Cực Phẩm Lão Cha

All Rights Reserved ©

Chương 15

- Tử Phàm, Tử Phàm, món ăn này tuyệt quá đi mất.

- Em thích không?

- Em thích! Em muốn ăn thêm nữa! Tử Phàm, anh có nguyện ý nấu cho em ăn cả đời đời này không?

- Tử Hà, vì em anh nguyện làm mọi thứ, vậy em có nguyện cùng anh mà ăn những món anh làm cả đời này không?

- Em nguyện ý, tất cả là vì anh

......

- Tử Phàm! Thật xin lỗi, lời hứa đó, em không giữ được, em đã có thể ăn những món anh làm cả cuộc đời của em, nhưng lại không thể cùng anh thưởng thức hết những món ăn trong cuộc đời của anh, sau cùng là chính anh là người duy nhất giữ lời hứa đó.

- Không! Em sẽ ổn, em nhất định phải giữ lời hứa đó, cùng anh, chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện.

- Không kịp rồi, Tử Phàm, một lần nữa thôi hứa với em, con của chúng ta em cần anh chăm sóc chúng.

-Anh hứa!

------------

- Không! Tử Hiên, dừng lại, làm ơn, tất cả đều là sai trái.

- Bị đặc dưới thân và rên rỉ như một nữ nhân, cảm giác thế nào?

------------

- Lục Tổng? Lục Tổng?...

Bị lây dậy bất chợt, Lục Tử Phàm từ trên bàn bật dậy, mồ hôi nhễ nhãi đã thấm ước chiếc áo sơ mi trắng ngà, Lâm Mẫn hốt hoảng nhìn anh.

- Lục tổng, khi nãy anh gặp ác mộng?

Ác mộng? Hay là giất mơ? Gặp lại người ấy khiến anh chuyện gì cũng rối mù, bao nhiêu năm rồi, hình bóng ấy, giọng nói ấy, điệu cười thanh nhã ấy dường như đã khắc sâu trong lòng anh, cứ dây dức, anh như chìm vào nó sợi chỉ đỏ kia anh không tày nào cắt bỏ đi được.

- Hẳn là vậy! Lúc này tôi có làm gì sao? Trông cô Lâm có vẻ hốt hoảng.
- Anh làm tôi giật mình đấy Lục tổng, lúc đầu anh liên tục gọi tên một người, sau đó là khóc lên, la hét, tôi thấy không ổn liền lay anh dậy.

- Để cô Lâm thấy được cảnh tượng đó thật xấu hổ, là lỗi của tôi.

- Anh nói gì vây? Đó là chuyện tôi nên làm thôi, dù sao tất cả người cảm ơn phải là tôi, dừng lại một chút, Lục tổng, cuộc họp anh sắp xếp tôi đã làm xong rồi, chỉ chờ anh đến phòng họp để bắc đầu.

- Hẳn là tôi thiếp đi cũng một tiếng nhỉ? Vậy tôi liền đi?

- Vâng, phòng họp hôm nay nằm bên khu B.

Căn phòng khu B hiện tại đang ồn ào hơn bao giời hết, trước hết, tại sao lại có một cuộc họp khẩn cấp? trong khi thu nhập hiện đang rất ổn định, mọi thứ đều rất bình thường, nhìn người đàn ông xanh xao đang chủ trì cuộc họp, mọi thắc mắt hiện tại điều đổ dồn vào người đó.

- Lục tổng, doanh thu của chúng ta hiện đang rất ổn định, công ty cũng không xảy ra sự cố gì, không biết đích thực là đang có chuyện gì?

Lục Tử Phàm xoa đầu, anh hơi đau đầu một chút:

_ Trong tập đoàn của chúng ta, các trụ cột doanh thu chính là gì?

_ Kim Cương, đá Aquamarine, và loại Thạch Anh Tím cao cấp.

_ Hiện loại Thạch Anh Tím như thế nào doanh thu bị giảm, tôi lại phát hiện công ty đối thủ mặc dù giá cả tăng vọt đến bán mạng nhưng lại có lượt mua ra rất cao.

Một khoảng không im lặng đến lạ thường, Lục Thị là công ty nổi tiếng với loạt đá quý chất lượng đến điên rồ đối với các công ty cùng chuyên nghành là một mối đe dọa lớn.

_ Không biết công ty nào lại có thể cạnh tranh với Lục Thị chúng ta?

_ Hằng Thị

_ Hằng Thị? Lục tổng anh không đùa đấy chứ? một công ty, từng có tiền sử lừa gạt khách hàng với số đá kém chất lượng đấy ư?

u u u... tất cả, mọi tiếng nói xung quanh đều trở nên chói tai, những ánh đèn kia sáng đến điên rồ, Lục Tử Phàm ôm đầu một trận, từng cơn choáng váng bắt đầu ùa đến, thật muốn ngủ một chút...
Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.