Write a Review

[Đam mỹ/HOÀN] Hạng Gia Đại Thiếu - Sơ Lãng

All Rights Reserved ©

Summary

HẠNG GIA ĐẠI THIẾU Tác giả: Sơ Lãng Thể loại: Danmei Giới thiệu: Hào môn thế gia, tình hữu độc chung, trọng sinh, thương chiến, công sủng thụ, đại thúc thâm tàng ôn nhu công x trong sinh tạc mao mỹ mạo thụ, 1×1, HE. Nhân vật chính: Hạng Viễn Edit: Mimi Beta: Chi

Genre:
Romance
Author:
tieuphimieu
Status:
Complete
Chapters:
81
Rating:
n/a
Age Rating:
13+

Giới thiệu

— VĂN ÁN —

Hạng đại thiếu gia chết thực oan ức.

Kiếp này, cậu quyết định tự lực tự cường, gắng sức đứng vững trên chính đôi chân mình, hòng sớm ngày thoát khỏi vận mệnh bị người ta nuôi nhốt.

Đáng tiếc, bất kể cậu có vùng vẫy thế nào, cũng vẫn không thể nhảy ra khỏi cái bát của người kia…

Hạng thiếu gia tức đến sùi bọt mép: Cưỡng đoạt con giai nhà lành chính là thế này đây, tại sao không có một ai xử lý? Tại sao, tại sao hả?

Người nào đó vươn tay xoa đầu vuốt lông cho Hạng đại thiếu: Ngoan, mâu thuẫn trong gia đình, chúng ta đóng cửa giải quyết là được rồi ^^

— Nhận xét sơ bộ —

Tác giả hành văn lưu loát, tình tiết liền mạch tự nhiên. Về phương diện khắc họa nhân vật, cách thức được chọn chính là dùng diễn biến tâm lý cùng ngôn ngữ cử chỉ để thể hiện tính cách từng đối tượng. Sự thay đổi hoàn toàn trái ngược của nhân vật chính trước và sau khi trọng sinh làm câu chuyện tăng thêm không ít cảm giác vui vẻ cũng như tính phản đòn. Ngoài ra, khi lựa chọn bối cảnh, tác giả cũng khéo léo đem hai yếu tố ‘hào môn’ cùng ‘thương chiến’ dung nhập với nhau, điều đó khiến cho nội dung vở kịch lại càng trọn vẹn và chân thực.

Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

Armykookmin: Total mente recomendado,jente no se arrepentirán de semejante obra,ovio que igual tiene que gustarle el éxito😏😎

Crazy_reader: It's a really nice read! !

dicipulo52: Historia bella con muchos matices y claro sexo gracias por escribir ❤️💕💕💋💋

Abigail: Me gusto mucho 🔥❤️

Melissa: QUE HERMOSA HISTORIA MUY BUENA 👍👍

lildeb1960: I cannot give a good review until I have readers of the book

Rhinz: I love all the charaters of your stories!

More Recommendations

honeygirlphx: Loved it can’t stop reading these books! Great writing

honeygirlphx: I wish your books would be a tv series I can only imagine how amazing these fantasy stories would be!!

Keona: I absolutely love this so far

andrea: todo absolutamente todo me encantó<3

Natalee Lindo: I love these books. Just going from one book to another.

mgttkinsella: Great book really enjoyed it

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.