princess » 전정국

All Rights Reserved ©

ᵗʳᵉⁱᶻᵉᶜⁱ ࿐

- Ea pe tine te iubește!

Îi strigă roșcatul, însă imediat chipul îi este întors într-o parte când pumnul celui mai mic l-a lovit.

- Am văzut cât mă iubește! Mă iubește doar ca pe cel mai bun prieten și atât!

Spune Jeongguk și trece printre prietenii lui, părăsind apartamentul și trântind ușa în urma lui.

- O să îl-

Spune Hoseok să spună în timp ce vrea să iasă după el, însă ceilalți îl opresc.

- Ughh, idioții ăia doi! Ce nervi îmi fac!

S-a oprit din vorbit când telefonul a început să îi vibreze, răspunzând apelului și dând pe difuzor pentru ca toți din încăpere să audă.

- Nu e la Ryan, Hoseok! țipă Soojin îngrijorată. Jeongguk ce v-a zis?

- Numai prostii, oricum! S-au certat ca doi idioți, și Jeongguk a plecat și el.

- Și ce facem? Trebuie să o căutăm prin parcuri, pentru că nu știu unde s-ar fi putut duce!

- Ne întâlnim în fața căminului.

Spune băiatul și închide, făcându-le semn băieților să iasă din apartament.

Soojin a închis telefonul și a vrut să-l bage în buzunar, însă cineva a trecut brutal pe lângă ea fără să își ceară scuze, roșcata privind încruntată la persoana ce se îndepărta de ea.

- Jeongguk!

Imediat ce l-a recunoscut pe băiat a luat-o la fugă după el, prinzându-i brațul și oprindu-l.

- Ce mai vrei și tu?

- Tu nu-mi vorbești mie așa! Avem o problemă mai importantă acum! Nu știm unde e Yoorim! Dacă pățește ceva, din cauză că v-ați certat? A dispărut, și i se poate întâmpla orice! Te-ai gândit la asta?

- Ea.. avea un geamantan când a plecat. își amintește băiatul.

- Un geamantan? întreabă fata nedumerită, ceilalți apărând lângă ei. Cred că.. Cred că a plecat în Busan! Singurul loc în care se poate duce cu un geamantan este la părinții noștri!

- Dar dacă s-a dus la vreun hotel sau ceva? Nici nu cred că este tren azi, spre Busan.

- Mă uit eu. spune Taehyung scoțându-și telefonul.

- Este rănită. vorbește fata privindu-l pe Jeongguk. Și-ar găsi alinarea în brațele mamei, nu la un hotel. Sunt sigură de asta.

- Rănită? Pentru ce? întreabă brunetul ironic. Pentru că s-a cuplat cu băiatul pe care îl place?

- Cred că avem o problemă. vorbește Taehyung, iar ceilalți își concentrează atenția pe el. Trenul a plecat acum 10 minute.

- Perfect! Acum trebuie să așteptăm aproape 3 ore ca ea să ajungă și să ne confirme că este bine! Mâine mergem după ea, avem tren la 07:00.

Jeongguk a vrut să plece de lângă ei, însă vocea lui Soojin l-a făcut să se oprească în loc.

- Și tu vei veni.

- Și dacă nu vreau să vin, ce faci?

- Ajunge cu aroganța asta! tună Hoseok, Jeongguk întorcându-se înspre ei. Din cauza ta a plecat, și tu trebuie să vorbești cu ea ca să clarificați lucrurile între voi!

Brunetul doar i-a privit încruntat, sunetul clopoțelului anunțând începerea orelor. A oftat și și-a urmat prietenii înspre liceu, încercând să-și pună în ordine gândurile.

✰彡

Sunetul clopoțelului a anunțat sfârșitul pauzei dintre a 4-a oră și a 5-a, Soojin stând numai cu telefonul în mână.

- Ar trebui să o sun acum pe mama?

- Probabil acum a ajuns trenul. Mai bine o suni pauza următoare.

- Ai dreptate.

Și-a băgat telefonul în bancă atunci când profesoara a intrat la oră, salutând-o și așteptând cu sufletul la gură ca această oră să se termine.

✰彡

- Temă, exercițiile de la pagina 35, de sus. O zi bună!

Soojin și-a scos telefonul și a intrat în agendă, imediat apelându-și mama, prietenii ei strângându-se în jurul băncii ei.

- Alo, mamă! aproape țipă ea când mama ei îi răspunde.

- Da, scumpo? S-a întâmplat ceva?

- Yoorim, a ajuns?

- Poftim? Unde să ajungă?

- Y-Yoorim nu e acolo? șoptește mai să scape telefonul din mână.

- Cum adică să fie aici, Soojin?! Yoorim nu e cu voi?

- Nu e, mamă! țipă ridicându-se, ochii ei umplându-se de lacrimi. A plecat cu un geamantan și credeam că vine acolo!

- Nu este aici, Soojin! Unde s-a dus și de ce?!

- Îți povestesc altă dată! Acum trebuie să o găsim!

- Să mă anunți neapărat! Nu putea să plece departe dacă aici nu a venit! O să îi spun tatălui tău să verifice cine a cumpărat bilet pentru tren astăzi!

- Bine! Aștept să-mi spui, ca să nu căutăm degeaba.

- Te sun eu!

A lăsat telefonul în jos și a căzut înapoi pe locul ei, ochii ei plini de lacrimi întâlnindu-i pe ai brunetului din fața ei, care era deasemenea foarte îngrijorat.

- Îți place ce ai făcut? Unde a plecat Yoorim? Unde s-a dus, doar pentru că v-ați certat? îi spune fără vlagă, Jeongguk privind la toate privirile urâte care erau îndreptate înspre el.

- Mereu e vina mea, orice ar păți ea! De ce e vina mea pentru că ea îl vrea pe Ryan, însă se supără pe mine că sunt împreună cu Melissa?

Discursul i-a fost întrerupt de Ryan, care a auzit din întâmplare conversația roșcatei cu mama ei, chipul său fiind vizibil îngrijorat.

- Yoorim a dispărut?

Jeongguk și-a dat ochii peste cap și s-a ridicat din bancă, în drumul lui spre ușă lovindu-l pe șaten cu umărul, toți privind în urma lui.

- Da, adică înt-un fel.. Nu știm unde s-a dus..

- Când a plecat și de ce?

- S-a certat cu Jeongguk.. răspunde Namjoon cu reținere.

O cută a apărut pe fața șatenului, privirea lui căzând pe ecranul telefonului lui Soojin, care s-a aprins semn că mama ei o suna.

Fata imediat l-a dus la ureche, inima ajungându-i în gât de stres.

- Yoorim a cumpărat bilet înspre Busan.. vocea plânsă și îngrijorată a mamei ei s-a auzit prin telefon, inima lui Soojin tresăltând.

- C-Ce?

- Oamenii noștri vor căuta în gară și pe lângă gară, să sperăm că nu vom ajunge cu căutările și pe la spitale..

- Mâine venim și noi! Trebuie să ne gândim că ea este bine! se încurajează roșcata, însă sufletul îi era distrus.

Sora ei dispăruse de o oră, și nu știe de ce încă nu a ajuns acasă, dacă acum se află în Busan..

A închis și și-a acoperit fața cu mâinile începând să plângă, Hoseok luând-o în brațe la pieptul lui.
Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.