Dark-Sky

All Rights Reserved Β©

𝐂𝐇𝐀𝐏𝐓𝐄𝐑 𝐈𝐈

"Huy! Ba't nandito ka?" mahinang bulong niya rito. Mahirap na't mabuko sila.

"Ano pa sa palagay mo? edi kumakain ano paba?" Bumaba ito sa maliit na bangkito na pinapatungan nito mataas kasi ang pinaglalagyan ng Ref. talagang mga adults lang ang kayang bumukas noon kung walang upuan na patutungtungan. May katangkaran naman si V, sabagay nine years old palang kami kaya natural na maliit lang kami pero matangkad na ito sa edad nito.

"Tsk, penge nga ako." Dinekwat niya ang natitirang tinapay sa palad nito at kinain ng sunod sunod.

Ang sarap! Halos mapapikit na siya at sambahin ang tinapay.

"Unbelievable, hindi ko akalain na ganyan ka pala kapatay gutom?"

Tinignan niya ito. Nilunok niya muna ang laman ng bibig bago mag salita.

"Hoy! Para sabihin ko sayo! Buong maghapon akong walang kain!" Aniya sabay duro dito. Ha! Hindi lang nito alam ang dinadanas niyang paghihirap.

Paghihirap daw?-sagot ng kunsiyensya niya.

Ow! Shut up!

"Buti buhay ka pa." Kamuntik naniya itong gilitan ng leeg kung hindi lang ito umakyat ulit at Nag kalkal ng pagkain sa loob ng Ref.

Umirap nalang siya sa kawalan at tumingin tingin sa paligid nang may mapansin siyang kakaiba sa bintana, umiilaw ilaw ito animo'y flashlight.

Shit! Flashlight nga!

Aligaga siyang lumapit kay V.

"V, bumabaka na dyan may tao isara mo na yan!" Pasigaw niyang bulong rito habang hatak hatak ang damit nito.

"Damn! Oo na! Bitawan mo muna ako!" Pabalik na sigaw nito pero mahina lang. Agad naman niyang bintawan ito.

Nang makababa na si V ay hinatak niya ito sa sulok sa tabi ng ref kung saan hindi sila makikita, at pag sinuswerte ka nga naman pagkatagong-pagkatago nila ay bumukas ang pinto na pa pikit nalang siya sa kaba.

"Sino yan! Sinong tao dito?!" Si Mang Jufer!

Shit ang bakulaw na iyon!

Nakalimutan niyang rumu-ronda nga pala ito tuwing pagsapit ng alas dose ng gabi, muntikan na silang mahuli!

"Meow!" Nanlalaki ang mata niyang lumingon kay V. Hinampas ko niya ito braso at pinanlakihan ng mata.

Shit! Anong ginagaw nito?! Mahuhuli sila ng wala sa oras eh!

"Pusa? Parang hindi naman ata." Nauligan siya ng marinig niya ang sapatos na papalapit sa pwesto nila, kita niya rin ang flashlight na patungo kung saan sila nagtatago.

Shit! Hindi pa ata kumagat!

Napapikit pa sya lalo ng mas lalo pa itong lumapit. Nakatalikod ito mula sa pinagtataguan nila.

Pinagpapawisan na sya ng malamig, napakapit nalang siya ng wala sa oras kay V at sumiksik.

Oh my gosh! Isang maling ikot ay makikita na nito kung nasaan sila!

"Meow!" Napadilat siyang muli at tumingin kay V, this time hindi na sya iyon --Mukhang di matae ang mukha ni V dahil siguro sa takot na mahuli rin.

Hindi na sya iyon kun'di isang Malaking pusa na.

Weyt? Malaking pusa? Sa'n galing yun?

***

Sa wakas, nakahinga rin sila ng makuwag--salamat sa malaking pusa.

"Parang nagutom ulit ako dahil do'n" nakalabing sabi ni Mira, sabay hawak sa tyan niyang tumutunog na naman ulit.

"Grabe 'yang tyan mo may anaconda ka ba dyan?" Tinignan niya ito ng matalim, pero walang epekto ito rito.

"O, baka naman halimaw?" Hirit pa nito.

Nangangati na yung kamay niyang sakalin ito at lagutan ng hininga.

"Alam mo? Tumahimik ka nalang, kesa mag salita ka pa ng wala namang kabuluhang bagay! Baka ikaw pa kainin ko dyan!" Sabi niya at humalukipkip sa sulok yung malayo sa rito at baka matuluyan na niya ito pag nagsalita pa ito ulit.

Hindi na siya--este silai nagtangka pa uling buksan ang Ref baka kasi may makahuli na talaga sa kanila at mas malala pa sa malala ang parusa nila. Knowing mother superior ay hindi iyon tumatanggap ng kapatawaran hanggat hindi mo ito pinagsisisihan ng lubusan.

Sigurado din siya na mamaya maya pa sila makakalabas rito dahil kay Mang Jufer.

Tumulala nalang siya at niyapos ang sarili at habang busy sa pagbibilang ng hangin--kung mabibilang nga ba- ng may sumulpot sa harapan niya na kalahating tinapay.

"Sorry na." Napaangat ang tingin siya kay V, nagkakamot ito ng batok nya at bahagyang nakangiwi ang mapupulang labi nya, hindi niya makita kung nakatingin ba ito sakanya o hindi dahil madilim.

"I know-I know I'm such a dick a while ago and I'm sorry for being a dick."

Nakatulala lang siyaβ€”sa tinapay. Gutom parin talaga siya.

Kinuha niya iyong tinapay, "Pasalamat ka't may pagkain ka."

Nang tinanggap na niya iyon ay umupo ito sa sahig at ipinatong ang ulo nito sa balikat niya kaya naman natengga lang ang tinapay sa ere habang hawak-hawak niya iyon. Natigilan lang kasi siya sa ginawa ni V.

"Huy, ano 'yang ginagawa mo?" Niyugyog niya ang balikat dahilan para umungot ito.

"Pasandal ako, inaantok na ako sandali lang naman." Mahinang banggit nito parang wala ng lakas para makipag bangayan sa kanya, halata nga'ng Inaantok na ito.

Itinuloy nalang niya ang pagkain ng tinapay kahit sa totoo ay na-abala ang sistema niya sa ginawa ni V. Weyt a sekend?

Hindi dapat niya iniisip ang mga bagay na mag papagulo lamang sa utak niya, at saka mga bata pa sila! Hindi tama ito! Oo, hindi tama!

Umiiling-iling siya habang nakatakip ang mga kamay sa mukha.

Huminga siya ng malalim at inumpisahang kumain ulit pero ang presensya at pokus niya ay na kay V na natutulog at walang malay.

Ay sheeet! Naman!

Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.