Into You

All Rights Reserved ©

Summary

Mula pagkabata magkaibigan na sila Isabel Maris Mariano at Miko Lorenzo Cruz. Pamilya na ng turing ng bawat isa. Ngunit iba ang nararamdaman ni Miko para sa kababata. Handa ka bang magparaya maging masaya lng siya? Lihim n'ya itong tinatago, minamahal sa malayo. Sapat na ang matawag siyang kaibigan sa takot na mawal ito kapagnalaman ang kanyang tinatagong pag-ibig. Umibig si Isabel sa MVP nang kanilang eskwelahan. Isang playboy. Tumagal ang kanilang relasyon. Masaya t perpectong pagsasama. Sabay silang nangarap. Bumuo ng mga pangarap na magkasama. Ngunit hanggang duon na lang pala iyon. Hanggang plano na lamang. Kapag tukso na ang lumapit. Nahuli ni Isabel si John na may kasamang babae. Sakit at puot ng nadarama niya nang mga sandaling iyon. Ang lalaking kaisa-isang minahal. Ang unang lalaki sa buhay niya. Niloko lamang siya. Si loob ng limang taong relasyon. Tinapon lang nito dahil sa init ng katawan. Halos gumuho ang mundo ni Isabel ng mga oras n iyon. Sabay-sabay ang kanyang mga problema. Hindi niya malaman ang gagawin. Nagmakaawa si John, lumuhod para lang mabawi ang tiwalang sinira nito. Lahat gagawin niya par makuha ulit ng babae. Ginamitan niya ito ng dahas. Halos pagsamantalahan. Wala sa sariling isip na nasasaktan na pala ang babae. Labis na galit ng nararamdaman ni Miko para kay John, nagparaya ito dahil siya ang iniibig ng taong minamahal.

Genre:
Romance / Drama
Author:
Janellah
Status:
Ongoing
Chapters:
1
Rating:
n/a
Age Rating:
18+

Chapter 1

"John, wag d'yan nakikiliti ako. Hihihi. . .Isa . . .Stop! Babe, " kapos sa paghingang saad ko.

"Ang bango naman ng baby ko. Hmm." Wow, ba't siya sarap pakinggan pagtinatawag akong baby. Inaamoy- amoy niya ng batok ko. Napapabungisngis naman ako dahil sa kiliti.

" Babe, wag. . .d'yan. " sarap sa pakiramdam ng mayakap ka nang taong mahal mo. Lalo na kung ganito ka hunk at gwapo ng boyfriend mo. Inggit na naman mga ibang babaeng piling papnsin sa Johnny my loves ko.

Inihiga niya ako sa blanket, habang hinahalikan ang paligid ng leeg ko papunta sa aking batok. Napapapikit ako sa init ng bawat haplos at halik nito.

Iniangat niya ang muka para makita ang reaction ko, hinaplos nito nag labi kong namumula at mamasa-masa mula sa aking pagkakakagat. Ibinaba muli nito ang ulo, siniil ako ng halik. Isang marubdob na halik.

Napaungol ako nang kinagat niya ang ibabang labi ko. Napapaliyad sa bawat halops nito sa aking katawan.

Wala na akong pakialam sa aming paligid. Napapaayon ako sa init ng kanyang labi at kamay. Kay sarap sa pandinig ang huni ng mga ibon, parang isang musika sa aming mga tenga. Kasabay ng mga tunog ng aming mga labi.

Ang sariwa at mahalimuyak na hangin mula sa mga ligaw na bulaklak sa gilid. Ang ihip ng hangin sumasabay sa bugso ng aming mga damdamin.

Wala nang ibang lalaking makakahalik sa akin bukod sa lalaking asa tabihan ko. Pinapadama ang init ng aming pagmamahalan.

Sumabay ako sa ritmo ng halik nito. " Oh, John. " Ungol ko. Niyakap ang likuran niya.

Tumitigtig ito sa akin. Hinaplos ang pisnge ko. Banayad ang mga haplos na iyon. Puno ng pagiingat.
Continue Reading
Further Recommendations

veebrown22: Beautifully told story. Always remembering, we get a second chance at love!

Sumaira: It's an amazing story sofar n it captured my interest instantly

shelly Schmidt: Love this book can not wait for more!

sormonde: Morrreeee please ❤️❤️

ZiniaB13: I love the characters so so much, the plot is brilliant and I recommend this book to anyone who’s searching for a wholesome, cute comfort story💕

Omolabake Olagbaju: Awesome book 📖 love it 😍 Can’t wait to read more of this, And the writer is good

veebrown22: Thought It was incredibly inclusive of the each characters position in the battles they are now embarking on Well done.

Priscilla Chan : This is an amazing book. Love the characters, especially Grace. She such a strong woman and will be and excellent leader. Thank to you author you did an amazing job on this book it's a great read. 👏👏👏

jimitota: The books lovely, but the fuck words a bit too over the top

More Recommendations

Mou🍯: Liked the way the story started and took its turn. Was thrilling and exciting, the way it was ment to be. It was a good read. Hope to see more of your work Author 👍

Danielle Benson: So far so good! I can’t wait to see how this turns out!

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.