du-te la ea și împac-o! șoptește Yoongi. După ce că e vina ta, mai și stai ca și când tu ești victima a tot!

— Să o împace Ryan, bine? spune brunetul privind înspre băiatul ce se apropia de grupul lor, ridicându-se de pe iarba artificială și plecând din acea zonă.

— Ăsta mai prost decât Yoorim. murmură Hoseok dându-și ochii peste cap.

— Yoorim?

Vocea lui Ryan a făcut ca fata să-și ridice privirea înspre el, văzând cum se așează lângă ea pe iarbă.

Cei șapte s-au dat mai într-o parte pentru a-i lăsa pe cei doi să vorbească, Jeongguk privind totul din depărtare.

— De ce te-ai bătut cu Melissa? Știi, tot liceul vorbește despre asta.

— Să vorbească mult și bine. Ce să le fac eu?

— Spun că v-ați bătut pentru Jeongguk..

— Ce?! țipă fata. De la cine a pornit bârfa asta? Sigur de la cineva care nu a mai mâncat bătaie de mult!

— Yoorim, de ce v-ați bătut dacă cauza nu a fost Jeongguk? Ce aveați de împărțit?

— Cui trebuie să dau explicații? Nu am starea necesară să vorbesc. Scuze. își corectează ea tonul.

— Te-am întrebat pentru că Melissa însăși a spus că (,) cauza bătăii a fost Jeongguk.. Toți cred asta, având în vedere că tu și Jeongguk v-ați îndepărtat atât de mult în ultima vreme. Până și profesorii cred asta, și vorbesc despre asta.

Ochii fetei s-au umezit, acoperindu-i cu ajutorul unei mâini. A început să plângă la pieptul tare al băiatului când l-a simțit luând-o în brațe, punându-și ușor o mână pe spatele lui.

— Mă simt atât de rău, Ryan.. murmură ea plângând, băiatul aducând-o mai aproape de corpul lui.

A simțit cum o mână puternică o ridică de pe iarbă, toți de pe teren și din apropiere îndreptându-și privirea înspre cei doi, Yoorim privind cu ochii în lacrimi la chipul trist al celui ce a ridicat-o.


până acum am uitat să pun bannerul la capitole, pentru că cartea asta așteaptă de mai bine de un an să fie publicată și bannerul era undeva mai jos în galeria mea (´༎ຶ ͜ʖ ༎ຶ ')
Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.