Eunice J

Jungnang-gu, Seoul

I write fanfics about Sehun (EXO)