Mavis Ichigo Hoshimiya

Shinjuku-ku, Tokyo, Japan

}