princess » 전정국

All Rights Reserved ©

ᵈᵒᵘᵃᶻᵉᶜⁱ ˢⁱ ⁿᵒᵘᵃ ࿐

La un moment dat i-a prins brațul și a tras-o înspre el, fata închizându-și speriată ochii, însă imediat i-a deschis când băiatul cu păr roșcat a fost smuls de lângă ea, în următoarea secundă primind un pumn care l-a făcut să-și piardă echilibrul.

Yoorim a privit cu ochii în lacrimi la Jeongguk, ignorând scena din fața ei și luând-o din nou la fugă, ignorând și strigătul brunetului.

Ajunsă în fața apartamentului nu a știut cum să bage cheile mai repede, știind că Jeongguk era pe urmele ei.

Imediat cum ușa s-a deschis, a intrat și a încuiat-o la fel de rapid, auzind apoi bătăi repetate în aceasta.

— Yoorim! Deschide!

Fata a început din nou să plângă sprijinindu-se de ușă, auzind în continuare vocea celui de partea cealaltă cum o ruga să deschidă.

— Pleacă!

— Nu plec! Deschide!

S-a îndepărtat de ușă, îndreptându-se înspre dormitor și scoțând un geamantan de sub patul ei.

A început să-și pună în el cărțile pentru liceu, ca mai apoi să îndese haine împreună cu mici lucruri care se aflau la îndemână.

L-a închis și a ajuns în fața ușii, rotind cheia în broască și dând de un Jeongguk ce o privea îngrijorat, chipul lui devenind nedumerit la vederea geamantanului.

— Ce faci? Unde pleci?

— Undeva cât mai departe de tine!

A vrut să treacă pe lângă el, însă băiatul i-a prins brațul, Yoorim încercând să se smulgă de lângă el.

— Bun, lasă ăla și intră să vorbim. spune serios, bruneta ridicându-și privirea înspre el.

Acum amândoi priveau unul în ochii altuia, fețele lor fiind la o distanță mică una de alta. Jeongguk privea cum lacrimi cad consecutiv din ochii fetei, strângând din dinți.

— Nu mai am ce să vorbesc cu tine.

Jeongguk a luat mâna fetei de pe mânerul geamantanului și a tras-o în apartament, trântind ușa în urma lor.

— Ce vrei de la mine, fată? Când te superi că stau cu Melissa, când te săruți cu Ryan! Nu-ți mai suport comportamentul! Crezi că toți sunt ai tăi, dar nu e chiar așa! Nu te mai crede prințesă, nu totul se învârte în jurul tău! Am și eu o viață, o inimă..

— Tu ce crezi că sunt? Jucăria ta? De zile întregi tot ce faci este să mă rănești! Uneori mă faci să fiu foarte confuză, dar azi am înțeles totul. Ce, acum nu-ți convine că vreau să te las să fii fericit cu Melissa? De ce nu mă lași să plec?

— Atunci, pleacă! Du-te la iubitul tău, sunt sigur că te va face fericită.

Spune arătându-i ușa, Yoorim privindu-l câteva secunde în timp ce plângea, trecând apoi pe lângă el și deschizând ușa.

A apucat mânerul geamantanului și a plecat cât de repede a putut, Jeongguk lovind cu pumnul în ușă, închizând-o astfel.

Bruneta și-a șters lacrimile cu mâneca bluzei și a oprit un taxi care trecea din întâmplare pe acolo, chiar dacă era inutil pentru că altele imediat le luau locul.

— Duceți-mă la gară.

Chiar dacă mai era o oră până ce trenul avea să plece spre Busan, ea voia să stea în gară.

✰彡

— Unde naiba sunt Yoorim și Jeongguk? șoptește Soojin îngrijorată în timp ce profesorul împărțea testele.

— Poate au vorbit și sunt prea fericiți pentru a mai sta la ore. ridică Hoseok din umeri, o urmă de speranță cunoscându-se în vocea lui.

— Nu puteau să plece fără să ne spună. E abia a doua oră..

— Voi doi! Despre ce tot vorbiți acolo?

Vocea dirigintelui i-a făcut pe cei doi să-și mute privirea pe el, Soojin scuzându-se.

— Vorbeam despre Yoorim și Jeongguk.. Au plecat și nu știm unde.

— Cum adică au plecat? Așa pur și simplu?

— Da.

