Jaspersuxks

โ€œ๐‘ฎ๐’๐’๐’… ๐’˜๐’“๐’Š๐’•๐’Š๐’๐’ˆ ๐’Š๐’” ๐’”๐’–๐’‘๐’‘๐’๐’”๐’†๐’… ๐’•๐’ ๐’†๐’—๐’๐’Œ๐’† ๐’”๐’†๐’๐’”๐’‚๐’•๐’Š๐’๐’ ๐’Š๐’ ๐’•๐’‰๐’† ๐’“๐’†๐’‚๐’…๐’†๐’“ โ€“ ๐’๐’๐’• ๐’•๐’‰๐’† ๐’‡๐’‚๐’„๐’• ๐’•๐’‰๐’‚๐’• ๐’Š๐’• ๐’Š๐’” ๐’“๐’‚๐’Š๐’๐’Š๐’๐’ˆ, ๐’ƒ๐’–๐’• ๐’•๐’‰๐’† ๐’‡๐’†๐’†๐’๐’Š๐’๐’ˆ ๐’๐’‡ ๐’ƒ๐’†๐’Š๐’๐’ˆ ๐’“๐’‚๐’Š๐’๐’†๐’… ๐’–๐’‘๐’๐’.โ€ - ๐‘ฌ.๐‘ณ. ๐‘ซ๐’๐’„๐’•๐’๐’“๐’๐’˜

About Us

Inkitt is the worldโ€™s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and weโ€™ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.