Luda

No published stories yet

Overall Rating
Plot
Writing Style
Grammar Punctuation

My Melancholy Baby by Lidmila

velmi intenzivní prožitky a produkt empatie. Čtenáři zjemňuje vnímání lidských vztahů, zušlechťuje duši a poskytuje klid ve světě plném napětí a hrubosti. Více takových příkladů, Lído. Tvá spolužačka Ludmila

Read the story now
Overall Rating
Plot
Writing Style
Grammar Punctuation

Love me, or live me by Lidmila

Ahoj,Lído! Píšeš poutavě, publikuj dále, a´t máme co číst. Čekám vždy, co pro své postavy vymyslíš. Free book z titulu¨" ABC of Love "si nějak nemohu vylovit Moc Tě zdravím,.Luďa, Praha

Read the story now
Overall Rating
Plot
Writing Style
Grammar Punctuation

Poet´s Princess

Milá Lído, přečíst celý román čerpá hodně času. Přesto se k němu budu ráda vracet v budoucnu. Zaujal mne tvůj postoj nejen historický, ale i filosofický a lidský. Pokračuj dál, Přeji ti úspěch a dávám vždy 5 hvězd.
Luďa

Read the story now
Overall Rating
Plot
Writing Style
Grammar Punctuation

The house of Lucy by Lidmila

Lído, moc se mi Tva povidka líbí. Zivot je tezky, prekvapení az neuveritelna.PrejI Ti uspesnou dalsi tvorbu. Chybis nam na srazech tridy, Renata o Tobe referuje, vzpominame. Skoda, ze ubyla Helena Zakova. Jeste v lete jsem u ni byla trhat merunkya ted jsme se s Manulou k ni chystaly na orechy.
Tvá spoluzacka z Vodickovy Luda Sichova-Masopustova.

Read the story now

No badges received yet

About Us:

Inkitt is the world’s first reader-powered book publisher, offering an online community for talented authors and book lovers. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books you love the most based on crowd wisdom.