— Atunci du-te și vezi dacă sunt în liceu, iar dacă nu îi găsești, verifici și la cămin.

— Pot să o ajut? ridică Hoseok mâna.

— Bine.

Cei doi au părăsit clasa, stabilind ca Soojin să caute în băi iar Hoseok în sala de sport și la vestiare.

După 20 de minute de căutare s-au dat bătuți văzând că nu era nici urmă de ei, roșcata dându-le fiecăruia câte un mesaj.

— Vom aștepta să răspundă. oftează serioasă și intră în clasă, toți privind la chipul ei descurajat.

— Nu sunt în liceu.

— Nici la cămin?

— Nu am fost. Le-am dat mesaje și dacă răspund până la sfârșitul orei, vă spunem.

Spune băiatul și se așează pe locul lui, privind la testul din fața lui.

— Bine. La pauză vă duceți să verificați și acolo. Acum concentrați-vă la test.

✰彡

— Tot nu au răspuns? întreabă dirigintele când ajunge în dreptul băncii lor pentru a le lua testele.

— Nu.. oftează fata după ce își verifică telefonul. Vom merge la cămin.

— Bine.

Soojin imediat a părăsit sala de curs, prietenii ei aflându-se în spatele ei, încercând să țină pasul cu ea.

Au intrat împreună în cămin și au ajuns în fața ușii de la apartamentul celor doi, apăsând clanța, spre mirarea lor ușa fiind deschisă.

Imediat au intrat, văzând lumina aprinsă la bucătărie, loc unde l-au văzut pe Jeongguk luând o gură din sticla de alcool din mâna lui.

— Jeongguk? întreabă Soojin mai mult țipând, inima începând să-i bată mai tare. Unde e sora mea?

— Nu știu și nu mă interesează. răspunde băiatul frecându-și tâmpla cu două degete, izbind apoi sticla de suprafața mesei.

— Cum adică? Unde e Yoorim? spune roșcata luându-l pe băiat de guler, Jeongguk privind-o. Ce s-a întâmplat între voi?

— Yoorim.. a plecat.

— Cum adică a plecat? Unde a plecat?!

— Nu știu! spune îndepărtându-i mâinile. A plecat pur și simplu!

— Cum a plecat fără să ne zică nimic? Ce ți-a zis când a plecat?

— S-a dus la Ryan cel mai sigur..

— La Ryan? întreabă Yoongi nedumerit.

— Da. Nu aveți de ce să vă faceți griji, este cu iubitul ei.. O va face fericită.

— Iubitul ei? țipă toți odată, șocați.

Soojin imediat a părăsit apartamentul, Hoseok spunându-le lui Jin și Namjoon să se ducă cu ea în timp ce el a rămas pentru a vorbi cu brunetul, la fel făcând și Taehyung, Jimin și Yoongi.

— Cum adică Ryan este iubitul ei?

— Uite așa, de ce mă întrebi pe mine? Ce treabă am eu cu ea?

— Ai, idiotule. Pentru că o iubești.

— Nu o mai iubesc. Ea îl iubește pe Ryan.

— Ce s-a întâmplat între voi? Parcă azi trebuia să-i spui ce simți.

— După ora de sport, m-am dus să o caut, dar ghici ce.. Se săruta cu Ryan.. povestește privind în jos, trist. Eu ce trebuia să mai fac? Dacă ea îl vrea pe el, cine sunt eu să mă împotrivesc?..

Toți au rămas șocați de vorbele băiatului, privindu-se unii pe alții ca mai apoi să privească la lacrima ce apăruse pe obrazul lui Jeongguk.

— Dar tu ce ai făcut după ce i-ai văzut așa? întreabă Yoongi curios.

— Am plecat..

— Unde ai plecat?

— Cât mai departe de locul ăla..

— Doar atât?

— Nu.. M-am întâlnit cu Melissa și i-am acceptat propunerea de a fi împreună cu ea..

— De ce? De ce ai făcut asta? Tu pe cine iubești? Pe Melissa? Nu! Trebuie să te duci imediat să vorbești cu Yoorim!

— De ce mă pui să fac asta?! țipă brunetul ridicându-se în fața celorlalți. Mi-ai spus să mă duc la ea și să-i spun că o iubesc, că totul va fi bine și nu mă va respinge, dar ea îl iubea pe Ryan! De acum încolo nu mai ascult nimic din ce îmi zici, Hoseok.

— Ea pe tine te iubește!
Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.