between light and darkness

All Rights Reserved ©

Summary

❝ᴛʜᴇʀᴇ's ᴀ sᴘᴇᴄɪᴀʟ ᴘʟᴀᴄᴇ ʀᴇsᴇʀᴠᴇᴅ ɪɴ ʜᴇʟʟ ғᴏʀ ᴍᴇ. ɪᴛ's ᴄᴀʟʟᴇᴅ ᴛʜᴇ ᴛʜʀᴏɴᴇ.❞ ✞ ❝Dacă nu reușești să ții în frâu demonul, Iadul se va creea pe Pământ. Nu știi de ce este în stare viitorul rege.. Se spune că rege mai rău decât el nu a mai existat de câteva milenii. Dacă cedezi și îl lași să te controleze și să te facă regină, toți dragi ție vor pieri, împreună cu populația lumii.. Ai grijă, micuța mea nepoată.❞ !! nu ship-uiesc bangpink, doar am văzut-o pe jennie potrivită pentru personajul feminin. dacă nu vă place acest ship, vă puteți imagina pe oricine altcineva în carte. ☆ᴛʜᴇ ʜɪɢʜᴇsᴛ: #1 ➯ ryujin; horror; parkjimin; eunji; queen; hell; jeonjungkook #2 ➯ ryujin; horror; kimnamjoon; parkjimin; hell; jeonjungkook; kpop #3 ➯ kimnamjoon; horror; kimtaehyung; parkjimin; jeonjungkook; kpop #4 ➯ horror; kimnamjoon; kpop; parkjimin; kimtaehyung; namjoon; jeonjungkook 𝖘𝖙𝖆𝖗𝖙𝖊𝖉; 060720 - prolog 160820 - primul capitol 𝖋𝖎𝖓𝖎𝖘𝖍𝖊𝖉; ××××21 © --picasso𝔭𝔦𝔠𝔞𝔰𝔰𝔬-- 2020-2021 ✓ | ⁶

Genre:
Romance / Horror
Author:
artemis
Status:
Ongoing
Chapters:
22
Rating:
n/a
Age Rating:
13+

❝prologue❞

━━━━━━━༺۵༻━━━━━━━

Un castel.

O amuletă.

O carte cu vrăji.

Un jurnal.

O oglindă.

Un portal.

Un blestem.

Luna plină.

Secretul.

Miezul nopții.

El, regele întunericului, regele iadului.

Ea, viitoare regină a iadului sau în continuare o micuță vrăjitoare?

━━━━━━━༺۵༻━━━━━━━

❝Tu ești regina mea, indiferent de te opui sau nu, și nu ai cum să schimbi asta. Cu sau fără acordul tău, tot lângă mine vei ajunge.❞

❝Nu mă poți obliga să fac nimic din ce zici tu! Nici nu te voi lăsa să te hrănești cu frica cuiva.❞

❝Dar dacă fac asta, regina mea?❞

Și atunci amuleta roșie ca sângele de la gâtul brunetei a început să sclipească, ea închizându-și ochii din cauza durerii pe care o simțea în zona încheieturii, iar când durerea a dispărut, fata și-a deschis din nou ochii.

L-a văzut pe el, era mult mai mare decât se arăta în oglindă, era gigantic pe lângă ea. Arăta o statură impunătoare și dură, ca de rege.

Mâinile au început să-i tremure în timp ce îl privea, văzând cum se apropia cu pași lenți. Pașii lui se auzeau cu ecou pe coridor, asta pe lângă respirația rapidă a fetei.

❝Mm, ce gust bun are frica ta. Știi, în unele momente chiar trebuie să-ți fie frică de mine. În fond, suntem singuri în castelul nostru, regina mea. Pot face orice vreau.❞

A încercat să fugă, însă rămăsese blocată, înghețată. Nu putea să se miște. Îi făcuse ceva.. Pusese control asupra corpului și minții ei.

A făcut și ultimul pas înspre ea, acum doar câțiva centimetri despărțindu-le corpurile. Și-a ridicat mâna ce avea o piele albă și fină, ducând-o după ceafa ei, apropiindu-și fața de a ei.

Inima brunetei bătea atât de tare, iar demonul îi putea simți bătăile inimii. Ba chiar le putea auzi. Asta îl hrănea, îl făcea mai mare în fața ei.

Băiatul și-a dus buzele la locul dintre gâtul și clavicula fetei, mirosul ei atât de atrăgător și parfumat umplându-i plămânii.

Eunji și-a închis strâns ochii când i-a simțit buzele pe pielea subțire a gâtului ei, lacrimi căzând pe obrajii ei rozalii.

A gemut dar nu a putut să se miște când i-a simțit dinții mușcându-i pielea, implorându-l să o lase.

Ușa principală s-a auzit deschizându-se, iar mai multe voci au înlocuit liniștea înmormântală din castel, băiatul îndepărtându-se ușor de brunetă.

❝Te iubesc, regina mea. Ne vedem curând.❞

『 ♥ 』

⌜ cartea conține!! ⌟

♪ lucruri imposibile

♪ posibil conținut matur

♪ lucruri nerealiste

♪ magie

♪ super puteri

♪ lucruri despre vrăjitoare

♪ nerecomandat celor slabi de înger

♪ descrierea amănunțită a întâmplărilor

♪ fantezie

『 ♥ 』

❬ between light and darkness ❭ | © --picasso-- 2020-2021 ✓
Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

Awesome: Dghhggesscfedfgff%ddswthhwshhtw

Shantae: I love everything about this book

Cyndi: This was by far the BESTstory i have readso far Excellent storyline all way around .Please continue with your writing You are Very Good!!!

christagibson16: Very well written! Looking for more to come and I know it will be just as good.

stacieva: This book is simply amazing and funny .....I recommend it to everyone feeling sad or depressed , surely this book will cheer you up

seaena7051: Very intriguing. Had me from the start to finish. Love the ending. Very good with capturing that in moment feelings. Would recommend.

RRM: I really do hope to see the continuation of this book. Very interesting. I like it so far.

SidoniaSydney : Amazing story, it was a great read!!!

More Recommendations

Melissa: Story was good but ending could have been a little bit better. Is there going to be more to the story? Never got her test results?????

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.